De definitie van vrijheid en de definitie van het kwaad

De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. De definitie van het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Elke doctrine die het kwaad in de realiteit brengt, leert mensen dat ze een beperkte waarde hebben.

De waarheid is altijd simpel. Alle mensen herkennen de waarheid omdat alle mensen intelligente wezens zijn. Het is de aard van kwaad om kunstmatig complexe ideeën te creëren. Kwaad doet dit om de vrijheid die het vernietigt te verbergen of te verdoezelen. Als je de complexiteit en angst uit je leven verwijdert, zul je een duidelijke en mooie waarheid vinden. Deze waarheid is de aard van jouw waarde.

Vrijheid begrijpen is de waarde van een persoon begrijpen. Alles wat het kwaad wil, is jouw waarde voor je verbergen en vernietigen. Alle autoriteit is gecreëerd om jouw waarde te verhullen. Jouw eigen waarde begrijpen is de aard van vrijheid begrijpen.

Daarnaast, om de wereld te begrijpen, is het essentieel om de aard van het kwaad te begrijpen. Het kwaad daagt de waarde van mensen uit door hen de kans te ontnemen om eigen keuzes te maken. Het kwaad ontzegt hen de kans sterk te worden in leren en begrijpen.

Waar het kwaad iemands waarde probeert te vernietigen of te verbergen, toont vrijheid mensen hun volledige potentieel en hun volledige waarde. Met vrijheid is geluk mogelijk. Vrijheid is precies het tegenovergestelde van kwaad.

”De wet”

De wet profileert zich in regels en gezag, om zich voor te doen als prinicpes. Op het moment dat mensen een wet voor principe verwarren, wordt hun vrijheid beperkt. Wanneer mensen de waarheid verwarren met de ideeën van autoriteit, nemen bekwaamheid en wijsheid af. Dit is het doel van de wet.

Een voorbeeld van een principe is te vinden in de thermodynamica. Een vloeistof is koeler dan een gas. Dit is een principe. Omdat dit een principe is, beperkt het ons niet, maar stelt het ons in staat. Met dit principe kunnen we een stof tussen gas en vloeistof condenseren en uitzetten om koeling te creëren. Met dit principe hebben we meer begrip en meer macht. Principes zijn waarheden die vrijheid creëren.

Een voorbeeld van een wet is te vinden in de koninklijke cultuur. Een burger is hulde verschuldigd aan de koning. Dit is een wet. Omdat dit een wet is, vernietigt het de vrijheid en maakt het slaven. Volgens deze wet moet een persoon het gebruik van zijn geest, zijn spraak en zijn daden verwaarlozen. Ze moeten geloven dat ze minder waard zijn dan de koning.

Merk op dat er, in tegenstelling tot het principe, geen waarheid in de wet zit. Het is heel goed mogelijk om de koning niet te respecteren en daarom de wet te overtreden. De wet moet worden gehandhaafd, want er zit geen waarheid in. Een wet vernietigt vrijheid omdat het een leugen is. Daarentegen schept een principe vrijheid, omdat het kennis is. Dat wat vrijheid vernietigt, is het kwaad.

Strategie van het kwaad

De wereld is eenvoudiger dan hij doet voorkomen.

Complexiteiten zijn te vinden in elk aspect van onze culturen, politiek en economieën. Elke dag maken mensen kennis met nieuwe ideeën, een nieuwe draai, nieuwe inzichten of een nieuw symptoom van onze wereld. Veel van deze ideeën zijn perversies van principes die zijn ontworpen om specifieke reacties van mensen teweeg te brengen.

Kwaadaardige samenlevingen bedenken ideeën om het vrije denken van mensen te vernietigen.

Sommige van de namen van de geschiedenis voor deze ideeën zijn: socialisme, fascisme, totaliarisme, racisme, communisme, antisemitisme, kapitalisme, terrorisme, corporatisme, politieke correctheid, fatsoen, wetenschap, religie.

Al deze ideeën zijn gemaakt voor precies hetzelfde doel. Het zijn allemaal voertuigen om de geesten van de slachtoffers van slavernij in verwarring te brengen.

Jij bent in staat om alles in de wereld om je heen te begrijpen. Jouw intelligentie is niet beperkt. Verstoringen en complexiteiten worden in het begrip ervan geïntroduceerd, zodat het kwaad kan heersen. Het kwaad wil dat je gelooft dat je niet in staat bent om je eigen wereld te begrijpen. Als je de omvang van jouw eigen waarde begrijpt, dan faalt het kwaad.

Principes van intelligentie

Er zijn twee principes die relevant zijn om het begrip intelligentie te begrijpen. De eerste is eenvoud of simpliciteit. Het principe van eenvoud stelt dat intelligentie de waarheid herkent. Wanneer een waarheid in zuivere vorm wordt gepresenteerd, zijn alle mensen in staat deze te begrijpen. Er is geen waarheid die je niet kunt leren. Dit is het principe van eenvoud. Intelligentie herkent waarheid.

Het tweede principe is het principe van verduistering. Verduistering is de vervorming van het principe. Verduistering is het creëren van valse ideeën om de waarheid te verbergen. Soms is dit gewoon het toevoegen van ideeën bovenop de waarheid om de aard van de oorspronkelijke waarheid te verhullen. Zelfs ideeën die volkomen gepast lijken, kunnen worden gebruikt om eenvoudige waarheden te begraven.

Verduistering wordt door het kwaad gebruikt om de geest van mensen te verwarren. Verduistering vervormt principes, zodat mensen niet in staat zullen zijn om te leren. Het kwaad gebruikt verduistering zodat je geen wijsheid kunt verwerven. Het doet dit om je vrijheid te beperken.

Naarmate kinderen opgroeien, leren ze dat schijnbaar complexe ideeën eigenlijk basisprincipes zijn. Wat op een gegeven moment misschien onmogelijk leek te begrijpen, wordt geweldig als het eenmaal wordt begrepen. Het is goed om wijsheid op te doen. Met wijsheid kun je alles.

De zoektocht naar kennis zal gemakkelijker voor je worden als je elk idee van je eigen minderwaardigheid loslaat. Het kwaad gebruikt verduistering om mensen zich minderwaardig te laten voelen. Je bent niet inferieur aan andere mensen, en je bent niet inferieur aan ideeën. Je hebt oneindig veel waarde.

”Autoriteit”

Er zijn mensen die je vrijheid zouden vernietigen. Ze willen controle over je hebben, zodat je niet de persoon kunt worden die je wilt zijn. Om je te beheersen, gebruiken ze geweld om de vrijheid waarmee je bent geboren weg te nemen.

Je moet nooit de bekwaamheid of wreedheid van mensen onderschatten. Het kwaad zal bezittingen in beslag nemen, deugd vernietigen en bloed vergieten. De meeste mensen proberen te creëren en niet te vernietigen. Er bestaan echter mensen die slechte dingen doen en ze zijn extreem gevaarlijk. Ze worden autoriteit genoemd.

Er is geen autoriteit op aarde die je leven rechtmatig kan regeren. Geboren op deze wereld, jij en jij alleen controleert je ogen, je oren, je tong, je handen en je geest. Alle autoriteit die beweert over jou en je capaciteiten te kunnen beschikken is bedrog.

Je bent op deze wereld geboren zodat je de vrije wil van het leven zou hebben. Het leven is vrijheid. Met vrijheid en vertrouwen in deze wereld kun je alles leren en doen. Iedereen die je vertelt dat je jouw geest, jouw lichaam of jouw bezittingen aan autoriteit moet overgeven, zit fout.

Keuze vrijheid

Begrijp dat keuzes die uit eigen vrije wil zijn gemaakt niet slecht zijn. Er is niets mis met opoffering, als het maar vrijwillig wordt gedaan. Maar opoffering zonder keuze is geen opoffering, het is slavernij. Autoriteit stelt altijd met geweld eisen aan mensen. Autoriteit vraagt nooit toestemming.

De eenvoudigste autoriteiten zijn reguliere dieven. Ze gebruiken afpersing of deceptie om dingen in beslag te nemen die je waardeert. Ze kunnen geld stelen, deugd door verkrachting, of leven door moord. Door hun acties leren ze je dat jouw waarde inferieur is aan die van hen. Het instrument van hun gezag is geweld.

Er zijn andere, veel machtigere autoriteiten in uw dagelijks leven. Ze zijn dramatisch gevaarlijker, winstgevender en subtieler. Ze leren je door middel van verwrongen ideeën dat je niet in staat of waardig bent om vrij te leven. Autoriteiten leren dat andere mensen je leven beter kunnen beheren dan jij.

Met een harteloze minachting voor jouw waarde, wordt je bevolen je te gedragen volgens de ideeën van iemand anders. De hoogte van het gevaar blijkt uit de mate waarin deze commando’s in het algemeen als goed worden aanvaard.

Vernietiging van vrijheid

Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Eenvoudiger kan het niet worden gezegd. Overal waar je kijkt, vind je de verduistering van het kwaad. Er zijn talloze ideeën die worden onderwezen over de aard van het kwaad. Elk vals idee is door het kwaad gecreëerd om de waarheid voor jou te verbergen.

Het kwaad is geen duisternis en het is geen angstaanjagende onbekende. Het kwaad is niet één of andere mystieke psychologie van de mens, en het is ook niet inherent aan onze natuur. Het is niet bovennatuurlijk, en het bestaat zeker.

Zoals met alle principes, is de definitie van het kwaad eenvoudig. Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Als je vrij bent, kun je glorie, vrede, voorspoed en vreugde in de wereld bouwen. Om je heen vind je al deze dingen. Mannen en vrouwen zoals jij hebben deze dingen gebouwd.

Het kwaad maakt slaven. Het kwaad wordt gevonden in woorden als geweld, dwang, belasting, diefstal, afkeuring en politiek. Merk op dat er in zulke dingen geen vreugde is. Geen enkele heeft enige waarde voor de mensheid.

Vrijheid van slavernij

Wat wij beschouwen als echte “slavernij” is inderdaad maar één vorm van slavernij. De Afrikaanse slaven in de Verenigde Staten werden gedwongen te werken en te zwoegen voor het welzijn van anderen. Hun leven werd grotendeels bepaald in het belang van de meester, maar ze hadden een aantal zeer beperkte vrijheden. Sommigen waren in staat om verschillende tradities te creëren en families te onderhouden. Ze deden hun best om vreugde in hun leven op te bouwen, ondanks de tirannie die op hen werd uitgeoefend.

Omdat ze de controle hadden over delen van hun leven, waren ze dan vrij? Hoeveel vrijheid verdient een mens? Hoeveel vrijheid kan er vernietigd worden voordat we erkennen dat het slecht is?

Slavernij is geen concept van totaliteit. Slavernij bestaat overal waar de vrijheid van de mens wordt vernietigd. Diefstal en pesten zijn slavernij. In de geschiedenis hebben mensen met alle mogelijke afkomsten levenslange slavernij meegemaakt. De ultieme slavernij is moord. Slavernij weerhoudt mensen ervan om keuzes te maken voor hun eigen leven.

Alles wat je geest, je bewegingen en je spraak beperkt, is slecht. Slavernij wordt gevonden in zowel de gedeeltelijke als volledige vernietiging van vrijheid.

Het doel van het kwaad

Het kwaad dwingt je om je te gedragen op manieren die jou of degenen van wie je houdt niet ten goede komen. Regels en gezag oefenen overweldigende kracht uit in naam van fatsoen en algemeen belang. Ze vernietigen de vrijheid en brengen mensenlevens onder controle van anderen.

Je fysieke lichaam stelt je in staat principes uit te oefenen over elk aspect van de werkelijkheid. Hiermee heb je de tools die nodig zijn om te communiceren met de fysieke wereld. Lichamelijkheid stelt je enorm in staat; het is een geschenk van pure vrijheid.

Mensen gehoorzamen autoriteit wanneer ze worden onderworpen aan geweld. Geweld bedreigt je fysieke lichaam. Het bedreigt je interactie met de fysieke wereld. Mensen die het slachtoffer zijn van geweld worden gedwongen te gehoorzamen omdat ze de vrijheid die hun lichaam hen biedt, willen beschermen. Pijn en verminking beperken je vermogen om met je wereld om te gaan. De dood vernietigt je vrijheid volledig.

De leugen van tirannie is dat je de vrijheid van leven behoudt door autorieit te gehoorzamen. De keuzes die het je biedt zijn een leven van gehoorzaamheid of de dood. Het kwaad is de meester van bedrog. Het doel van het kwaad is niet geweld, maar gehoorzaamheid.

Het doel van geweld is gehoorzaamheid af te dwingen. Zijn ontwerp is de vernietiging van vrijheid. Of je je nu onderwerpt aan autoriteit en gehoorzaamt, of je er fysiek door laat vernietigen, je bent je vrijheid kwijt. De enige manier om vrijheid te behouden, is door te allen tijde en koste wat kost te strijden tegen tirannie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch