Respect voor het satanisme

Wat is het satanisme? De gemiddelde man die leest over oorlog, onderdrukking en onrecht, zal zich afvragen waarom zoveel pijn en lijden bestaat, en zal wensen dat het stopt. Als er echter wordt gesuggereerd dat zijn eigen overtuigingen bijdragen aan de ellende, zal hij zo’n suggestie vrijwel zeker afwijzen zonder erbij na te denken, en misschien zelfs degene die de suggestie doet aanvallen.

Respect heeft een etymologische oorsprong uit het latijn. Re- betekent nogmaals, nog een keer. En ‘spectare’, dat bekijken betekent. Respect betekent dus: Nogmaals bekijken.

Het satanisme is een religie met een slechte reputatie onder de gemiddelde mens. Men denkt gelijk aan een rode duivel met hoorns, opofferingen en rituelen. Hoewel dit een onderdeel van (sommige) satanische groeperingen kan zijn, is het niet waar deze religie hoofdzakelijk om draait.Satanisme in Nederland kun je hier bekijken.

https://www.b2000.nl/satanisme/
Magick (de wil van de ‘uitvoerder’) wordt hier uitgebeeld door de materialistische ‘god-deity’ van baphomet de geit.
politie-elite-heerser-met-zijn-huis-dier-slaaf
Hoe een politieagent wordt gezien door de dark occultist (justitie/wetmakers etc.).

”Eigen ego eerst”

Zelfbehoud en overleven is de hoogste wet in het satanisme. Oftewel: Het overleven en de comfort van de fysieke zelf is altijd het hoogste doel. En dingen als moraliteit, familie, gemeenschap; die zijn daar altijd aan ondergeschikt. Als je op iemand moet trappen om hogerop te komen in het leven, dan moet dat zo zijn. Ikke Ikke Ikke, en de rest kan stikken.

Moraal relativisme

Wat goed is voor mij, dat is goed. En wat slecht is voor mij, dat is fout. Objectieve moraliteit bestaat niet en de mens is het hoogste wezen dat zelf mag bepalen wat rechten zijn en wat goed & fout is.

Sociaal darwinisme

De extensie van de evolutie theorie van Darwin in maatschappelijk denken. De ‘meest geschikte’ domineren en gaan over lijken om succes te behalen. En dat is een ‘natuurlijk’ en rechtmatig, door geboorterecht, verworven positie van macht. Het is wenselijk voor de rest van de maatschappij om geheerst te worden door hun, want zij hebben de ‘goede’ genen.

Eugenetica

De eugenetica of rasverbetering is de bewuste manipulatie van de genetische samenstelling van een populatie, naar de wil van de heersende macht. Het verbeteren van de menselijke bevolking, naar de wensen en voorkeuren van de machthebbers, is hierbij het streven. Het gelijktrekken van de 2 seksen, is een eugenetica project van het satanisme.

 

Een satanistische cult heeft als doel om mensen hun collectieve geloofsovertuigingen aan te smeren, terwijl de kern specifieke overtuigingen voor zichzelf houdt.

 

9 waarden van het satanisme:

(1) Satan vertegenwoordigt genade/consumentisme, in plaats van onthouding;

(2) Hij vertegenwoordigt een levendig bestaan, in plaats van spirituele illusies van hoop;

(3) Zij/Hij vertegenwoordigt onbesmette wijsheid, in plaats van hypocriete zelf-

bedrog;

(4) Hij staat voor vriendelijkheid voor degenen die het verdienen, in plaats van liefde

verspild aan de ondankbaren;

(5) satan staat voor wraak, in plaats van de andere wang toe te keren;

(6) Hij vertegenwoordigt verantwoordelijkheid voor jezelf en alleen jezelf, in plaats van

zorg voor psychische parasieten;

(7) satan stelt de mens voor als gewoon een ander dier, soms beter, maar

vaak erger dan degenen die op handen en voeten lopen, die door zijn goddelijke en intellectuele ontwikkeling het meest gemene dier van allemaal is geworden;

(8)Zij vertegenwoordigt alle zogenaamde zonden, omdat ze leiden tot fysieke, mentale of emotionele bevrediging;

(9)Satan is de beste vriend die de kerk ooit heeft gehad, zoals hij haar al die jaren in stand heeft gehouden.

Afgezien van de bovenstaande principes, zijn satanisten over het algemeen tegen het gebruik van drugs en andere verdovende middelen die de zintuigen afstompen. Vooral hebben satanisten een afkeer tegen wiet & hasj. Omdat dit domheid bevordert, en het holistisch denken stimuleert. (psychologisch helend) En zelfmoord, die het leven afsnijdt (onthouding), en satanisme staat stevig voor recht en orde.

 

Satanisme heeft dikwijls zondes. Dat zijn normen die zij hanteren onder elkaar, waarvan zij elkaar op wijzen om niet een zonde te plegen. Ze willen wel dat andere mensen, hun menselijk vee, de volgende zondes plegen.

 

9 Zondes van het satanisme:

1. Domheid. (onwetendheid/naïef)

2. Praatjes hebben/ jezelf beter laten lijken dan je bent. (kapsones)

3. Geloof dat alleen jouw bewustzijn bestaat. (solipsisme)

4. Jezelf voor de gek houden (zelf-bedrog)

5. Conformisme naar gemeenschap (burgerlijke stand/massa)

6. Gebrek aan perspectief (zaken slechts van een eenzijdig perspectief kunnen bekijken)

7. Vergeetachtigheid over vroegere overtuigingen of gewoontes.

8. Trots zonder productief/hoger doel (geen efficiëntie)

9. Gebrek aan esthetiek (schoonheid/kunst waardering)

Verdere karakteristieken en informatie over het satanisme

– Een stroming van het occultisme/vrije metselarij

– Atheïsten

– Onverschillig tegenover het universum.

– Moraliteit en waardes zijn subjectieve menselijke constructies

– Zien zichzelf als belangrijkste (God) in hun subjectieve universum.

– Satan staat voor trots, vrijheid en individualisme.

– Ze zijn vaak statisten (doen mee in overheid)

 

Zoals te zien, houden satanisten rekening met enige mate van moraliteit. Het verschil tussen licht en duister.

 

Ben jij een moreel mens? Heb jij sterke morele overtuigingen?

Geloven in de legitimiteit van de overheid staat gelijk aan het goedkeuren van slavernij. Daarnaast is het geloof in het Main Stream narratief gekenmerkt door de volgende karakteristieken:

1. Blind geloof in het Main Stream en/of Overheids’e narratief.

2. Geen, uit eigen ervaring, opgedane kennis.

3. Geen sceptische houding tegenover ”officiële” of ”democratisch gekozen” experts.

4. Mensen die niet geloven in hun ‘waarheid’ moeten tot schande gemaakt worden of gestraft worden.

Cult of sekte

Wist je dat dit dezelfde eigenschappen zijn van een cult of een sekte?

 

Bovendien is het geloof in de superioriteit van een bepaalde klas ”elite” of ”wetenschappers”, kern van dit probleem.

 

Dark occultisme is het uitoefenen van macht over mensen in het duister, dat gebrek aan kennis betekent, door een spirituele realiteit te manifesteren over de mensheid, die de mensheid in het donker houdt.

 

Je zou ook gewoon kunnen zeggen: Meester & Slaaf. De reden dat er nog slechte dingen gebeuren in de wereld is omdat teveel mensen nog vast blijven houden aan dit geloof.

Niemand heeft het recht om andere te commanderen. Dit betekent dat direct het volgende.Als je nog wel gelooft in de legitimiteit van het ‘recht om te commanderen’, ben jij onderdeel van het probleem. Het bestaan van slavernij is iets waar jij mede-verantwoordelijk voor bent.

 

Verantwoordelijkheid is niet iets wat je kunt delegeren, of kunt weggeven.

Niemand heeft het recht om zijn of haar geloof op te dringen op iemand anders. Het geloof wordt op deze manier gewelddadig in karikatuur.

 

Waarheid bestaat, al ben je het er niet ‘mee eens’.

Overheid, media, je ouders, je vrienden, je religie, doktoren en wetenschappers zijn niet de dragers van de waarheid.

 

Geen spiritualiteit is een symptoom van de ziekte die mensen hebben in hun hoofd.

 

Atheïsme:

1. Fysieke wereld is primair.

2. God/Geest bestaat niet.

3. De fysieke wereld is het enige wat ‘er’ bestaat.

In de natuur gelden alleen natuurkundige wetten, geen wetten die gedragsconsequenties bepalen.

4. Wetenschap is de ‘waarheid’. Wetenschapskerk, kun je het ook noemen.

5. Bewustzijn is slecht mechanisch of betekenisloos.

Religieus:

1. Geestelijke wereld is primair. God is almachtig.

2. De materialistische wereld is ‘’slecht’’.

3. God verplicht mensen strikte gehoorzaamheid tot zijn/haar regels of richtlijnen. Die overigens vaak tegenstrijdig zijn.

4. Doelen in de fysieke wereld zou niet de focus moeten zijn. De beloning ‘na het leven’ is waar het om draait.

De occult

Occult betekent simpelweg: verstopt, verborgen. Het komt van het Latijnse woord: ‘occulare’, dat verbergen betekent. Het gaat hier om de ‘verborgen’ kennis over het verschil tussen licht & duister.

 

Vrije metselaars zijn erg actief in Nederland. Ik heb over hun doctrine’s het volgende gevonden:

DE ONTWIKKELING VAN HET RITUAAL IN NEDERLAND

IN HET TRADITIONEEL SYMBOLISME STELT DE DUISTERNIS ALTIJD DE TOESTAND VOOR VAN DE NIET ONTWIKKELDE MOGELIJKHEDEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE CHAOS.

 

TERWIJL HET LICHT IN VERBAND GEBRACHT WORDT MET DE GEOPENBAARDE WERELD WAARIN DEZE MOGELIJKHEDEN TOT UITING KWAMEN, D.W.Z. MET DE “KOSMOS”, WAARBIJ DEZE UITING BEPAALD OF “GEMETEN” WORDT OP ELK OGENBLIK VAN HET WORDINGSPROCES, DOOR DE UITSTRALING VAN DE “ZONNESTRALEN” DIE VERTREKKEN UIT HET CENTRALE PUNT WAAR OORSPRONKELIJKE HET FIAT LUX WERD UITGESPROKEN.

 

Waarden binnen een occulte broederschap (in Nederland)

Tolerantie –> IK GROET U ALS BROEDER.

 

Ambities –> IK ZAL U ONDERSTEUNEN BIJ AL UW PRIJZENSWAARDIGE ONDERNEMINGEN.

 

Goede doel –> DE HOUDING VAN MIJN DAGELIJKSE GEBEDEN ZAL MIJ HERINNEREN AAN JE WENSEN.

 

Integriteit –> UW (WETTIGE) GEHEIMEN WANNEER TOEVERTROUWD AAN MIJ ALS ZODANIG , ZAL IK BLIJVEN BEWAREN ALS MIJN EIGEN.

 

Broederschap –> IK ZAL JE KARAKTER TE ONDERSTEUNEN BIJ JE AFWEZIGHEID ALS IN JE AANWEZIGHEID.

informatie-kennis-macht-controle-dark-occultist-meme

7 hermetische principes vanuit occulte kennis

1. Mentalisme.

Gedachten. De wereld is in de gedachten. Mentaal komt altijd eerst. Gedachten zijn voorwaardelijk als eerste om manifestatie tot gevolg te kunnen hebben.

2. Het universum is een eenheid.

Zo boven, zo beneden.

Boven is macro. Beneden is micro. Individuen waaruit het universum ontstaat, zijn een spiegel van het universum. Het universum waaruit de individuen ontstaan, zijn een spiegel van de individuen

3. Dood bestaat niet.

Dood in de zin van: bewegingsloze structuren van atomen/moleculen. Rust op moleculair/atomair niveau bestaat niet, rust op universitair niveau bestaat niet. Het is puur energie. Het is vibratie, en wordt ge-observeert door ons EN wordt daarmee realiteit.

4. Polariteit.

Alles is dualistisch. Alles heeft zijn 2 polen. Tegenpolen zijn identiek in natuur, maar anders in niveau. Extremen ontmoeten. Bewustzijn heeft verschillen. Iets is slecht. Ook al heeft iemand geen kennis. Het is fout gedrag. Immoreel gedrag.

5. Ritme.

Alles heeft een ritme. Ritme is inwaarts en uitwaarts. Ritme is linksaf en rechtsaf. Ritme is bovenin en onderin. Ritme is toename en afname. Ritme is een principe van de tendens om iets te laten manifesteren. Ritme optimaliseren is persoonlijke verandering voor nodig.

6. Oorzaak & Gevolg.

Alles gebeurt volgens de Lex Naturalis. De natuurwet. Is er vrije wil? Ja, er is vrije wil. Is er vrije wil om de Natuurwet te negeren? Nee, dat is een onmogelijkheid. Je kan niets doen, wat niet terugkomt. Veroorzaak jij iets –> Het tegenovergestelde effect ontvang jij terug.

In 1keer of in 1000 keer of in 99,oneindig keer in het verleden, of in de toekomst . Dat kan niemand stoppen en heeft niemand ooit gestopt.. Niets doen is ook een oorzaak. Niets doen zorgt ook voor een effect. Tijd zal leren waarom en daarna zal het leren wat. Alles begint bij keuze van vrije wil, waarom het universum reageert. Menselijk bewustzijn moet van ‘’het level van Gevolgen’’ naar ‘’het level van Oorzaken’’. Mentale wereld = De Waarom. Fysieke wereld = De gemanifesteerde wereld.

7. Geslacht..

Alles heeft zijn mannelijke & vrouwelijke kant. Mentale geslacht is de co-existentie tussen de Mannelijke en de Vrouwelijke aspecten van onze menselijke gedachten. De linkerkant faciliteert het mannelijke gedeelte van onze gedachten. Intelligentie, logica, analytisch, lineair denken. In compartimenten denken. De rechterkant faciliteert het vrouwelijke aspect van onze gedachten. Intuïtie, creativiteit, compassie. Eenheid-denken.

8e ‘verloren’ hermetische principe

8. Generatieve Principe.

Principe die alles verbindt. Genesis. De zaad van creatie. Generatieve principe. Welke energie zorgt ervoor? Care. Zorg. Boeien. Iets komt in jou gedachten omdat jou dat boeit. Omdat jij daar om geeft. Vanuit het Hart begint het, vanuit de Hersenen manifesteert het in de mentale wereld, vanuit de darmen manifesteert het gemanifesteerde in de fysieke wereld.

Gevoelens uit het Hart, Gevoelens uit het hoofd en Gevoelens uit de Onderbuik moeten op dezelfde wijzer staan om oorzakelijk te zijn voor creatie. De drijvende kracht achter deze manifestatie is de motor van creatie. Dit is een energie. Waar de mensheid om geeft. Deze energie van zorg is de drijvende kracht achter creatie. Gevoelens en Emoties die alles behalve ‘’geven om’’ bevatten, zijn per definitie dus reactief en niet actief. Ze zijn overkomen en niet veroorzaken. Ze zijn gevolg en niet oorzaak. Realiteit verandert bij jou. Het verleden kan je niet veranderen. De toekomst wel.

Het heet het verloren principe omdat het grootste gedeelte van de mensheid onwetend of onverschillig is over dit principe. De ‘god van de dood’ is het superieure wezen waar de massa aan ondergeschikt is. Het is de antithesis van het generatieve, namelijk het degeneratieve.

Hoeveel vrije metselaars zijn er nu in Nederland die deze kennis kunnen gaan delen?

De vrije metselaars’ kerken (loges) staat enkel open voor mannen en overkoepelt 146 loges in 80 locaties verspreid over Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Thailand. De orde behoort tot de reguliere vrijmetselarij en is erkend door de Angelsaksische obediënties. Het hoofdbestuur van de obediëntie is sedert 1993 gevestigd aan de Javastraat 2b te Den Haag en beschikt over een maçonniek museum, het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’.

 

Kennis over het licht & kennis over het duister wordt in loges onderwezen aan de nieuwe leden van vrije metselaars-groeperingen. Wat een persoon met kennis doet, is vervolgens aan hem. Kennis over moraliteit en goed & fout, als zij de objectieve definitie daarvan begrepen hebben. Of als zij daarover ‘ingelicht’ zijn. Als een persoon die deze kennis heeft bemachtigd en eigen heeft gemaakt, dan kun je deze persoon een occultist noemen. Iemand die de occulte kennis bezit. Hij, die deze kennis opzettelijk verborgen houdt ,en/of ervan overtuigd is, dat deze kennis voor de mensheid verborgen dient gehouden worden, noem je een dark occultist. Hij weet immers wat moreel en immoreel is, maar waarom zou hij die kennis met andere willen delen? Als andere mensen immoreel gedrag vertonen, waar hij of zij van profiteert bijvoorbeeld. Dit maakt je een immoreel mens. En zal je, los van mijn geloof of mening, altijd de consequenties van moeten ontvangen. Wie goed doet, goed ontmoet.

 

Manieren van externe ‘controle’ door dark occultisten

Dark occultisme is het uitoefenen van macht over mensen in het duister, dat gebrek aan kennis betekent, door een spirituele realiteit te manifesteren over de mensheid, die de mensheid in het donker houdt.

 

Politiek & Overheid

Dark occultisten hebben de afgelopen decennia een hoop culturele conditionering toegepast om het bestaansrecht van de politiek & de overheid te rechtvaardigen. Zij doen dit voornamelijk door ervoor te zorgen dat mensen foutieve geloofsovertuigingen aannemen.

 

Een aantal van deze overtuigingen:

– ‘de overheid & politiek werken voor ons, zij dienen ons’

– ‘wij, het volk, zijn de overheid’

– ‘we hebben de overheid gezamenlijk toestemming gegeven om te heersen’

– ‘ de overheid representeert de wil van het volk’

– ‘wetten handhaven voor orde & gelijkheid’

– ‘wanneer mensen collectief maatschappelijk werk leveren, heet dat overheid’

– overheid heeft slechts macht om de rechten van het volk te beschermen

– overheid is noodzakelijk om chaos te voorkomen

– het volk moet ‘machthebbers’ hebben

– overheid is de enige die rechtmatig geweld mag gebruiken

– een koning heeft geen rechtmatig macht gehad vroeger, maar de politiek heeft het ‘goddelijk recht om te heersen’

– ‘trias politica’ houden de machten verdeeld & in verhouding.

 

Bovenstaande overtuigingen zijn foutief, ook nog eens irrationeel en niettemin volkomen in strijd met elkaar.

Geloof in ”autoriteit”

Het probleem is niet politiek & overheid, maar het GELOOF in politiek & overheid.

We hoeven geen wereld te creëren zonder ‘autoriteit, maar we moeten mensen laten inzien dat een wereld zonder ‘autoriteit’ is alles wat ooit heeft bestaan. Het geloof in overheid is een religie, met een denkbeeldige moreel superieure machtige entiteit die de onschuldigen beschermt en onrechtvaardigheid voorkomt. Het tegendeel is waar, het leert mensen ‘verantwoordelijkheid’ af te dragen om zelf te denken, en het kan goede mensen kwaadaardige dingen laten doen. (MILGRAM EXPERIMENT)

Hoofdzakeijk: mensen kunnen geen rechten delegeren die ze niet hebben, waardoor het voor niemand mogelijk is om het recht om te regeren (“gezag”) te verwerven. Mensen kunnen de moraliteit niet veranderen, waardoor de “wetten” van de “regering” verstoken zijn van enig inherent “gezag”.

Religie

Dark occultisten zijn het meest blij met de grote religies en organisaties. Het is een goede afleiding voor mensen om het spirituele/morele aspect in hun leven zin te geven. Helaas doet religie juist het tegenovergestelde.

 

Mensen die religieus zijn, dienen 2 meesters. Ze worden wijsgemaakt dat hun geloof bestaat voor het verbinden van mensen met spiritualiteit of God/ Allah. Je kan geen 2 meesters dienen. Ook zegt religie dat ze mensen kunnen laten zien hoe zij een moreel leven kunnen leiden.

 

Maar dit is ook een misconceptie, want ze leren de morele wetten van creatie niet. Ze leren dat ze vooral gehoorzaam moeten zijn tegenover ‘autoriteit’. En ze leren om de macht buiten zichzelf te zoeken in een ‘messias’.

 

 

Wetenschap

Het volgende is wat dark occultisten willen dat je denk dat wetenschap doet:

– Uitzoeken van de waarheid over de werking van de natuur door accurate onderzoeksmethoden.

 

– Het uitvoeren van experimenten om hypothesen te bewijzen.

 

– Publiceren van de resultaten van onderzoek, zodat mensen zich accuraat kunnen laten informeren betreffende resultaten.

 

In de realiteit is het helaas niet zo, hoewel wetenschap wel voor deze motieven kan dienen, is dat iets wat dark occultisten voor zichzelf willen houden.

 

De onderzoeken die worden gedaan, zijn veelal in opdracht van hun agenda of plan. Dit gaat dan om het verschaffen van nieuwe technologie aan de overheid, waarmee mensen gecontroleerd kunnen worden.

Het controleren van de perceptie van mensen, over wat mogelijk is in de natuur.

 

 

New Age

De New age beweging is er specifiek door dark occultisten gepromoot, omdat het hun doelwit compleet onschadelijk maakt. De new age is namelijk de beweging van het niets doen. Je bent al zogenaamd ‘verlicht’ en je kunt de problemen in de wereld ‘accepteren’. Als je op iets focust, wordt het alleen maar sterker. Jij bent de creator van jouw realiteit. Jij bent god. Dit is natuurlijk een overtuiging die uit het satanisme overgekomen is. ‘Je hoeft geen actie te ondernemen tegen onrecht of kwaad’. ‘Alles wordt voor jou opgelost’.

 

Dit zijn natuurlijk allemaal onzinnige overtuigingen, maar perfect om men inactief, gehoorzaam en slaafs te maken.

 

 

Dit in combinatie met een schoolsysteem, waar blinde gehoorzaamheid en volgzaamheid als goede karaktereigenschappen worden aangeleerd. De scholier wordt geleerd dat als hij naar de ‘autoriteit’ luistert en precies doet wat die zegt, dan wordt hij beloond. Als hij niet luistert, wordt hij gestraft.