Categorie archieven: mind control

Mind control (ook bekend als hersenspoeling, dwingende overreding of gedachtecontrole) verwijst naar de manier waarop sommige mensen hebben geprobeerd de overtuigingen en het gedrag van anderen te beheersen.

Persoonlijk journaal met voorbeelden en ervaring met instanties en de cult van de regering

Ontdoen van Nederlands staatsburgerschap

In de zomer van 2021 verstuurde ik een handgeschreven brief aan de volgende 3 organisaties:

In de brief deed ik telkens een verzoek aan bovengenoemde partijen. Het verzoek om de juridische eigenaarschap over respectievelijk mijn acties, mijn geest en mijn lichamelijk welbevinden terug te claimen. Deze brief heb ik zowel in het Nederlands en Engels verzonden, als ook in het Latijn en het Hebreeuws.

Paus Fransiscus en het OM hebben tot op heden niet gereageerd op mijn brief. Van het ministerie van binnenlandse zaken heb ik een reactie ontvangen. De reactie staat hieronder afgebeeld.

ontdoen van nederlands staatsburgerschap EN van hamburg ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Uit de brief blijkt dat het staatsburgerschap van Nederland ingebed zit in een internationaal collectief. Want, je ontdoen van Nederlands staatsburgerschap is niet mogelijk, vanwege internationale verdragen. Aldus de reactie van de AIVD.

Ik was blij met deze bevestiging. Want het bevestigde mijn vermoeden dat mijn burgerschap als (staats)aandeel wordt verhandeld in deals tussen aandeelhouders van multinationals.

Dit redeneerde ik simpelweg uit het feit dat er geen internationale verdragen zonder bemoeienis van economische belangen mogelijk is.

Ik kan mij niet herinneren dat er ooit toestemming aan mij is gevraagd.

Zorgstelsel van Nederland

Bij mij op school prees men het zorgstelsel van Europa en in het bijzonder het stelsel in Nederland. Minachtend werd bijvoorbeeld gedaan over het stelsel van Amerika, in vergelijking met Nederland.

Soms werd zelfs gesuggereerd dat Nederland zorg garandeert, gratis als het moet. Het beeld dat volwassenen in mijn omgeving schetsten over Nederland en ons zorgstelsel, bleek ver van de werkelijkheid af te liggen. Dit concludeer ik vanuit mijn nederige ervaring in dit leven.

Zo weet ik nog dat ik bij mijn neef op bezoek was, in een ander gedeelte van Rotterdam. We gingen samen stunt-skaten. Waaghals die ik ben, probeer ik indruk op mijn neef te maken met een nieuwe truc. Hierbij val ik ongelukkig neer en eindig met een kneuzing in mijn duim. Mijn duim is blauw en 4 keer de normale grootte. Daarop bezoeken mijn neef en ik een lokale huisartsenpost op.

Ik was jong, misschien 9 of 10 jaar. De zuster ziet mijn duim en bespreekt het een en ander met haar collega’s. Vervolgens komt zij terug en vertelt ons dat het beter is voor ‘de verzekering’ als ik bij mijn eigen huisarts langsga.

Huh? Wat heeft de verzekering aan mijn duim dan? Waarom zou mijn verzekering afhangen van de lokatie waar ik word behandeld? Kon ik niet geholpen worden? Vol verbazing dreven wij af, terug naar het huis van me neef. Uiteindelijk heeft mijn tante me geholpen met mijn duim.

Bovenstaand voorbeeld uit mijn jeugd demonstreert de kwaliteit van het Nederlands zorgstelsel en de mythe van ‘gratis zorg’ vanuit ‘het collectief’. Het is alles behalve ‘gratis’. Zo hebben mijn ouders hun hele leven een vermogen moeten vergaren om de tandartsverzekering van mij en mijn zussen te kunnen bijhouden.

Opzeggen collectieve zorgverzekering

Na enige tijd krijg ik van mijn zorgverzekeraar een reactie in een brief over mijn gewenste beëindiging van deze collectieve verzekering. De brief staat hieronder afgebeeld.

VGZ zorgverzekering reactie brief op opzeggen collectieve verzekering

De zelfverzekerdheid van deze Nederlandse zorgverzekeraar blijkt astronomisch hoog.

Zo wordt in de eerste zin van de brief ‘niet meer gebruik van willen maken’ al vertaald naar een ‘niet meer gebruik van kunnen maken’. Om vervolgens in de volgende alinea te stellen dat ik gewoon verzekerd blijf bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Door deze houding zal men bijna vergeten dat dit een commercieel administratief bedrijf is. Een bedrijf die handelt in risico, verzekering, zorgkosten en baten. En daarbij dikwijls kan rekenen op de ondersteuning van de staat die een verplichte zorgverzekering eist en handhaaft bij elke burger.

Het verplichten van het betalen voor een abonnement bij een staats-gefundeerde verzekeringsbedrijf is verre van ‘gratis zorg’ te noemen.

CJIB gerechtsdeurwaarders en instanties

Het CJIB valt onder het ministerie van justitie en veiligheid. Wanneer een bijzonder persoon van de staat een bepaalde dwangmatige eis op jou als persoon legt, valt dit onder dit ministerie. Een vrouw met een blindhoek zal jouw daden afwegen met haar zwaard zal zij jou bestraffen. De occulte symboliek van de vrouw Justitia is hier veelzeggend.

De instanties waar het ministerie van justitie en veiligheid om leunt zijn op z’n minst bijzonder te noemen. Zo deelt men in een brief naar mij mede dat zij geen uitstel toestaan. En dat zij met mijn bezit zoals televisie, computerapparatuur, meubels en/of auto zullen adverteren op een landelijke veilingsite. De betreffende brief lees je hieronder. Hopelijk zal het jou, als eveneens mij, tot glimlachen brengen.

Buik & van der horst CJIB DUO gerechtsdeurwaarders brief met mededeling te willen adverteren

Enige gebroken beloftes later deelt dezelfde partij mij een volgende mededeling op in een brief. Hierin staat dat zij nu daadwerkelijk hun beloftes zullen nakomen. En dat zij zelfs een bevoegd functionaris zullen inschakelen, om toegang tot mijn woning te verschaffen. Kennelijk zijn zij eindelijk ook van op de hoogte geen bevoegdheid te hebben voor hetgeen zij beweren te mogen. De brief lees je hieronder.

Buik & van der horst gerechtsdeurwaarders bevoegde functionaris

Nu bijna een jaar verder is de partij nog geen enkele belofte nagekomen. Daarom concludeer ik stellig dat het een geheel op bluffen is gebaseerd. Men zal daarmee een vrij hoog succespercentage realiseren. Wanneer de gemiddelde opvattingen in mijn sociale omgeving een enigszins accurate voorstelling van het geheel representeren. Ik kan het mis hebben, en dan zal dit hopelijk als gevolg hebben dat ik daarvan leer. Het kan namelijk zijn dat ik te graag vasthou aan de overtuiging dat mensen niet graag immorele dingen doen. Daarover meer in het volgende deel van dit artikel.

Autoriteit en immoreel fysiek geweld

Bijna iedereen is het erover eens dat fysiek geweld soms gerechtvaardigd is en soms niet. Hoewel er een groot, discutabel grijs gebied is, wordt algemeen aanvaard dat het initiëren van agressief geweld onrechtvaardig en immoreel is. Denk hierbij aan diefstal, mishandeling en moord. Maar ook aan meer indirecte vormen van agressie zoals vandalisme en fraude. Aan de andere kant wordt het gebruik van geweld ter verdediging van onschuldigen algemeen aanvaard als rechtvaardig en moreel, zelfs nobel. De legitimiteit van dergelijk geweld wordt bepaald door de situatie waarin het wordt gebruikt, niet door wie het gebruikt. Ter vereenvoudiging: de soorten geweld die iedereen mag gebruiken, kunnen ‘goed geweld’ worden genoemd. En alle gewelddaden die mensen niet het recht hebben te plegen, kunnen ‘slecht geweld’ worden genoemd.

Er wordt echter aangenomen dat agenten van ‘gezag’ het recht hebben om geweld te gebruiken. Niet alleen in situaties waarin iemand een dergelijk recht zou hebben, maar ook in andere situaties. Het spreekt voor zich dat iedereen het recht heeft om gebruik te maken van inherent rechtvaardige ‘goede macht’.

Als ‘de wet’ bepaalde bijzondere personen van ‘de regering’ machtigt om in andere situaties geweld te gebruiken, dan houdt ‘wet’ slechts de poging in om slecht geweld te legitimeren.

Kortom, ‘gezag’ is toestemming om kwaad te plegen. Om dingen te doen die als immoreel en onrechtvaardig zouden worden erkend als iemand anders ze zou doen.

De mythe van democratie

Het is duidelijk dat de enthousiaste kiezer die trots een campagne-bord op de voorgevel van zijn huis plaatst, dit feit niet begrijpt. Als hij dat namelijk zou begrijpen, zou hij begrijpen dat ‘democratie’ niets meer is dan door de meerderheid goedgekeurd immoreel geweld.

En dat ‘democratie’ onmogelijk de samenleving kan herstellen of een instrument kan zijn voor vrijheid of gerechtigheid. Het is een mythe die beweert dat iemands stem zijn ‘stem’ representeert en dat het stemrecht mensen vrij maakt. De waarheid is dat alle vormen van ‘democratie’ agressie en onrechtvaardig geweld legitimeert. De logica hiervan is zo eenvoudig en duidelijk dat er een enorme hoeveelheid propaganda nodig is om mensen te trainen om het niet te zien.

Als iedereen het recht heeft om inherent rechtvaardig geweld te gebruiken, maar agenten van de ‘regering’ geweld mogen gebruiken in andere situaties. Dan is wat de ‘regering’ toevoegt aan de samenleving niets meer dan de manifestatie van immoreel geweld.

Legale ‘handhaving’

Het probleem is dat kinderen leren dat geweld ‘legaal’ is gemaakt als ‘autoriteit’ geweld toepast. Legaliseren verandert het gebruik van immoreel geweld op magische wijze in rechtvaardige ‘handhaving’ in het hoofd van kinderen. Ik kan mij nog erg goed herinneren, dat ik erachter kwam als kind dat het zo werkte. Ik kon het toen al moeilijk plaatsen. Het zal wel, dacht ik. Volwassenen zouden het wel beter weten dan ik.

Het fundament waarop alle ‘regering’ berust, is het idee dat wat moreel verkeerd zou zijn voor de gemiddelde persoon om te doen, moreel juist kan zijn als het wordt gedaan door agenten van ‘autoriteit’. Deze fundamentele aanname impliceert dat de normen van moreel gedrag die van toepassing zijn op mensen, niet van toepassing zijn op agenten van de ‘regering’. De ‘regering’ wordt verheven tot bovenmenselijke karikatuur. En vandaag de dag claimt de regering zelfs zaken die hen tot bovennatuurlijke gestalte zouden verheven. Een inherent tegenstellende claim naar mijn inzicht, gezien de definitie van ‘natuurlijk’ en ‘natuur’.

Wetten en regels

Inherent rechtvaardig geweld, waarvan de meeste mensen het eens zijn dat het beperkt is tot defensief geweld, vereist geen ‘wet’ of speciale ‘autoriteit’ om het geldig te maken. Het enige waar ‘wet’ en ‘regering’ voor nodig zijn, is proberen immoreel geweld te legitimeren. En dat is precies wat ‘regering’ toevoegt, en het enige dat het toevoegt. Meer inherent onrechtvaardig geweld toevoegen aan de samenleving. Niemand die deze simpele waarheid begrijpt, zou ooit beweren dat ‘regering’ essentieel is voor de menselijke beschaving.

Als ‘legale’ diefstal legitiem en rechtvaardig is, waarom zou ‘gelegaliseerde’ marteling en moord dan niet legitiem en rechtvaardig kunnen zijn? Indien een ‘collectieve behoefte’ vereist dat de samenleving een instelling heeft die vrijgesteld is van moraliteit, waarom zouden er dan grenzen zijn aan wat ze mogen doen? Als het uitroeien van een heel ras, of het verbieden van een religie, of het gedwongen tot slaaf maken van miljoenen noodzakelijk wordt geacht voor het ‘algemeen welzijn’, volgens welke morele maatstaven zou iemand dan kunnen klagen, als hij eenmaal het uitgangspunt van ‘gezag’ heeft geaccepteerd?

Alle geloof in ‘regering’ berust op het idee dat het ‘algemeen belang’ de ‘legale’ inleiding tot geweld tegen onschuldigen tot op zekere hoogte rechtvaardigt. En als dat uitgangspunt eenmaal is geaccepteerd, is er geen objectieve morele norm om het gedrag van de ‘regering’ te beperken.

Het ‘noodzakelijk kwaad’

Bijna iedereen accepteert de mythe dat mensen niet betrouwbaar genoeg zijn, niet moreel genoeg, niet wijs genoeg om in vrede te bestaan zonder een ‘regering’ die hen in het gareel houdt. Zelfs velen die het erover eens zijn dat er in een ideale samenleving geen heersers zouden zijn, menen vaak dat mensen niet ‘klaar’ zijn voor zo’n samenleving. Dergelijke sentimenten zijn gebaseerd op een fundamenteel misverstand over wat ‘gezag’ is en wat het toevoegt aan de samenleving. Het idee van ‘regering’ als een ‘noodzakelijk kwaad’ impliceert dat het bestaan van ‘regering’ beperkingen oplegt aan de gewelddadige agressieve aard van mensen, terwijl het in werkelijkheid precies het tegenovergestelde doet: het geloof in ‘gezag’ legitimeert en ‘legaliseert’ agressie.

Ongeacht hoe dwaas of wijs mensen zijn, of hoe kwaadaardig of deugdzaam ze ook handelen. Om te zeggen dat mensen niet ‘klaar’ zouden zijn voor een staatloze samenleving. Of niet kunnen worden ‘vertrouwd’ om te bestaan zonder een ‘gezag’ te hebben om voor te buigen. Wil zeggen dat een vreedzame beschaving alleen kan bestaan als er een enorme, krachtige machine is die een enorme hoeveelheid immoreel geweld in de samenleving introduceert.

We zijn er klaar voor

Natuurlijk erkennen leden van de cult van de staat bepaalde vormen van geweld niet als immoreel. Omdat het voor hen niet gewone stervelingen zijn die geweld plegen. Maar vertegenwoordigers van de ‘godheid’ die bekend staat als ‘regering’. En ‘goden’ hebben het recht om dingen te doen die stervelingen niet doen. Wanneer het in nauwkeurige, letterlijke bewoordingen wordt beschreven kom je tot volgende samenvatting over de geloofsovertuiging van deze cult.

Het is noodzakelijk om immoreel geweld in de samenleving te introduceren om te voorkomen dat mensen immoreel geweld plegen. Bij deze realisatie ontmaskerd de cult van de staat als de duidelijk absurde mythe die het is. Maar iedereen die in de mythe van ‘regering’ gelooft, moet precies dat geloven. Ze geloven het niet als resultaat van rationeel denken en logica. Maar zij aanvaarden het als een geloofsovertuiging, omdat het deel uitmaakt van de onbetwistbare leer van de cult van ‘regering’.

Occult symbolisme en de Nederlandse politie

De Nederlandse politie en occult symbolisme

De Nederlandse politie is iets wat ik sinds jongs af aan heb geaccepteerd als iets logisch. Toch ben ik, als experiment, mezelf gaan toetsen op deze aanname. Wat als?

 • De politie niemand beschermt?
 • Politie niemand beschermde?
 • En de politie nooit iemand zal beschermen?
 • Als ik eerlijk met mezelf kan zijn, en de zoektocht naar de waarheid serieus neem, kan ik dit nader toetsen.

Dit doe ik met de aanname van volgende hypothesen:

De politie bestaat om mensen te dwingen tot gehoorzaamheid, naar de willen van de wetgevende macht.

Deze hypothese anders geformuleerd:

Politie bestaat om geweld te gebruiken tegen mensen die ongehoorzaam zijn, tegen de willen van de heersers.

Nu ik me herinnerd heb wat ik mezelf heb meegegeven voor dit leven weet ik het volgende:

Iedereen heeft het natuurlijke geboorterecht gekregen tot bezit van het menselijk lichaam.

Daarom is het ook ieders verantwoordelijkheid om dat lichaam te beschermen. Het is in de realiteit niet mogelijk om deze verantwoordelijkheid af te geven. Jijzelf bent altijd het dichtst bij je lichaam.

Dan kijk ik vervolgens naar de occulte kennis. Kennis die ik middels onderzoek naar de sinistere aspecten van de occult heb vergaard. Kennis waarover ik mijn gehele leven bewust gemanipuleerd ben om het te negeren, als onbelangrijk/onwerkelijk te betrachten of zelfs als kwaadaardig te zien.

Symbolisme is een belangrijk onderdeel van de kennis. Symbolen en symbolisme van occulte genootschappen. Eén die veelvuldig voorkomt is de pentagram.

Pentagram uitleg

Een pentagram als een vijfpuntige ster is een concept dat veel in occulte gemeenschappen gebruikt wordt.

occult-symbool-pentagram

De vijf punten representeren de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht plus de menselijke geest. Hiervoor zou je ook de spirituele wet die de collectieve menselijke geest handhaaft, kunnen plaatsen. Hierin is de menselijke geest normaliter de top van de pentagram.

Dus, dit houdt in de dat menselijke geest, ofwel de spirituele wet, boven de materiële wereld staat.

De beginnende ingewijde of lid van een occulte groep start op het vierkant van wit en zwart. Dit is zoals een schaakbord en representeren respectievelijk kennis en onwetendheid.

Dikwijls ook geweten en duister. Of licht en donker.

In het satanisme wordt de omgekeerde pentagram gebruikt.

Dan is het punt dat de menselijke geest representeert naar beneden gericht.

Dit symboliseert de stilstand of dood van de menselijke geest.

Hiermee staat het dus representatief voor de staat van bewustzijn van de mens die zich volledig geïdentificeerd heeft met de materiële wereld.

Ook kan het geïnterpreteerd worden als het omdraaien of misbruiken van de spirituele wet.

 

De hyper-kubus en het politie logo

3d-kubus-in-kubus

De hyperkubus staat links afgebeeld. Het is een kubus in een kubus. Dit is een model dat gebruikt wordt in het dark occultisme. Het representeert binding of gevangenisschap.

Te zien is een 3d kubus, gevangen in een 3d kubus. Zoals het logo van de politie een kubus voorstelt, met een vlam met een punt naar beneden gericht.

Dit is interpreterbaar als representatief voor 1 van de vier elementen, namelijk vuur, zoals eerder uitgelegd over de pentagram.

Nederlands-Politie-logo

 

Daarnaast is het een leuk feitje dat de petten van de nieuwste Nederlandse politie uniforms ook een kubus omlijning heeft.

En niet zoals de gewoonlijke caps rond zijn rond het kopstuk.

En vervolgens de uniforms zelf. De kleuren keuze van geel op het hartchakra is ook erg interessant. Geel, in dit geval neon geel. Dit zou kunnen staan voor de zon. De valse zon of synthethische zon in het geval van neon geel. Grappig dat er ook een bewust artikel is geplaatst in het AD, om uit te leggen dat de keuze voor deze uniforms volledig gebaseerd is op een ‘zeemansuniform’ van een onbekende groep bejaarden die een band hebben.

Politie hoofd activiteiten

Daarnaast bestaan de meeste activiteiten die politiemensen uitvoeren uit de volgende dingen:

– Snelheid, verkeer of auto-overtreding boetes uitdelen. (Wegbmisbruikers e.d.).

– Poortwachter zijn voor een elite huis of overheidsgebouw.

– Stoer rondlopen of rijden en intimideren van anderen door met een wapen, die overigens verboden is voor de burger, rond te lopen of rijden.

– Bij een stoet of bij transport van bezittingen van de heersende klasse als schoothond opereren.

– Bemiddeling bij een ‘burgerlijke’ conflictsituatie, door achteraf kennis van zaken te achterhalen en ‘strafbare’ feiten te constateren.

Organisatie en functie

De organisatie van de politie is (voornamelijk) belasting gefinancierd. Echter voert de politie voornamelijk financieel administratieve taken uit. Net als een commercieel bedrijf, zoals een energieleverancier bijvoorbeeld doet. Ook heeft het politiecorps een balans, boekhouder en winst/verlies rekenening.

De bemiddelende taak van een politie-agent is niet iets waar hij voor wordt getraind. Hij wordt getraind om geweld toe te passen binnen de opgelegde kaders van de heersers. Er wordt overigens wel veel geld geïnvesteerd om de overtuiging te creeëren dat politie een ‘de-escalerende’ functie zouden hebben. Dit is het tegenovergestelde van de realiteit. Het arriveren van politiemensen of zelfs aanwezigheid van politiemensen, zorgt voor een escalerende manifestatie. Dit blijkt onder andere uit de befaamde en grappige reacties van ‘aggresieve’ burgers. Het is deze ‘aggresieve burger’ die de immorele bestaansrecht van de politiemensen inziet. In ieder geval op z’n minst instinctief.

Bovendien worden politie agenten niet goed behandeld door hun meesters. Sterker nog, zij stellen hen dikwijls gelijk aan honden, met bijvoorbeeld schenking van een hondenketting of promotie waarbij je een ‘extra ster’ ontvangt. Een extra ster met een nieuw element uit de pentagram eraan toegevoegd.

Occulte symbolisme en ridiculisering van politie

Zouden politie-agenten beledigd zijn als zij over deze spirituele ridiculisering ‘spirituele mockery‘ afwisten?

Politie agenten zitten ook in verschillende vrije metselaar loges. Dus je kan wel vaststellen dat tenminste een paar van dit symbolisme afweten.

Maar de hiërarchie van meester/slaaf is in die loges helemaal anders dan zij gewend zijn. Ook gaat het om holistische kennis. De meeste mensen worden politie agent, juist omdat ze menen geen holistische kennis of intelligentie, denken te bezitten.

En politie-mensen maken genoeg dingen mee. Ze kampen veel vaker met emotionele en mentale trauma’s en PTSD.

Bovendien, het geloof in autoriteit vergiftigt hen in hun moraliteit en gevoel van rechtvaardigheid. Mannen van de politie macht, blijken veel vaker hun vrouw te slaan.

Daarentegen is het voor de vrouwen vaak ook geen positieve ontwikkeling. Vrouwen zijn vaak compleet de connectie met het heilige vrouwelijke kwijt. Zij ogen daardoor al snel mannelijker. Ook ontwikkelen zij vaak een koude blik en ontwikkelen problemen in hun seksleven. Fysiek contact is nog minder ontwikkeld dan de gemiddelde cultureel geconditioneerde vrouw.

Politie agenten worden immers geconditioneerd om hun invloed naar anderen op geweld te baseren. En hen wordt middels ervaring wijsgemaakt dat de mens niet meer dan een blok vlees of een dier is. Politie agenten zijn mensen die het meest onderdrukt zijn. Bovendien ondervinden zij de meeste consequenties en schade aan hun moraliteit, mentale gezondheid & relatie-skills.

De mentale stoornis van de Nederlandse politie

De mentale stoornis van de politie is in te delen in twee grote soorten. Er zijn diegene die een disbalans hebben naar de linkerkant van het brein. Het gedeelte van de brein dat in compartimenten denkt.

Ten gevolge van deze disbalans zijn het politie agenten met een mentaliteit van een order-follower en psychopaat. Immorele instellingen trekken immorele mensen aan. Ze kunnen leren om in de realiteit te leven en de morele wet van het universum. Oftewel de spirituele wet te kennen.

Echter zijn ze grotendeels onwetend of onverschillig, iets wat over hun opdrachtgevers zeker niet gezegd kan worden. Zij kennen deze spirituele wet maar al te goed. Daarmee beïnvloeden zij uiteindelijk de ‘lagere’ levels van hun cult. De cult van overheid heeft volgende voorwaarden en vallen onder een linkerkant-disbalans:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geen empathie.
 • Verlangen om andere te controleren.
 • ‘Rechtvaardigen’ van eigen gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mindset.

Dikwijls zorgt dit voor het scheel kijken van het rechteroog. Zoals je kunt zien bij deze BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) van Rotterdam:

Rechteroog scheel door links-disbalans BOA Nederland (Rotterdam, Maashaven)

Daarnaast zijn er politieagenten die een disbalans hebben naar de rechterkant van het brein. Het gedeelte van het brein dat holistisch denkt. Dit zijn daardoor politieagenten met een mentaliteit van een lafaard of een hielenlikker. Een chronisch rechterkant brein disbalans heeft de volgende kenmerken:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geloof in hiërarchie.
 • Geen verantwoordelijkheid.
 • Verlangen om ’veilig’ te worden gehouden.
 • ’Rechtvaardigen’ van andermans gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mind-set.

Politie is onnodig & heeft moreel geen recht om te bestaan

politie-elite-heerser-met-zijn-huis-dier-slaaf
Hoe de Dark Occultist zijn politie-macht ziet

Politie heeft de volgende gedachtegang:

‘Ik gedraag me niet als een denkend, verantwoordelijk, onafhankelijk mens. En ik zou niet als zodanig moeten worden behandeld. Ook ben ik niet persoonlijk verantwoordelijk voor mijn acties. Omdat ik niet handel vanuit mijn eigen vrije wil of mijn eigen oordeel over goed of fout.’

‘In plaats daarvan fungeer ik als het werktuig van iets bovenmenselijks. Dit bovenmenselijke iets heeft het recht om over je te heersen. En je te beheersen. Als zodanig doe ik dingen die jij niet kunt.’

Politie ‘rechten’

‘Ik heb rechten die jij niet hebt. Jij moet doen wat ik zeg. Je moet je aan mijn bevelen onderwerpen. Jij moet mij als je meerdere behandelen. Anders gebruik ik immoreel geweld. Want ik ben niet zomaar een mens. Daar ben ik bovenuit gestegen. Door mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en loyaliteit aan mijn meesters.’

‘Daarmee ben ik een onderdeel geworden van een bovenmenselijke entiteit. Deze entiteit die bekend staat onder ‘gezag’. Als gevolg daarvan zijn de regels van de menselijke moraliteit niet op mij van toepassing. Mijn eigen interpretatie en persoonlijkheid geven vorm aan de wijze en mate waarop ik regels overtreedt. Bovendien moeten mijn acties niet worden beoordeeld volgens de gebruikelijke normen van menselijk gedrag.’

Opvoeding & immoreel gedrag

Mensen worden niet geboren als immorele wezens. Immoreel gedrag wordt aangeleerd. Dit kan zijn door het accepteren van, bewust of onbewust, verkeerde informatie. Door invloeden van een slechte opvoeding of slecht onderwijs. Of door reeds bestaande, geaccepteerde, immorele culturele omstandigheden en geloofsovertuigingen. Lage kwaliteit informatie leidt tot lage kwaliteit gedrag.

De politie macht heeft nooit aan de morele kant van de geschiedenis gestaan. Politie is ontstaan vanuit een behoefte voor slavendrijvers. Om hun vluchtende slaven terug te willen halen. Politie is zijn gehooorzame huis-slaaf. Zo is het in de geschiedenis van de mensheid altijd al geweest.

De causale factoren van immoreel gedrag zijn onbekend of worden niet erkend door de meerderheid van de mensen. Daarom zullen de meeste mensen de valse overtuiging houden over moreel menselijk gedrag. En daarom zullen mensen denken dat de oplossing van (perceptuele) immoreel gedrag een controle systeem is. Want dit controle systeem biedt namelijk ‘zogenaamde bescherming’ voor mensen. Het controle systeem bestaat uit organisaties zoals: de overheid, de politie en het leger.

Gevaarlijkste religie van de mensheid

Iedereen is opgevoed met het idee dat gehoorzaamheid aan ‘autoriteit’, althans in de meeste gevallen, een deugd is. Het respecteren en naleven van de ‘wetten’ van de ‘regering’ maakt dat het functioneert. Gebrek aan respect voor ‘autoriteit’ leidt altijd tot chaos en geweld.

Mensen associëren gehoorzaamheid vaak met ‘goed zijn’ of ”deugen’. Het betwisten van hun concept van ‘autoriteit’ zal een directe aanval op hun concept van goed en kwaad betekeken. Men zal aannemen dat je geen moraal kompas bezit. Dat je suggereerst dat niemand zich dient te houden aan welke gedragsnormen dan ook. En dat morele keuzes, middels een geweten, een noodzalijke menselijke eigenschap is.

Dat is niet wat dit artikel bepleit, integendeel.

De mythe van ‘autoriteit’

Autoriteit en het geloof in autoriteit moet worden afgebroken. Juist omdat er zoiets bestaat als goed en kwaad.

Het maakt niet uit hoe mensen met elkaar omgaan. Mensen moeten er altijd naar streven een moreel leven te leiden. Maar respect voor ‘autoriteit’ is geen synoniem voor respect voor de mensheid. Sterker nog, de begrippen staan lijnrecht tegenover elkaar. We kunnen respect hebben voor menselijkheid en gerechtigheid. Er is dan geen enkele reden meer om respect te hebben voor ‘autoriteit’.

autoriteit-geloof-grappig-you believe people can't govern themselves cult-overheid

Vroeger leerde ik dat het doel van ‘autoriteit’ is om een vreedzame en beschaafde samenleving te creëren. Echter bemerk ik een enorm contrast als ik beoogde doelen van ‘autoriteit’ vergelijk met de daadwerkelijke resultaten van ‘autoriteit’.

Als je door een willekeurig geschiedenisboek blader, dan stuit je op veel onrecht. Het gehoorzamen en handhaven van de ‘wet’ van verschillende ‘regeringen’ is vrijwel altijd de oorzaak.

Dus niet doordat mensen de ‘wet’ overtreden, maar veelal het gehoorzamen en handhaven van de ‘wetten’ van verschillende ‘regeringen’.

Het kwaad dat is begaan ondanks ‘autoriteit’ is niets vergeleken met het kwaad dat is begaan in naam van ‘autoriteit’.

Desondanks leren kinderen nog steeds dat vrede en gerechtigheid voortkomen uit autoritaire controle. Kinderen leren nog steeds moreel verplicht te zijn om de huidige ‘regering’ te respecteren en te gehoorzamen

En dat, ondanks als het onrecht dat door autoritaire regimes over de wereld door de geschiedenis heen is begaan.

Kinderen leren dat ‘doen wat je wordt opgedragen’ synoniem is met ‘een goed mens zijn’. Het begrip ‘volgens de regels’ synoniem is met ‘het juiste doen’.

Integendeel, om een moreel persoon te zijn, moet je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden en het geweten te volgen. Dikwijls staat deze levensopvatting haaks tegenover ‘het respecteren’ en gehoorzamen van ‘autoriteit’.

‘Autoriteit’ is niet nobel

Mensen gaan er ten onrechte van uit dat er veel nuttige dingen een ‘regering’ vereisen.

Het is goed voor mensen om zich te organiseren voor wederzijdse verdediging. Samenwerken voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Manieren te vinden om samen te werken en vreedzaam met elkaar om te gaan. Om met overeenkomsten en plannen te komen die mensen in staat stellen een beter bestaan te kunnen gaan leiden. Maar dat is niet wat ‘regering’ is, ondanks dat autoriteit’ beweert namens de mens en het algemeen welzijn te handelen.

De waarheid is dat ‘autoriteit’ van nature altijd in directe tegenspraak is met de belangen van de gemiddelde mens.

‘Autoriteit’ is geen nobel idee dat soms fout gaat. Noch is het een fundamenteel geldig concept dat slechts ‘af en toe’ wordt gecorrumpeerd. Het concept van ‘autoriteit’ is van boven tot onder, van begin tot eind, een anti-menselijk en verschrikkelijk destructief idee.

‘Autoriteit’ is ‘het recht om te regeren’

‘Autoriteit’ kan worden samengevat als ‘het recht om te regeren’. Het is niet alleen het vermogen om anderen met geweld iets aan te doen. Maar het is het veronderstelde morele recht over mensen te mogen regeren. Hoe ‘onderdanen’ naar de autoriteit kijken, bepaalt de verschillen en de overeenkomsten tussen een ‘autoriteit’ en een straatbende.

Vrijwel iedereen beschouwt een crimineel die ontvoert en afperst als immoreel en onrechtvaardig. Een slachtoffer kan, uit angst, voldoen aan de eisen. Niet uit gevoel van morele verplichting. Hij ziet zijn ontvoerder niet als een legitieme, rechtmatige heerser. Hij neemt zich niet voor dat de crimineel zijn ‘autoriteit’ is. De buit die de crimineel maakt, heet geen ‘belasting’. En zijn bedreigingen noemt men geen ‘wetten’.

De ‘wet gehoorzamende belastingbetaler’

Daarentegen neemt de gemiddelde (gehoorzame) burger de bevelen van ‘autoriteit’ heel anders waar. De meeste van degenen aan wie de bevelen zijn gericht, gehoorzamen braaf.

De macht en controle die ‘autoriteit’ met de ‘regering’ uitoefent over alle anderen wordt gezien als geldig en legitiem. Zelfs ‘legaal’ en dijkwijls als ‘goed’. Het fundament van het sociale bestaan komt voort uit ‘het gehoorzamen van de wet’. Bovendien is er de gewoonte om geld in de vorm van belasting te betalen aan ‘autoriteit’. Gemotiveerd dikwijls door angst voor stra. Echter heeft men een soort gevoel van plicht om gehoorzamen. Niemand is er trots op wanneer hij bestolen is door een straatbende. Toch dragen vele het label van de ‘wet gehoorzamende belastingbetaler’ als een soort ereteken.

Het imago dat ‘de onderdanen’ hebben van de zogenaamde autoriteit die hen bevelen geven, is hierin allesbepaalend. Als de onderdanen de regering als rechtmatige meester zien, dan wordt ‘autoriteit’ per definitie gezien het recht van het ordenen van dergelijke bevelen.

Dit imago impliceert op zijn beurt een morele verplichting aan de mensen om die bevelen te gehoorzamen. Zichzelf bestempelen als een ‘wetsgetrouwe belastingbetaler’ is opscheppen over iemands loyale gehoorzaamheid aan de ‘regering’. Een regering die de illusie van morele ‘autorieit’ creëert, waaraan jij je vasthoudt.

Autoriteit bestaat niet

Kortom, autoriteit bestaat in feite niet.

Kijk, politie die de wil van politici uitvoeren, die bestaan. De gebouwen die politici bewonen, die zijn echt. De wapens die politici hanteren, die zijn ook heel echt. Echter, het vermeende ‘autoriteit’ waarover zij pleiten te beschikken, is verre van echt. Wanneer ‘autoriteit’ de acties van machthebbers niet legitiem zou maken, zou de ‘regering’ niets anders zijn dan een bende schurken. De term ‘regering’ impliceert legitimiteit. Regering betekent de uitoefening van ‘autoriteit’ over een bepaald volk of een bepaalde plaats.

De manier waarop mensen spreken over de machthebbers. In hoeverre zij de bevelen tot ‘wetten’ benoemen. De mate waarin zij ongehoorzaamheid naar kreten van de machthebbers als misdadig beschouwen. Allemaal factoren die impliceren dat de regering het recht om te regeren bezit. En haar onderdanen de overeenkomstige verplichting om te gehoorzamen bezitten. Zonder het recht om te regeren (‘autoriteit’) is er geen reden om de entiteit ‘regering’ te noemen. Dan zijn alle politici en hun huursoldaten volkomen niet te onderscheiden van een gigantisch circuit van de georganiseerde misdaad. Hun ‘wetten’ zijn zo legitiem als de bedreigingen van dieven en moordenaars. En dat is in werkelijkheid elke ‘regering’: een onwettige bende schurken, dieven en moordenaars, vermomd als een rechtmatig regerend lichaam.

De legitimiteit van ‘autoriteit’

Elke voorgestelde oplossing voor een probleem is inherent ongeldig, als dat afhangt van het bestaan ​​van een ‘autoriteit’ dat alles omvat binnen het domein van de politiek.

De toelichting is in de volgende analogie.

Twee mensen hebben een nuttige, rationele discussie over energie. De vraag is of kernenergie of hydro-elektrische dammen de betere manier is om elektriciteit voor de stad te produceren.

Maar dan suggereert iemand dat de betere optie is om elektriciteit op te wekken met behulp van magische elfenstof.

Zijn opmerking is belachelijk en moet worden afgedaan, omdat echte problemen niet kunnen worden opgelost door mythische entiteiten. Toch is vrijwel alle moderne discussie over maatschappelijke problemen niets anders dan een betoog over magische elfenstof. Welke magische elfenstof gaat de mensheid redden?

Alle politieke discussies berusten op een onbetwiste maar valse veronderstelling. Een veronderstelling die iedereen in blind vertrouwen neemt. Dit doen mensen simpelweg omdat zij de mythe als echt zien. Het constant in hun hoofd herhaaldelijk bevestigen van het idee dat er zoiets als een legitieme ‘regering’ kan bestaan.

Het probleem met populaire denkvallkuilen is precies dat. Ze zijn populair.

Wanneer een geloof, zelfs het meest belachelijke, onlogische geloof, door de meeste mensen wordt aangehangen, zal het voor de gelovigen niet onredelijk aanvoelen. Doorgaan met het geloof zal gemakkelijk en veilig voelen, terwijl het in twijfel trekken ongemakkelijk zal aanvoelen.

Bovendien zal het erg moeilijk zijn om het geloof te betwisten, zo niet onmogelijk.

Zelfs bewijs in overvloed is niet genoeg geweest om meer dan een handvol mensen zelfs maar te laten twijfelen aan het fundamentele concept. De afschuwelijke vernietigende kracht van de mythe van ‘autoriteit’. Een kracht op een bijna onbegrijpelijk niveau, die duizenden jaren teruggaat.

En dus, gelovend dat ze verlicht en wijs zijn, blijven mensen struikelen over de ene kolossale ramp na de andere, als gevolg van hun onvermogen om de gevaarlijkste religie van zich af te schudden: het geloof in ‘autoriteit’.

‘Wet’ van autoriteit

Het gebruik van de term ‘wet’ om de inherente eigenschappen van het universum te beschrijven, zoals de wetten van de natuurkunde en wiskunde, heeft niets te maken met het concept van ‘autoriteit’. Verder is er nog een ander concept, genaamd ‘natuurwet’, dat heel anders is dan wettelijk ‘recht’ (d.w.z. ‘wetgeving’). Andere namen voor deze natuurwet zijn: ‘spirituele wet’, ‘wet van oorzaak en gevolg’, ‘de natuurlijke orde’. In het engels: natural law, karmic law in het engels.

Het concept van de natuurwet is dat er normen van goed en kwaad zijn die inherent zijn aan de mensheid en die niet afhankelijk zijn van enig menselijke ‘autoriteit’. Die in feite alle menselijke ‘autoriteit’ overstijgt.

‘Wetshandhaving’: een van de meest voorkomende voorbeelden van ‘autoriteit’ die veel mensen dagelijks zien. De ‘uitvoerende macht’, dit zijn de mensen die het label ‘politie‘ of ‘wetshandhaving’ dragen. Het gedrag van ‘wetshandhavers’ is veelzeggend. Bovendien is de manier waarop de gemiddelde burger naar handhavers kijken en met hen omgaan erg typisch. De gemiddelde burger is niet zijn gelijke.

Deze ambtenaren zijn de vertegenwoordigers van ‘autoriteit’, waarop zeer verschillende normen van moraliteit van toepassing zijn .

Stel bijvoorbeeld dat iemand over straat reed zonder te weten dat een van zijn remlichten was doorgebrand. Als een gemiddelde burger de chauffeur zou dwingen te stoppen en vervolgens een grote som geld van hem zou eisen, zou de chauffeur woedend zijn. Het zou worden gezien als afpersing, intimidatie en mogelijk aanranding en ontvoering. Maar wanneer iemand die beweert te handelen namens de “regering” precies hetzelfde doet, door met zijn lichten te knipperen (en de persoon achterna te zitten als hij niet stopt) en dan een “bekeuring” uit te geven, worden dergelijke acties door de meesten beschouwd ala volkomen legitiem te zijn.

De politie

In een zeer reële zin worden de mensen die badges en uniformen dragen niet door iedereen als louter mensen beschouwd. Ze worden gezien als de arm van een abstract ding dat ‘gezag’ wordt genoemd.

Als gevolg hiervan worden de juistheid van het gedrag van “politieagenten” en de rechtschapenheid van hun acties gemeten met een heel andere maatstaf dan het gedrag van alle anderen. Ze worden beoordeeld op hoe goed ze “de wet” handhaven in plaats van op de vraag of hun individuele acties voldoen aan de normale normen van goed en kwaad die voor iedereen gelden. Het verschil wordt geuit door de ‘wetshandhavers’ zelf, die hun acties vaak verdedigen door dingen te zeggen als ‘Ik maak de wet niet, ik handhaaf hem alleen’. Het is duidelijk dat ze verwachten alleen te worden beoordeeld op hoe trouw ze de wil van de ‘wetgevers’ uitvoeren, in plaats van op de vraag of ze zich gedragen als beschaafde, rationele mensen.

De ‘beschaafde’ middenklasse

Mensen die zichzelf hoogopgeleid, ruimdenkend en vooruitstrevend vinden, willen zichzelf niet zien als de slaven van een meester, of zelfs niet als de onderdanen van een heersende klasse. Daarom is er veel gerationaliseerd en verduisterd in een poging om de fundamentele aard van de “regering” als heersende klasse te ontkennen. Veel verbale gymnastiek, misleidende terminologie en mythologie zijn vervaardigd om te proberen de ware relatie tussen ” regeringen’ en hun onderdanen. Deze mythologie wordt aan kinderen onderwezen als ‘civics’, ook al is het meeste volledig onlogisch en druist het in tegen alle bewijzen. Het volgende behandelt enkele van de populaire soorten propaganda die worden gebruikt om de aard van ‘gezag’ te verdoezelen.

Geen wederzijdse instemming

In de moderne wereld wordt slavernij bijna universeel veroordeeld. Maar de relatie van een waargenomen “autoriteit” tot zijn onderdaan is heel erg de relatie van een slavenmeester (eigenaar) tot een slaaf (eigendom). Omdat ze dat niet willen toegeven, en niet willen vergoelijken wat neerkomt op slavernij, zijn degenen die in “gezag” geloven getraind om schaamteloos onnauwkeurige retoriek uit het hoofd te leren en te herhalen, bedoeld om de ware aard van de situatie te verbergen. Een voorbeeld hiervan is de uitdrukking “toestemming van de geregeerden”.

Instemming versus geweld

Er zijn twee fundamentele manieren waarop mensen met elkaar kunnen omgaan: met wederzijdse instemming, of door een persoon die bedreigingen of geweld gebruikt om zijn wil aan een ander op te dringen. De eerste kan worden bestempeld als “toestemming” – beide partijen stemmen vrijwillig en vrijwillig in met wat er moet gebeuren. De tweede kan worden bestempeld als ‘regeren’ – de ene persoon controleert de andere. Aangezien deze twee – instemming en bestuur – tegengesteld zijn, is het concept van “toestemming van de geregeerden” een contradictie. Als er wederzijdse instemming is, is het geen “regering”; als er wordt geregeerd, is er geen toestemming. Sommigen zullen beweren dat een meerderheid; of de mensen als geheel, hebben ingestemd om te worden geregeerd, zelfs als veel individuen dat niet hebben gedaan. Maar zo’n argument zet het begrip instemming op zijn kop.

Opgelegde toestemming

Niemand, individueel of als groep, kan toestemming geven om een ​​ander iets aan te doen. Dat is gewoon niet wat “toestemming” betekent. Het tart alle logica om te zeggen: “Ik geef mijn toestemming dat je wordt beroofd.” Toch is dat de basis van de cultus van ‘democratie’: het idee dat een meerderheid toestemming kan geven namens een minderheid. Dat is geen ’toestemming van de geregeerden’; het is gedwongen controle over de geregeerden, met de “toestemming” van een derde partij.

Zelfs als iemand zo dom zou zijn om tegen iemand anders te zeggen: “Ik ga ermee akkoord dat je me met geweld controleert”, op het moment dat de controller de “controllee” moet dwingen om iets te doen, is er duidelijk geen “toestemming” meer. Voorafgaand aan dat moment is er geen “regering” – alleen vrijwillige samenwerking. Door het concept nauwkeuriger uit te drukken, wordt de inherente schizofrenie ervan blootgelegd: “Ik ga ermee akkoord dat u mij dingen oplegt, of ik het ermee eens ben of niet.”

Protest tegen ‘autoriteit’

Maar in werkelijkheid stemt niemand er ooit mee in om degenen in de “regering” te laten doen wat ze willen.

Dus, om “toestemming” te fabriceren waar er geen is, voegen gelovigen in “gezag” een andere, zelfs meer bizarre stap toe aan de mythologie: het begrip “impliciete toestemming”. De bewering is dat, door alleen maar in een stad, of een staat of een land te wonen, men “instemt” zich te houden aan welke regels dan ook die worden uitgevaardigd door de mensen die beweren het recht te hebben om die stad, staat, staat, of land.

Het idee is dat als iemand de regels niet leuk vindt, hij vrij is om de stad, staat of het land helemaal te verlaten, en als hij ervoor kiest om niet te vertrekken, betekent dat dat hij ermee instemt om gecontroleerd te worden door de heersers van dat rechtsgebied.

Eigendom

Hoewel het voortdurend als evangelie wordt nagepraat, tart het idee het gezond verstand.

Het is niet logischer dan een autodief die een bestuurder op zondag aanhoudt en hem zegt: “Door op zondag in deze buurt te autorijden, stemt u ermee in mij uw auto te geven.” Het is duidelijk dat één persoon niet kan beslissen wat telt als iemand anders die ‘instemt’ met iets. Een overeenkomst is wanneer twee of meer mensen een wederzijdse bereidheid kenbaar maken om een ​​regeling aan te gaan.

Gewoon ergens geboren zijn is nergens mee instemmen, evenmin als in je eigen huis wonen als een of andere koning of politicus heeft verklaard dat het binnen het domein valt dat hij regeert. Het is één ding voor iemand om te zeggen: “Als je in mijn auto wilt rijden, mag je niet roken”, of “Je mag alleen mijn huis binnenkomen als je je schoenen uittrekt.” Het is iets heel anders om te proberen andere mensen te vertellen wat ze op hun eigen terrein kunnen doen. Wie het recht heeft om de regels voor een bepaalde plaats te maken, is per definitie de eigenaar van die plaats. Dat is de basis van het idee van privé-eigendom: dat er een ‘eigenaar’ kan zijn die het exclusieve recht heeft om te beslissen wat er met en op dat eigendom gebeurt.

De definitie van slavernij

En dat werpt enig licht op de onderliggende veronderstelling achter het idee van impliciete toestemming. Iemand vertellen dat zijn enige geldige keuze is om ofwel het “land” te verlaten of zich te houden aan de bevelen van de politici, impliceert logischerwijs dat alles in het “land” eigendom is van de politici.

Als een persoon jaar na jaar kan besteden aan het betalen van zijn huis, of het zelfs zelf kan bouwen, en zijn keuzes zijn nog steeds om ofwel de politici te gehoorzamen of weg te gaan, dan betekent dat dat zijn huis en de tijd en moeite die hij in het huis investeerde de eigendom van de politici. En voor de tijd en moeite van de een om rechtmatig aan een ander toe te behoren, is de definitie van slavernij. Dat is precies wat de theorie van “impliciete toestemming” betekent: dat elk “land” een enorme slavenplantage is, en dat alles en iedereen daar eigendom is van de politici. En natuurlijk heeft de meester de toestemming van zijn slaaf niet nodig.

De logica van ‘implicitiete’ toestemming

Niet alleen is de theorie van “impliciete toestemming” logisch gebrekkig, maar het beschrijft duidelijk ook niet de realiteit. Elke “regering” die de instemming van haar onderdanen had, zou geen “wetshandhavers” nodig hebben en ook niet hebben. Handhaving vindt alleen plaats als iemand ergens niet mee instemt.

Iedereen met open ogen kan zien dat ‘regering’ regelmatig veel mensen tegen hun wil dingen aandoet. Zich bewust zijn van de talloze belastinginners, agenten, inspecteurs en regelgevers, grenswachters, verdovende middelen, openbare aanklagers, rechters, soldaten en alle andere huurlingen van de staat, en nog steeds beweren dat de “regering” doet wat ze doet met de toestemming van de ‘geregeerden’, is volkomen belachelijk.

Iedereen weet, als hij maar eerlijk is tegenover zichzelf, dat het de machthebbers niet kan schelen of hij ermee instemt zich aan hun „wetten” te houden. De bevelen van de politici zullen worden uitgevoerd, zo nodig met bruut geweld, met of zonder toestemming van een persoon.

Corona: een dark occulte blik op corona pandemie, hoe & waarom.

Disclaimer bij dit artikel

De perceptie over de corona pandemie, voornamelijk uit de ‘wakkere’ wereld of ‘het verzet’, mist een redeneringsfundament gebaseerd op principes en waarheid. De focus ligt namelijk vrijwel altijd nog steeds op de gevolgen. En de aandacht dikwijls gericht naar de effecten. Met als gevolg dat het aan het licht brengen van mogelijke effecten en schadelijke gevolgen als mentale masturbatie opereert. Als men de samenleving observeert, is moedwillige onverschilligheid met lange-termijn mensonterende gevolgen snel waarneembaar. Dit vertelt mij dat de interne wereld een chaos is. Waarvan de externe wereld een weerspiegeling is. Kortom, een grote clownshow dus.

De nadruk zou moeten liggen op het delen van kennis, gebaseerd op principes en eeuwige waarheid. De pandemie heeft een significante onderliggende ‘missing link’ van de waarheid, die ieder mens kan ontdekken of in zichzelf kan herinneren. Ontdekkers zijn van alle tijden en occulte kennis openbaren is de sleutel.

99,9 procent, wat overigens het daadwerkelijke satanische getal is, van ‘wakkere’ individuen begeven zich in een staat van moedwilllige onwetendheid en/of onverschilligheid. Het onthullen en het blootstellen van (occulte) kennis is dé belangrijkste taak voor enige (effectieve) vorm van evolutie in menselijk bewustzijn.

Harde rode pil

Als jij dit nog niet volgt, dan ben je niet ‘wakker’ naar mijn mening. Ga naar binnen, adviseer ik je. Ik vraag je om naar binnen te gaan. Te kijken naar emotionele gebeurtenissen in je leven waar deze blokkades voor je een grondslag hebben.

Is het wantrouw of zelf-‘ver‘-trouwen? ‘Ver’trouw jij jezelf?

Stel jezelf de vraag: ‘wat zou ik doen met occulte kennis?’

Is het haat (klinkt als: da’at) of ‘af‘-gunst? Haat jij aspecten van jezelf? Aspecten in een ander? Haat jij? Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou ik worden met occulte kennis?’

Is het t’wijf‘-el of ‘ver’-‘denking’? Ben jij in twijfel met jezelf? Verdenking van jezelf? ‘Ver‘-denk jij een ander? Vraag af: ‘Wie zou ik zijn met occulte kennis?’

Of is het gewoon dat je psychologisch nog een kind bent, niet opgewassen tegen de illusie van machteloosheid die je over jezelf of de perceptie van jezelf gecreeërd hebt?

Jij bent het antwoord. Jij hebt die keuze. Alleen jij.

Wil jij kennis moedwillig (klinkt als: moet-wil-ik) afwijzen die de progressie van menselijk bewustzijn in handen heeft? Op grond waarvan denk jij dat morele recht te hebben? Dat heb jij niet. Jij bent nog een kind.

De apocalypse is al eeuwen voor jouw geboorte aan de gang. Jij hebt dit leven uitgekozen. Een leven in een tijd waarin een over-‘vloedvan kennis binnen handbereik is.

Onkunde is in een tijd van informatie een leugen. Een illusie van denken.

Apocalypse heeft een etymologie uit de klassieke talen: Latijn en oud Grieks. ‘Apokalypsum’ betekent: onthulling, blootstelling en ontmaskering.

Welke ontmaskering? Ontmaskering van kennis. Kennis over bewustzijn en kennis over jou. En over mij. Over de ‘zelf’. Kennis over de macht.

Dan nu het artikel!

Middels dit artikel draag ik graag bij aan de kennis van de mens door mechanismes achter de pandemie toe te lichten aan de hand van de kabbalah. En specifiek de esoterische ‘tree of knowledge‘ of in het nederlands ‘boom der kennis’.

Vrijheid in lichaam, geest en ziel is inherent vanuit creatie het absolute recht van ieder mens. Desalniettemin weerhoudt gebrek aan kennis de mens ervan om van dit recht de vruchten te plukken. Kennis is altijd neutraal en kan dus niet ‘slecht’ zijn. Maar kennis kan daarentegen ook niet ‘goed’ zijn. Kennis aan het licht brengen kan alleen door het duister, opererend vanuit de schaduw, bloot te stellen aan licht.

Rituele magie en de wetenschap van entiteiten oproepen

Rituele magie is de oude kunst van het oproepen en beheersen van entiteiten door een wetenschappelijke toepassing van bepaalde formules. Dit zijn rituelen die middels spraak en symbolisme onzichtbare bewoners van de elementen en de kosmos oproepen. Het element waaruit de wezens zich manifesteren wordt volgens de occulte tradities ‘ether’ genoemd.

Dit is kennis die al eeuwen onderwezen wordt in esoterische scholen zoals in oud Egypte, Sumer, Babylon, Judea, Griekenland en Rome. Een valse of perverse leer, zonder respect voor traditie binnen menselijke gedragsethiek, heet tovenarij of zwarte magie.

In het oude Egypte was magie een generiek begrip. Het volk langs de rivier de Nijl en gebieden omstreken waren zich bewust van de invloed en het bestaan van magie.

Manly P. Hall en de mysteries of all ages

Manly P. Hall, die een student van de occult was, spreekt over zwarte magiërs (sorcerers) van Atlantis. Hij schrijft dat deze magiërs bepaalde morele grenzen overschreden hadden in het praktiseren van zwarte magie. Hall schreef dat onder andere in zijn boek: The secret teachings of all ages.

Zwarte magie bepaalde de religie van de overheid van Atlantis. Dit bracht de intellectuele en spirituele ontwikkeling van het individu tot stilstand. Door volledige acceptatie te eisen van het dogma, oftewel de religie van de staat, zoals geformuleerd door de klasse van hogere priesters.

In samenspraak met wilsmatige acceptatie van deze externe controle door een groot aantal van laffe en immorele individuen van die samenleving. Met als gevolg de complete verdwijning van een hoog technologisch ontwikkelde samenleving. Een politiek matriarchisch gestructureerde samenleving onder de aardschors verdwenen in mysterie.

Het speelveld is anno 2021 weliswaar anders, maar de wijze waarop deze ‘black magick’ opereert is al die tijd onveranderd gebleven. Echter is kennis over de occult voorwaardelijk om het speelveld te kunnen veranderen, te transformeren of in enige mate te beïnvloeden.

De Qliphoth, de boom des levens in de tijdgeest

De dark occulte versie van de ‘boom des levens’, Sefirot, staat bekend als de Qliphoth.

De boom bestaat uit cirkels en representeren elk een ‘staat van zijn’ van het proces van bewustzijn van ‘de mens’. ‘De mens’ is een wezen met potentie tot intelligentie. Echter is het proces naar intelligentie te programmeren. De menselijke natuur is dat mensen te programmeren zijn. De volgende archetypes leggen de bewustzijn van ‘de zelf’ compleet uit. En leggen de blauwdrukken van het mechanisme van ‘het individu’ in de tijdgeest vast.

 1. ‘De twee strijdende krachten’ is een entiteit eeuwig in dualiteit. In traditionele Tarot en Sefirot is de Magiër dit archetype.
 2. ‘Degene die hindernissen plaatsen’. In positieve zin: De Hogepriesteres.
 3. ‘De verhullende’, ‘de samenzweerder’ of ‘degenen die de onthulling in twijfel trekken’. In positieve zin: De Keizerin.
 4. ‘De gewelddadigen’. Betekent in positieve zin: De Keizer.
 5. ‘Degene die branden’. In positieve zin: branden met vuur van kennis. In Tarot is dit: De Priester.
 6. De betwisters. ‘Zij die het in twijfel trekken’. In positieve zin: De Geliefden.
 7. ‘De raven van verspreiders’. In positieve zin: De Zegenwagen.
 8. ‘Het vergif van god’. In positieve zin: Kracht.
 9. ‘De immorelen’. De obscenen. In positieve zin: De Heremiet.
 10. Lillith. Lillith is de koningin van het duister. In positieve zin: Het rad van fortuin.

De sinistere of kabbalistische interpretatie van deze ‘boom der kennis’ is dat het de zielen bevat van gewetensloze mensen. Daarom wordt de Qliphoth in de eeuwenoude hebreeuwse traditie de boom des doods genoemd.

Interpretatie Qliphoth

De interpretatie die ik zou geven aan de Qliphoth is dat het heel specifiek alters of archetypes weergeeft in dystopia. Aspecten van persoonlijkheden voor coping met trauma’s, snel veranderende sociale omstandigheden en chaos.

Daar zou ik stellen dat het gevolg van inherent en persoonsgebonden gedragsmechanismes collectief te voorspellen is. Dit bewerkstelligt men middels 2 stappen.

 1. Door de beschikbare informatie en kennis te controleren die individuen tot zich nemen.
 2. Door de perceptie en het gedrag van individuen op sociale omstandigheden te vormen.

De Qliphoth is niet noodzakelijk het tegenovergestelde van de Sefirot. Eerder is het de schaduw van de Sefirot te noemen. Deze boom van kennis, over ‘de dood’, laat zien wat er kan gebeuren. In een situatie dat ‘de boom van kennis over het leven’, de Sefirot, onvolledig of beschadigd is. De gedragsconsequenties per alter/archetype (spirituele kracht die gedrag van mensen handhaaft) zal bij een laag niveau van moraliteit zorgen voor vrijheidsberoving en het ontnemen van rechten.

Nummer 66 is niet slecht

Een nummer zoals ‘666’ of ’66’ kan nooit slecht zijn. De Qliphoth heeft een nummer en dat nummer is 66. In het Hebreeuws schrijf je dat zo: ‘ו ו’. Overigens betekent 66 in deze ‘oude’ joodse taal ook ‘vv‘. Referenties waar het nummer 66 wordt genoemd:

 • ‘’The fallen angel number 66. Aleister Crowley, in Book of The Lies’’
 • ‘’Engel Nummer 66 herinnert je dat gevaar op elke hoek loert. En zorgt voor focus op familiekwesties, relaties en huishoudelijke problemen, esoterische woordenboek.”
 • US Route 66, ‘’The Mother road’’, 1 van de eerste snelwegen van Amerika”.
 • ”Westerse occult: Er zijn 66 legioenen demonen die door Baäl worden bestuurd.”
 • ‘’Execute order 66’’, Star Wars Attack of the clones.”

Nummer van corona is 66

De numerieke waarde van de letters van het woord ‘corona‘, dat internationaal wordt gehanteerd, bedraagt dikwijls 66. De berekening is als volgt.

 • C = 3.
 • O = 15.
 • R = 18.
 • O = 15.
 • N = 14.
 • A = 1.

3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66.

Bovendien bestaat het woord ‘corona’ zelf ook uit 6 letters, aldus 666.

De simpele complotdenkers en religieus geïndoctrineerden zullen hier betekenis van emotionele waarde uit halen. Deze personen zullen, objectief gesteld, waarde voor interpretatie van emotie toeschrijven aan dit numerieke feit.

Deze personen verbind ik graag door naar de kinderafdeling en adviseer ’trauma’s verwerken’ als top prioriteit op hun to-do list. Jij kan de kennis over de betekenis achter 666 vergaren, die door de dark occult gepropageerd en gecontroleert wordt.

Wat betekent 666 mark of the beast?

Het nummer 666 staat symbool voor de mens. Het is het symbool dat de ‘basale of primaire bewustzijn’ representeert. Basaal betekent animaal bewustzijn of zoogdieren/reptiel-bewustzijn. De betekenis van 666 bestaat uit de kosmische synthese over de kennis van dit bewustzijn, waarbij aantrekkingskrachten en afstotingskrachten elkaar kruisen op het punt van een mathematisch absoluut. Het is de mens zelf, als spirituele mensheid, als reflectie in de kosmos.

Een preciserende dag is een dag dat zich herhaalt en gekenmerkt wordt door samenkomende factoren, krachten en opstellingen en verhouding in de kosmische arena. Zo’n preciserende dag gebeurt elke 2160 jaren. Waaruit je, vanuit kabbalistische leer de 0 kunt wegdenken, de 0 is immer een door de mens bedacht rekenkundig hulpmiddel en wiskundig concept.

 • Een zwangere vrouw, meestal naar verwezen als een maagdelijke zwangerschap, baart in 9 maanden een kind. 9 maanden is gelijk aan 270 dagen.
 • Een kind, of nieuwgeborene onder het spectrum van de dierenriem, heeft een horoscoop of zodiac die 360 graden bedragen.
 • Omwille van de vader de zon. De zon heeft een esoterische, alchemische en astronomisch nummer van 36.

270 + 360 + 36 = 666.

Tenslotte, om de quadrivium redenatie hermetisch af te sluiten, is het menselijk genoom van belang. De occulte wetenschap beschouwt deze volgende stap als bevestiging voor de kosmische redenatie over het nummer 666.

 • Het menselijk genotype heeft 23 chromosomen paren. Chromosomen zijn genetische mogelijkheden in paren van twee. 2 delen door 3 = 0,666.

De redenering is middels 4-zijdige kwantificeringsmethode van de quadrivium hiermee volgens occulte tradities in balans.

Wat is de quadrivium methode?

De quadrivium methode is een wijze van kwantificeren van kosmische sterrenkundige observaties vanuit perceptuele menselijke realiteit op aarde. De onderliggende principes van de arithmetiek, de geometrie, het ritme van muziek en van astronomie zijn de 4 frequenties waarop de kosmos actief is.

Arithmetiek redeneert puur vanuit absolute kwanificaties, dus getallen zonder eenheid. Getallen zonder eenheid zoals bijvoorbeeld 2 delen door 3 (=0,666 ofwel genotype mens).

Geometrie redeneert vanuit kwantificaties van afstand, graden of dichtheid. Kwantificaties uit te drukken in bijvoorbeeld meters en graden, dus 360 graden (zodiac).

Muziek redeneert vanuit kwantificaties van tijd en dikwijls in noten, minuten en dagen. Uit te drukken in bijvoorbeeld 270 dagen (baring).

Tenslotte redeneert astronomie vanuit kwantificaties van relatieve posities in een absolute eenheid. Uit te drukken in eenheden zoals tijd en ruimte of lichtjaren van planetaire orde. Zoals bijvoorbeeld voor de zon dus het getal 36 (zon).

NROL 66 Get Your Kicks On 66

Bovenstaaande redenatie zijn filosofische redenaties met holistische principes die een zelfverklarende spirituele onderliggende intelligentie in creatie blootstellen.

Voor de mensen die denken dat dit een geloof of spiritueel dogma van mij is, ik verzeker je dat dit niet het geval is. Het is kennis. Kennis die absoluut wordt gehanteerd door de machten en overheden van de dark occult order.

Denk je dat intelligence agencies van machtige overheden deze kennis niet serieus nemen? Wees dan een naïef kind en geloof dat de afbeelding hiernaast niet het patch-logo is van de NRO (National Reconnaisance Office), die controle heeft over ruimteprogramma’s en satellieten rond de aarde en in de kosmos.

Minerva en de slang of de uil

Lillith is de koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld door alle demonen. Zij is de eerste vrouw van Adam. Adam was, voordat hij en Eva een bijbels koppel vormden, samen met een andere vrouw. Deze andere vrouw draagt verscheidene namen in de verschilende occulte genootschappen.

Andere namen voor deze vrouwelijke entiteit zijn:

 • Ashtaroth, Britannica, Artemis, Aphrodite, Juno, Lilith, Minerva, Columbia, Niké, Astarte, Athena, Beltis, Diana, Isis, Anahita, Inanna, Tanat en Ishtar. 

Deze synthetische vrouwelijke entiteit wordt vaak met haar spirit-animal afgebeeld. Deze spirit is de mascotte van haar. Haar mascotte dier is de slang of de uil.

De slang en de uil heersen namelijk in de nacht over hun prooien, vanuit een superieure positie van zicht. Dit ‘superieure zicht’ staat symbool voor licht of kennis. Af en toe zal alleen het mascotte dier van de Lillith in dark occulte symbolisme gebruikt worden om haar aan te duiden. Zij en haar spirituele dieren zijn volgens de tradities omhelst door vrouwelijke energie. De slang en de uil wordt als vrouwelijk beschouwd. Emoties die heersen over het duister, oftewel de onwetendheid.

Lillith, koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld. ‘verbannen’ 1e vrouw van de mensheid.
Uil (van Minerva) heerst over schedel (onwetendheid/duister) d.m.v. boeken (occulte kennis) met de kreet: ‘Wijze mensen zwijgen’.

Gevangen in de abyss

De mensheid zit vast in evolutie en ontwikkeling van bewustzijn. Voornamelijk door onwetendheid, gebrek aan kennis en door macht uit handen te geven. Door de verering, of beter gezegd: ‘overwaardering’, van de ‘god’ van de dood. 

Met ‘god’ doel ik hier op een verzameling van archetypische spirituele krachten. Deze energetische krachten vormen het spirituele karakter van de natuur en omhulsen deze als ware als een schil.

De krachten Lillith en Qliphoth hebben hun inwerking op dit moment in de mensheid. Lillith representeert of projecteert de moraliteit van de mensheid. Het gedrag van de mens is in het aggregaat (alle energetische verbindingen tussen elkaar samenkomend) in een staat van acceptatie voor oorlog, pijn en slavernij.

Zwarte magie van de tovenaars achter de corona pandemie

Corona is het middel dat de dark occultisten gebruiken voor hun zwarte magie of tovenarij. Specifiek is de techniek die gebruikt wordt: Simulacra en Simulatie. Simulacra zijn kopieën die dingen representeren die geen origineel hadden. Ofwel kopieën die niet langer een origineel hebben. Simulatie is de imitatie van een wereldlijk proces of systeem over tijd. Het simulacrum is nooit datgene wat de waarheid verbergt. Het is de waarheid die verbergt dat er geen is. Het simulacrum is waar.

Respecteer de vijand

Elke naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid als zodanig, wordt gezien als het ontbreken van kritisch zelfbewustzijn, en dus als overdreven gevoelig, geneigd zich door gevoelens te laten meeslepen. Overeenkomsten zijn wel duidelijk genoeg, toch?

Ik vind het geniaal, en ik heb veel respect voor de slinksheid en wilskracht achter hun ‘Corona pandemie’.

Echter ben ik NIET in een naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid. Ieder rationeel redenerend mens, in bezit van de occulte kennis die ik met alle liefde deel, kan zien dat de schrijvers van de perceptuele ‘waarheden’ een psychologische oorlog verklaren aan de mensheid. Een psychologische oorlog die wij met onszelf als mensheid voeren.

 1. Blijven accepteren van gedragsconsequenties van alle vormen van slavernij, vrijheidsbeperkingen en vereringen van leed & dood.
 2. De occulte kennis in grote aantallen verspreiden en positieve invloed teweegbrengen in de structuur van een mondiale samenleving.

Boom der kennis werkwijze en mechanisme

De makers van Tarot zijn erg wijze mensen geweest. Zo wijs dat zij, in een deck met kaarten van middeleeeuwse karakters, enorm veel occulte kennis over bewustzijn hebben kunnen stoppen. Dark occulten propageren bewust Tarot als ‘zweverig, lacherig en onbelangrijk’.

Waarom heeft Aleister Crowley een eigen Tarot deck gemaakt met de principes en kennis ingebed volgens zijn smaak en interpretatie? De man heeft een standbeeld ter verering van hem gekregen, na zijn overleden, van invloedrijke globalisten. Hij heeft alleen nog geen planeet naar hem vernoemd gekregen. Maar de machthebbers nemen zijn kennis en inbreng erg serieus.

Corona pandemie archetypes analyse van de Qliphoth en de Tarot

1: De strijdende krachten/tweeling goden

God van de dood (corona/klimaat-religie) versus (perceptie van) objectieve moraliteit.

Je hebt in dit karakter, de magiër, als uiting van ‘zijn’, 2 persoonlijkheden: (kunstmatige) god-van-de-dood/Corona-religie vererende karakter OF (perceptuele) objectieve moraliteit vererende karakter. In het aggregraat van menselijke bewustzijn in archetypes/logo’s/compartimenten. Als je iets weet over magie (magick met een k), dan weet je dat een individiuele magiër niet kan bestaan.

2: Degene die hindernissen plaatsen

Je hebt in dit archetype, hogepriesteres, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting heeft volgende karakteristieken. Externe afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focussen op intelligentie van creatie. Neemt de positie van ‘controlled opposition’ in.

Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven
Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven

3. De samenzweerders

Je hebt in dit archetype, keizerin, een uiting van ‘zijn’, middels deze persoonlijkheidsuiting: interne afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focust op schoonheid van creatie. Kan ook profiteren of mee promoten van corona-religie betekenen.

4. De geweldadigen

Je hebt in dit karakter, keizer, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: actieve bestrijding van corona religie, overhalen. Overtuigen van mensen om dit ook te doen. Vaak geen alternatief bieden.

qliphoth-boom-des-doods

5: Degene die branden

Je hebt in dit karakter, priester, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: interne hevige emoties, vanwege het innerlijk weten over (perceptuele) objectieve moraliteit. Je deelt kennis over corona-religie bescheiden. Geen alternatief expressie van weten.

6: De betwisters

Je hebt in dit karakter, de geliefden, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Nadruk op positieve emoties en hoop in de mensheid ‘willen voelen’. En dus corona-religie in twijfel trekken. Mensen, die over corona-religie vragen stellen, eerlijk beantwoorden.

7: De raven van verspreiders

Je hebt in dit karakter, de zegewagen, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Extern hevige emoties, ervaringen over corona-religie met mensen delen. Actieve promotie van corona religie en bewust willen overhalen of overtuigen van mensen om dit ook te doen.

8: Het vergif van god

Je hebt in dit karakter, kracht, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Intern in balans. Ervaringen en kennis over corona-religie niet met mensen delen, meegaand in gedragscodes van corona-religie. Geen behoefte voelen voor het overhalen of overtuigen van mensen.

9: De immorelen

Je hebt in dit karakter, de heremiet, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Intern in twijfel aan zelf. Ervaringen en kennis over corona-religie van mensen willen weten. Verbazing en verwondering over corona-religie. Het (obsessief) overnemen en verspreiden van kennis over corona-religie.

De meeste mensen zullen bij ‘corona-nieuws’ zich als een heremiet opstellen. Hun onwetendheid maakt hen immoreel.

10: Lillith

Je hebt in dit karakter, het rad van fortuin, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Openstaan voor wat komen gaat. Corona-religie omarmen maar niet overnemen. Ook niet afwijzen. Een mogelijkheid die positief schijnt aangrijpen. Ervan uitgaan dat ‘iedereen’ corona-religie accepteert of gelooft.

nl_NLDutch