Categorie archieven: films

Films zijn verhalen die worden verteld met bewegende beelden. Hollywood produceert zo nu en dan films met diepe occulte waarheden in verwerkt.

Films die bewust maken en occulte manipulatie

Films die bewust maken zijn er in grote getalen. Ik geniet vandaag de dag niet zo erg meer van nieuwe films. Vooral omdat de verhaallijnen hetzelfde blijven, en de propoganda steeds overduidelijker wordt.

Toch zijn er genoeg films die bewust maken, en je gratis kunt downloaden of torrenten. De website die ik hiervoor gebruik is: website torrents . En de torrent agent die ik ervoor gebruik is: uTorrent.

Pinocchio (1940)

Pinocchio: Am I a real boy?

Fairy: No, Pinocchio. To make Geppetto’s wish come true will be entirely up to you.

Pinocchio: Up to me?

Fairy: Prove yourself brave,truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.

Pinochhio: A real boy!

Cricket: That won’t be easy

Fairy: You must learn to choose between right and wrong

Pinochhio: Right and wrong? But how will I know?

Cricket: How will he know.

Fairy: Your conscience will tell you.

Pinochhio: Are you my conscience, to cricket. .

Fairy: Cricket, will you be Pinochhio’s conscience?

Bovenstaande dialoog zegt de fairy, die naar mijn idee de ‘moon-godess’ Isis voorstelt, dingen die waarheid bevatten. Ze zegt dat pinocchio zelf moet leren te kiezen tussen goed en fout. En dat zijn geweten hem dit zal vertellen. Geweten is niet iets dat je kunt delegeren naar iemand anders, zoals in de rest van de film duidelijk wordt.

Occulte manipulatie

De meeste elite occultisten zijn van mening dat deze kennis verborgen gehouden moet worden. Het komt dus vaak voor dat films bewust worden gemanipuleerd.

Daar hebben dark occultisten twee manieren voor.

– De eerste manier is via de manipulatie van het vervolg op de film. Ze zorgen ervoor dat de onderliggende waarheid van de film verkeerd wordt geïnterpreteerd.

– De tweede is via de manipulatie van reviews. Dark occultisten zorgen ervoor dat al hun lakeien in het gareel gaan staan om reviews kapot te maken. De reviews sites Rotten Tomatoes en IMD halen hun reviews van verschillende media giganten.

Er zijn ook films die bewust kunnen maken, maar uiteindelijk een agenda dienen. Deze agenda kan zijn om men bang , verward of in haat te krijgen. Hier geilen ze vooral op. Want dan is de esoterische kennis die erin verwerkt is, gemaskerd door een laag onzin.

Lijst met films die bewust maken

Verschillende films die bewust maken, quotes waarover het antwoorden kan geven en eventuele occulte agenda’s erachter.

Eyes wide shut

In deze film probeert een man binnen te komen in een geheime genootschap. De seks rituelen met maskers op en ‘’het dubbelleven’’ van mensen komt in deze film die bewust maakt naar boven.

V for vendetta

Een man belandt door de britse overheid in een ongeluk waarbij hij in een vlammend gebouw komt. Hij leest boeken en plant zijn wraak. ‘’I do not believe in coincidence. I do not pretend to know what god has planned for me.‘’

Fight club

Dit is een goede film over hoe mind control het beste werkt. De schizofrene hoofdpersonage heeft een heel leger van order-followers opgebouwd, zonder dat hij dat door heeft.

Equilibrium

De sociale controle die een onderdeel van volgende generaties deep-state controle zal worden, komt hier goed naar boven.

They live

De archetypische of alien kosmische krachten die mensen overneemt, wordt in deze film gedemonstreerd.

Battle Field Earth

Een realistisch beeld van de Anunaki wordt in deze film gedemonstreerd.

Dark city

Een stad zit vast in een oneindige loop van 1 dag, als experiment van buitenaardsen. De persoon die hen kan stoppen, moet er eerst achterkomen dat alles schijn is.

The road to el dorado

De manier hoe het ‘divine right to rule’ tot stand gebracht kan worden, wordt in deze film goed gedemonstreerd.

Office space

De dagelijkse sleur waarin een gemiddelde walker zich bevindt, en hoe je hieruit komt, wordt in deze film goed gedemonstreerd.

Agora

De hoofdpersonage is een vrouw die anarchist is. Ze is een wetenschapper die in de film erachter komt dat de aarde rond de zon draait.

The good shepherd (2006)

‘’Bonesmen first, god second’’.

‘’We are going to get involved in this war. Not because we want to, but we have to and we should.’’

‘’You’re going to have to learn as quickly and thoroughly as possible the English system of intelligence. The black arts.’’

‘’Get out (This war game) when you still can. When you still believe. When you still have s soul.’’

‘’We have to get anyone useful to us out of Berlin before they (The Russians) do.’’

‘’Sovjet power is a myth. A great show. Nothing is working. It’s nothing but painted rust. You need to keep the russian myth alive to maintain your military industrial complex. Your system depends on Russia being perceived as a mortal threat’’

The man who would be king (sean connery)

Hij wordt door een civilisatie als een ‘divine’ right to tule gezien vanwege het 1 oog teken van kennis.

Independence day

Het promoten van 1 overheid tegen de aliens.

Gladiator

‘’Rome is the mob. Conjure magick and they will be distracted.

Take away their rights, and roar they still will’’

‘’I know of a snake, who sits on the bottom of the ocean. It just sits still and predators will come to him. He doesn’t move, even if little bits get bitten off of him’’

The matrix

‘’The matrix is everywhere around you. You can’t smell it and you can’t hear it. You just pay your taxes’’.

Pacific Heights

Deze film demonstreert de onjuistheid en immoreel juridisch systeem van de staat. En op welke manier bepaalde individuen daar misbruik van maken die uit elitaire hoeken komen.

Pleasantville

In deze film wordt de creatie en het emotionele aspect ervan juist gedemonstreerd.
De hoofdpersoon en zijn zus komen terecht in een zwart-wit televisieserie.

Shenandoah

De hoofdpersonage is een man weduwnaar met een groot gezin. Hij demonstreert goed hoe om te gaan met staatsdruk die zijn gezin in een oorlog probeert te verwikkelen en zijn jongste kind ontvoerd.

Boy: ’’What does confiscate mean, Pa?”
Pa: ”Steal!’’

The Da Vinci Code

Hier leer je over basic symbolisme van genootschappen binnen de dark occulte priest klassen. De verering van bloedlijnen en de connecties met overheden en politie.

Dreamscape

Deze film demonstreert de manier hoe geheime projecten van de staat worden uitgevoerd. En hun interesse naar mensen met paranormale gaven. Let wel op de propoganda van de ‘heiligheid’ van de staats-President. En dat moorden in een droom zou leiden tot dood in het echt.

The imitation game

Deze film speelt zich af tijdens de tweede wereldoorlog. Het demonstreert dat een geheime operatie binnen de Britse overheid Duitse codes kraakt. Het laat zien dat de overheid mensen met talenten opzoekt, gebruik van maakt en dan dumpt. Er speelt ook een onderliggende agenda, om het narratief van meer homo-acceptatie te pushen.

Filth

In deze schotse film kom je op een grappige wijze te weten over de schotse broederschappen. De nadruk ligt op de hoofdpersoon van de politiemacht die kampt met innerlijke trauma’s en dat zich uit in een perverse seksuele levensstijl, hallucinaties uit het verleden en veelvuldig drugsmisbruik.

The celebration (1998)

In deze Deense film leer je over een elitaire Deense mason familie waarvan de vader zijn kinderen regelmatig seksueel misbruikte. Op de 60e verjaardag van deze vader komt de waarheid naar boven, middels een briefje van 1 van zijn dochters, die zelfmoord gepleegd had.

Starship troopers

Kijk deze film voor een voorbeeld van hoe mind-control werkt in een staat van de wereld die tot een galactische socio-economische status is verandert.

The wizard of Oz

Dorothy maakt een symbolische reis van de ziel in deze film. The fool. The soul. De ziel.

De menselijke intuïtie en creativiteit wordt gesymboliseert door haar hond. Een vrouw wilt haar intuïtie (hond) afpakken. Haar ouders luisteren niet en zeggen dat ze het beter kan accepteren. Dus vraagt ze advies van 3 mannen. De eerste man boeit het niet. De tweede man zegt: Als je gewoon niet in de buurt van haar huis komt, komt het goed. Hij adviseert dus om het te voorkomen. De derde man zegt tegen haar: Moed is het antwoord. Confronteer haar.

De vrouw zal de hond afpakken met overheidsingrijpen. Ze wil hem kapot maken. Court order. Hond wordt opgesloten in de mand. Hij ontsnapt. Dit representeert dat de intuitie en creatieve geest van de mens nooit onderdrukt kan worden in de mensheid. Dorothty besluit weg te rennen.

New age – rainbow bridge

De regenboog representeert een brug tussen verschillende manieren van denken. Ze komt bij een huis. Het huis van professor Marvel Crowned Heads of Europe. Crown – Kabbalah. Hoogste vorm in fysieke wereld. Blijkt een fraudeur te zijn. Laat dorothy denken dat hij krachten heeft en om dorothy geeft. Storm. Staat voor een brug tussen fysieke en spirituele wereld. Brug naar Hoger bewustzijn. Zij gaat door de storm. De ‘wonderland’ of ‘land of Oz’ staat voor haar verlangen om in een hoger bewustzijn te gaan. Een verborgen dimensie in het zelf.

Goede heks representeert de synthetische vrouwelijke energie. Isis. De heks van het Oosten blijkt dood te zijn. Ze heeft Ruby Slippers aan. De goede heks laat Dorothy de slippers dragen. De heks van het Westen. Ze is groen. Alchemische goud symbolisme/spiraal –> leidt naar het licht.

Spiraal, checkerboard. Je ziet niet wat het wordt. Het is bewustzijn op fysiek level. De plek van mindcontrol van Het wandelen naar de Emerald City. Reis van basis naar crown. Rode Ruby slippers verbinden Dorothy, de gelimiteerde, met de ongelimiteerde. Het staat ook voor de universele organische vrouwelijke energie. Daarom wil de Heks van het Westen de slippers zo graag.

Illuminatie Fakkel

Wij hebben het licht. Jullie hebben geen licht. De heks probeert met de fakkel de vogelverschrikker te verbranden. De connectie met de geest/spirit te verbranden. Dorothy gooit Water over hem heen. Dit representeert de elixer van het leven. Hij wil niet helpen. Hij is fraudeur. De tovenaar staat voor een externe verlosser. Zoals de valse dogmatische goden van religie. All run by men. Weak old men. Control-Junkies. Pedo-seksuelen. Schoolsysteem hoort hier ook bij.

Cannot give a brain –> gives Diploma.

Cannot give courage –> gives Medaille.

No Heart –> gives Clock.

Hij zegt. Ik kwam aan met een vliegend ballon en mensen gingen mij aanbidden. Dus ik koos ervoor om dan maar frauduleus te zijn. Hij kon de ballon niet eens laten werken. Toto de hond red ze weer. Dorothy gaat weer weg naar de fysieke wereld.

Dorothy gaat terug naar de fysieke wereld. Haar wordt verteld dat ze het al die tijd al had, ruby slippers, elixer van het leven. Ze wordt wakker. Intuïtie (hond) dichtbij. Ze verteld wat ze meegemaakt heeft. Ze wordt uitgelachen door mensen die niet wakker zijn.

Natuurwet (Lex Natura/Tex Frya)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘rechtmatige’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. En voor normen en waarden in een samenleving. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat ‘juist’ is. De natuurwet wordt door mensen ‘ontdekt’ met behulp van de rede en de keuze tussen objectief goed en objectief fout. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden. Ieder mens kan deze kennis eigen maken, want het is sowieso onderdeel van ons. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

De realisatie

De realisatie was dat bijna alle mensen slaven waren. Slaven van gewoonte, conventie, eisen van de overheid, werkgevers. Maar bovenal waren mensen slaven van de behoefte aan een bron van blijvend inkomen. Wat er wordt gezegd en gedaan, wordt voor een groot deel bepaald door die behoefte. Het was een beetje alsof ik ontdekte dat ik een miereneter was en geen maaltijd kon krijgen, behalve door in de aarde te wroeten. Het leek niet goed. Ik wilde bevrijding van zo’n slavernij. Dus ging ik op zoek naar iemand die de truc had omgedraaid. Ik heb hem niet gevonden. Omdat ik de kans niet had om een succesvolle beoefenaar te kopiëren, besloot ik het voor mezelf op te nemen. In het begin raakte ik in een zekere mate van verwarring, maar daardoor leerde ik ook vrij te zijn door een verrassend eenvoudig concept te omarmen. Het is vele jaren geleden dat ik dat begrip voor het eerst formuleerde. Om te zeggen dat ik er sindsdien foutloos naar heb geleefd, zou niet waarheidsgetrouw zijn. Maar ik ben veel dichterbij gekomen dan je zou verwachten.

De affirmatie natuurwet

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat niet juist is. De inspanning om dit te doen leidde tot een verbazingwekkende reeks ontdekkingen. Eén van de eerste ontdekkingen was dat er touwtjes aan het concept kleven. Een persoon kan zichzelf niet als enige scheidsrechter van zijn lot beschouwen, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn gedrag in het leven van anderen. Ik doel daarmee expliciet niet op juridische verwikkelingen. Ik heb het over verwikkelingen die in wezen moreel zijn, en waarom het nodig is ze te vermijden. Het vermijden van morele verwikkelingen, zo bleek, legt geen beperkingen op aan iemands vrijheid. In plaats daarvan zijn de technieken om morele verwikkelingen te vermijden precies de technieken die echte vrijheid mogelijk maken. Die technieken zijn belichaamd in een eenvoudige formule die ik gaandeweg heb leren gebruiken. De implicaties ervan gaan veel verder dan het welzijn van het individu. Om die formule toe te passen, heb je gezond verstand nodig in plaats van onvoorwaardelijk geloof.

Trivium – Drie eenheid van manifestatie van de realiteit

De enige échte 3-eenheid of trinity die ’dark occultisten’ al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben. Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest en lichaam. Dus, in simpele bewoordingen: denken, spreken en doen.  Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie. Deze wettelijke natuurvereiste, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen.
 1. Denken
 2. Spreken
 3. Doen
 1. Kennis
 2. Begrip ervan
 3. Wijsheid
Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium. Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten en dark occultisten hebben het liefst dat je op deze manier redeneert:
 1.  Input
 2. Verwerken
 3. Output
 1. Grammatica
 2. Logica
 3. Rhetoriek
Descartes: ‘ik denk, dus ik besta’ is daarom ook bewust gepromote, om men te verwarren en deze trivium methode om te draaien in het menselijk bewustzijn. Correct is: ‘Ik besta, dus ik denk’.

Objectief goed vs fout

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim. Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt! De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt. Welke huidskleur men ook heeft. Van welk geslacht men ook is. Het is een wet die even zwaar weegt als dat er zwaartekracht is. De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Hoe werkt de natuurwet in een samenleving

Omdat we allemaal als gelijken onder de natuurwet zijn geboren, is er niemand die geschikt is om over het leven van anderen te heersen. Autoriteit is onwettig omdat het de natuurwet nooit ‘overruled’, hoe graag mensen het ook zouden willen. Een goed is goed en een fout is fout. Menselijke wetten zijn irrationeel omdat zij veranderen per locatie en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers. Er komen dan tegenargumenten, en voor elk is er een antwoord.
 1. Wat juist is, is wat over het algemeen wordt gesanctioneerd.’ Als goedkeuring het criterium is, kunnen morele waarden worden vastgelegd door flexibele grillen.
 2. ‘Wat goed is, wordt bepaald door gewoonte.’ Als we juist moeten oordelen naar wat mensen doen, heeft het geen zin om naar verbetering te zoeken.
 3. ‘Het juiste hangt af van je standpunt en interesses.’ Als dat waar zou zijn, heiligt het doel de middelen.
 4. ‘Wat goed is op deze plek, is fout op een andere plek.’ Doe het dan hier maar niet daar.
 5. ‘Wat vandaag goed is, is morgen fout.’ Doe het dan alleen vandaag.
 6. ‘Wat voor de één goed is, is voor de ander verkeerd.’ Laat hem het doen voor wie het goed is, maar niet voor anderen.

Hof van Eden

Mensen die zich aan vorige tegenargumenten blijven vastklampen, leven in wolken van waanideeën. Goed is duidelijk en te discrimineren. Het is een positieve kwaliteit. Er bestaat niet zoiets als een onbepaalde scheidslijn. Er zijn alleen mensen die de waarheid niet waarnemen. En daarom heeft de mensheid tegenwoordig geen Hof van Eden. Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd. Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur. Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbod en prohibitie

Verbod is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid. Elke handeling, die iemand dwingt iets wel of juist niet in zijn lichaam te stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd. Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen. Zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert, door dit proces, natuurlijke rechten in ‘privileges’. Deze kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. .

Neo feminisme, de definitie van klassiek feminisme en de psychologische oorlogsvoering van man tegen vrouw

Klassiek feminisme en neo feminisme zijn twee compleet verschillende stromingen. De eerste ideologie, klassiek feminisme, wil gelijkheid tussen mannen en vrouwen in natuurlijk verkregen mensenrechten. Vrouwen zouden ook hetzelfde betaald moet worden als mannen, als de andere omstandigheden hetzelfde zijn. Er zal ook geen patriarch of matriarch horen te bestaan in de maatschappij. Er is slechts samenwerking tussen mannen en vrouwen. Dus het klassieke is in dit geval in lijn met de natuurlijke orde. Een man en een vrouw hebben precies dezelfde rechten volgens de spirituele wet onder een natuurlijke orde van een samenleving.

Tactiek gericht op het authentieke vrouwelijke

Neo feminisme is een programma van social engineering (mind control) die specifiek op vrouwen is gericht om een oorlog op gang te brengen tussen de twee seksen als verdeel-en-heers strategie.

Het lange termijn doel van deze ontworpen en gemanipuleerde oorlog tussen mannen en vrouwen, is om beide seksen te verzwakken tot het punt dat zij volledig hun macht uit handen geven aan de machthebbers van het wereldwijde systeem van totale controle over hun slaven.

Ideologie als wapen op de vrouw

Het neo feminisme kent de volgende kenmerkende ideologische overtuigingen:

 • De beweging van het neo feminisme wil dat vrouwen ‘meer’ rechten zouden moeten krijgen in vergelijking met mannen.
 • Volgens het neo feminisme hebben mannen privileges, terwijl vrouwen zijn achtergesteld (geweest) in de samenleving. Het is een manier om vrouwen tegen mannen en mannen tegen vrouwen op te zetten.
 • Er is volgens het Neo feminisme nu sprake van een patriarch. Dit stamt van het Latijn pater en archon, dat ‘vader’ respectievelijk ‘meester’ betekent. Een patriarch, dat inhoudt dat mannen aan de macht zijn, wil het neo feminisme dus niet.
 • De beweging wil van de patriarch af Maar in plaats daarvan komen vrouwen aan de macht of in ieder geval in meer mate dan mannen. Een slaven en meesters systeem behouden, want bij een patriarch heb je altijd de aanwezigheid van meesters over anderen, is voor het neo feminisme dikwijls het doel.
 • De beweging verzoekt mannen en vrouwen hetzelfde te maken, gelijk te trekken. Mannen worden geleidt naar een pad om meer naar de gemiddelde vrouw te handelen. De interesses, bezigheden, hobby’s, vakgebied, en gedrag van een gemiddelde vrouw worden gepromote.
 • Vrouwen worden onder druk gezet om te presteren, concurreren met mannen en vooral doelen te hebben die een ‘autoriteit’ of ‘vaderfiguur’, zoals de overheid van hen verlangt en dus beloont. Daarmee worden vrouwen geconditioneerd om zich meer naar de gemiddelde man te gaan gedragen en zich daarmee te vergelijken. Ze worden mannelijker gemaakt.

Hegelian dialectic

De meeste mensen zijn compleet onwetend over het feit dat de neo feministische agenda en de grotendeels-onaangekondigde ’Oorlog tussen de Seksen’ een occulte agenda van eugenetica is. Het is een eugenetica, of eerder disgenetica agenda van de dark occultisten achter de schermen. Dark occultisten verzoeken de werkelijke natuurlijke orde op z’n kop en te vervangen voor hun verwerpelijke religie van dood en slavernij.

genderwar-dark-occult-tactiek-14%-mannentoeslag

Slechts 1 kamp van een hegelian dialectic, een twee-kampen strijd, hoeft te trappen in de manipulatie, om succesvol te zijn. Er is geen grotere hegelian dialectic dan mannen versus vrouwen op de wereld. Dit is omdat er geen grotere verdeling dan 50/50 in de mensheid op aarde is.

Val dus niet voor simpele tactieken die bedoeld zijn om jouw wereldbeeld te sturen naar een ‘mannen tegen vrouwen’ denkpatroon. Zoals ‘mannentoeslagen’ of ‘vrouwenkortingen’ hiernaast afgebeeld.

MGTOW en WMG

Ben je terecht gekomen in een staat van verslagenheid wat betreft het andere geslacht? Mooi,
dat betekent dat jij authenthiek wilt zijn.

De beste vrouw zal altijd een vrouw zijn. De beste man zal altijd een man zijn. Dit is simpelweg te beredeneren vanuit het principe van absoluut juist.

mindcontrol-cult-mgtow-mannen-jongens
Man going their own way (MGTOW)

MTGTOW (Men going their own way) of WMG (Woman Major Group) is de hegelian dialectic van de occultisten. Het is opgezet, gefinancieerd en gepropageerd door internationaal coöpererende belangen.

Besef je dat het niet jouw ‘way’ is maar hun ‘pad’. En is voor jou gecreëerd door de dark occultist, en wordt in stand gehouden door mensen onder mind control. En het is niet jouw vrouwen ‘power’, maar hun macht over vrouwen ‘power’.

mind-control-dialectic-feminsme-cult-logo-symbool-wmg
Neo feminisme

Zit je in één van deze groepen en kom je daar voor waarheid? Je staat onder mind control, bedacht en gepositioneerd voor jou door dark occultisten heersers met kennis over de bewustzijn van de mens. Die met deze kennis, jouw (onverwerkte) trauma’s als doelwit hebben.

Dus, dat betekent dat jij denkt dat je er zelf voor gekozen hebt om overtuigingen of gedachtegoed aan te nemen van ofwel MGTOW ofwel Neo feminisme. Maar dat zijn NIET jouw eigen overtuigingen en/of gedachtes over mannen en vrouwen en de dynamiek tussen de geslachten.

Reden aanval op het heilige vrouwelijke

Vrouwen bezitten de sociale capaciteit en sociale invloed om mannen te beïnvloeden. De meeste mannen zullen hun gedrag en overtuigingen aanpassen om te voldoen aan de preferenties en voorkeuren van vrouwen.

Daarom, als de heersende elite priesterklasse de geest en overtuigingen van vrouwen kunnen manipuleren, zullen mannen en kinderen in de samenleving uiteindelijk volgen.

Bovendien controleren vrouwen uiteindelijk ook het voortplantingsproces van de mensheid op een biologisch niveau, doordat zij de selectie controleren van mannen waarmee zij kiezen zich voort te planten.

Bovenstaande twee punten meegenomen, zijn het dus uiteindelijk vrouwen die kiezen welke karakteristieken en eigenschappen worden doorgegeven aan toekomstige generaties van de mensheid. Er is een bovendien een cultuur van dating en liefde, waarin vrouwen de aanbodkant van de ‘sekspartners markt’ grotendeels in handen hebben. Mannen staan aan de vraag kant.

Vraag jezelf af

Zijn jouw voorkeuren en preferenties daadwerkelijk van jezelf?

Welke eigenschappen vind jij aantrekkelijk in een ander persoon? Is het mogelijk dat zulke voorkeuren en preferenties in jouw geloofsovertuigingen geplant zijn? De meeste mensen zouden verbaasd of zelfs gestoord zijn slechts over het idee na te denken dat zulke aspecten van hun persoonlijkheid eigenlijk niet van henzelf zijn of uit hun eigen denken is voortgekomen.

Waarom vind jij bepaalde dingen aantrekkelijk en andere dingen aan mensen niet? Dit kan worden gericht op zowel mannen als vrouwen. Is alle ‘aantrekking’ een natuurlijk instinctieve dynamiek, of kan een groot deel ook culturele programmeringen zijn?

Afkeer tegen mannelijke eigenschappen

‘De synthetische vrouw’ of ‘de cultureel geprogrammeerde vrouw’ is cultureel geconditioneerd om niet langer aangetrokken te zijn tot persoonlijkheidstrekken van een authentieke man.

Een authentieke man beschikt over de volgende karaktertrekken:

 1. Authentieke zelfvertrouwen (geen macho).
 2. Een hoge holistische intelligentie (geen boekenkennis).
 3. Een hoge eigenwaarde.
 4. Sterke eigen mening.
 5. Zelfstandig denkvermogen.
 6. Sterke verbale uitingen van mening.
 7. Overmatig mannelijk uiterlijk en gedrag-kenmerken.
 8. Onafhankelijke levensinstelling.
 9. Een erg kritische/ rebellerende houding tegenover ‘autoriteit’.
 10. Individuele vrijheid op zeer groot waarde schatten.

Bovenstaande karaktertrekken worden gezien als extreem gevaarlijk voor de doelen van de heersende klasse. Zij zien het liefste een samenleving die verzwakte mannen produceert. Want, verzwakte, psychologisch onvolwassen en vervrouwelijkte mannen zullen bijna nooit rebelleren tegen ‘de staat’. Terwijl sterke, onafhankelijke mannen bijna altijd weerstand zal bieden aan een staat die hen probeert te controleren en besturen.

Gevolgen dynamiek tussen man en vrouw

 • De synthetische beta-vrouw: geconditioneerd om zich te onderwerpen tot een ‘dominante’ ‘alpha-man’.
 • Synthetische beta-man: geconditioneerd om zich te onderwerpen tot een ‘dominante’ ‘alpha-vrouw’.
 • Een synthetische alpha-vrouw: geconditioneerd om een een ‘dominante’ ‘alpha-man’ te verlangen, of om een onderdanige ‘beta-man’ te controleren.
 • De synthetische alpha-man: geconditioneerd om een een ‘dominante’ ‘alpha-vrouw’ te verlangen, of om een onderdanige ‘beta-vrouw’ te controleren.
 • Een authentieke spirituele alpha-vrouw: Vrij van sociale engineering en conditionering; speelt niet het meester-slaaf en controle spel.
 • Authentieke spirituele alpha-man: Vrij van sociale engineering en conditionering; speelt niet het meester-slaaf/controle spel.

Prinses programmering

Prinses programmering in de Disney films: Ariel, Sneeuwwitje, Alladin, Doornroosje, Assepoester, Belle en het Beest.
Prinses programmering in de Disney films: Ariel, Sneeuwwitje, Alladin, Doornroosje, Assepoester, Belle en het Beest.

Al van jongs af aan, als meisje, heb je er als vrouw mee te maken gehad. Prinsessen en sprookjes. De cultureel geconditioneerde vrouw is sociaal geprogrammeerd om te verlangen om verwend te worden, vereerd te worden en verzorgd te worden door andere mensen.

Prinses programmering, ofwel princes programming, is gigantisch aanwezig in de Westerse cultuur.

Bij prinses programmering worden jonge vrouwen of zelfs meisjes vaak aangeleerd dat de waarde van een relatie met mannen slechts uitgedrukt worden door wat zij eruit kunnen ‘verdienen’. Daarnaast wordt hen nog de volgende waardes aangeleerd:

 • Om alleen op zoek te gaan naar een man die ‘voor hun kan zorgen’.
 • Een extreme obsessie te hebben met hun eigen uiterlijk, want daarmee kunnen ze een man ‘lokken’.
 • De waarde van ‘kennis’ zonder beloning voor hen niet hoog te schatten, hun eigen ‘intelligentie’ niet belangrijk vinden en op waarde schatten.
 • Ook om geld als hoofdzakelijk waarde-systeem te zien.
 • De overtuiging te hebben dat ‘geen enkele man goed genoeg is voor haar’.

De cultureel geconditioneerde vrouw is grotendeels gemotiveerd door haar psychologisch verlangen naar vastigheid en veiligheid. Door de geconditioneerde vrouw wordt ‘liefde’ gezien als een concept van vastigheid en permanentie, in plaats van een diepe connectie of band met een ander mens.

Manipulatie van het waardesysteem van de vrouw

Geld en overheid zijn in de ogen van de synthetische vrouw vaak een soort van verzekering voor comfort,welstand en voor lange termijn veiligheid. De overheid fungeert als een soort vader voor haar en wil ze dus ook tevreden stellen, en kan ze in noodsituaties inschakelen. Maar een rijke man die in de overheid werkt, wordt gezien als het perfecte profiel.

Hoe meer geld een man heeft, des te beter kan hij voor ‘haar zorgen’. En hij heeft ook nog eens overheidsconnecties, dus zij kan haar vader delen met hem. De eerste vraag die een vrouw stelt aan een man tijdens de 1e ontmoeting, is in meer dan 80% van de gevallen uit verschillende onderzoeken blijkend, de volgende vraag: Wat doe je voor werk?

Als het verlangen naar veiligheid de reden is van het verlangen naar een relatie voor financiële voordelen, dan ben je zojuist in een denkvalkuil terechtgekomen. Je bent gaan geloven in een illusie.

Veiligheid

Er is namelijk niet zoiets als veiligheid in onze 3 dimensionale fysieke wereld. Er kan bijvoorbeeld elk moment een meteoriet inslaan op de aarde. Dus echt veilig is niemand.

Het zoeken naar vastigheid in een man met geld. Of het verlangen om ‘verzorgd te willen worden’ door iemand anders is een onderdeel van de ‘eigen ego eerst’ Ikke-Ikke-Ikke’ satanische mindset. De onderliggende overtuiging die is in binnengeslopen in de geest van de synthetische vrouw is niet van haarzelf.

Niemand kan de verantwoordelijk daadwerkelijk op zich nemen om ‘voor jou te zorgen’. In absoluutheid gedoeld. Jouw lichaam is jouw lichaam, dus jouw zelfverdediging is jouw natuurlijke recht & verantwoordelijk.

Er zijn maar weinig mensen die tegen deze princes conditionering van vrouwen ingaan. En het willen zien en erkennen dat het in de gedachtes van veel mensen nog als een gezonde of zelfs logische geloofsovertuiging wordt gezien. Een meisje wordt door veel ouders, cultureel geconditioneerd natuurlijk, nog steeds aangespoord om vooral een ‘succesvolle man’ te vinden, die ‘voor haar kan zorgen’.

‘Survival’ of the most ruthless

Volgens de darwinistische sociale ideologie is het te verklaren als een natuurlijk fenomeen in de biologische selectie. Niet wetende dat deze preferentie en aantrekking tot mannen met veel monetaire middelen een diep genestelde sociale conditionering als oorsprong heeft.

Verlangen naar comfort, dure spullen en een gemakkelijk leven om haar traumatische ervaringen uit het verleden goed te maken. Dat zou een motivatie kunnen zijn. Veiligheid is geen motivatie.

De realisatie dat de dood op de hoek van elke straat schuilt, is de staat van realiteit waarin de authentieke man en authentieke vrouw altijd in leven.

Het meten van waarde in termen van geld zorgt er daarnaast voor dat de synthetische vrouw gelooft dat iets doen slechts van waarde is. Als je er maar geld mee verdient.

In de realiteit, is dit anders. Dit is de primaire reden dat kunst, muziek, poëzie en voornamelijk filosofie zo ontzettend worden geridiculiseerd in de moderne maatschappij en onderwijssysteem. Als je de meeste mensen verteld dat je met een project in 1 dezer disciplines bezig bent. Zonder geld als motivatie, dan zul je vaak nog raar aangekeken worden. Dat zijn vakgebieden waar je alleen tijd aan verdoet of voor kiest als je ‘wilt verhongeren’.

Extreem consumentisme

Vrouwen zijn grotendeels de drijfveer voor de zakelijke wereldeconomie. Want zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 85% van de totale uitgaven aan goederen en diensten, blijkt uit onderzoek naar consumenten-gedrag. Dit is niet alleen extreem buiten proporties in verhouding tot een gemiddelde. Maar het is daarbij ook nog ontzettend scheef, en het laat zien hoeveel van de marketing uit de zakelijke wereld compleet gefocust moet zijn op vrouwen.

Op welke manier kun je vrouwen beïnvloeden met marketing? Hoe kom je erachter wat vrouwen bereid zijn te besteden en hoe beïnvloeden vrouwen als machtige maatschappelijke groep maatschappelijke trends met hun consumenten-beslissingen?

Uiterlijk en aantrekkelijkheid

man-waardering-uiterlijk-vrouw

Uit een experiment, waar vrouwen en mannen foto’s van verschillende mensen van het andere geslacht is laten zien, valt iets op aan de verdeling van waardering van aantrekkelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Als je mannen foto’s van vrouwen laat zien, dan ziet de distributie van waardering voor het andere geslacht er uit als rechts afgebeeld.

Een verdeling waarin letterlijk elke vrouw dus minstens door 1 man als aantrekkelijk werd beschouwd. De verdeling ziet er organisch uit, een parabool, een vorm die veel in de natuur voorkomt.

vrouwen-waardering-aantrekkelijkheid-mannen

Vergelijken we dit vervolgens met de resultaten van vrouwen. En we komen uit op een volgende verdeling, te zien aan de blauwe lijn.

De verdeling gaat hier wel dus tot de 0%. Sommige mannen worden door geen enkele vrouw als aantrekkelijk beschouwd. Ook is er maar een klein gedeelte van de mannen die als erg aantrekkelijk wordt beschouwd, en dan neemt de grafiek een bijna 90 graden bocht naar beneden. Dit is geen natuurlijk fenomeen. Dit is een sociaal engineered resultaat. En deze kunstmatige disharmoney in de realiteit heeft gevolgen. Voor vrouwen vaak als gevolg dat ze zich ongelukkig gaan voelen met hun (voorkeurs)partner.

En mannen die zich niet volledig van vrouwen afsluiten zoals MGTOW sluiten zich aan bij cults zoals ‘pick-up’ (The Game) en LMS (Looks Money Status) society. Dit zijn cults die pas de afgelopen decennia zijn opgedoken. Ik was zelf ook groot onderdeel van de ‘pick-up’ of ‘game’ cultus. Waar ik dankbaar voor ben, overigens.

Gelijkwaardig versus gelijkheid

De neo feministische agenda is constant bezig met het versterken van het concept dat vrouwen hetzelfde zijn als mannen. Die niet alleen gelijke rechten hebben als mannen. Maar ook hetzelfde zijn in karaktertrekken en vaardigheden.

Dit was 1 van de hoofd-technieken die gebruikt werd om vrouwen te overtuigen om het bedrijfsleven in te gaan. Dat hen verzocht te verwijderen uit hun traditionele rol als opvoeders van de jonge mensen. Kinderen werden grotendeels overgelaten aan het publieke schoolsysteem. Geleidt door de overheid met de nodige indoctrinatie om het wereldbeeld van kinderen op jonge leeftijd te kunnen vormen.

Traumas

En om kennis of overtuiging over gezondheid en moraliteit te vernietigen. Daarnaast zijn trauma’s door verlatingsangst bij kinderen gecreëerd door afwezigheid van hun ouders tijdens de 15.000 uur van verplichte scholing die zij moeten verduren.

Natuurlijke rechten

Er zijn tussen mannen en vrouwen geen verschil in natuurlijke rechten. Een man en een vrouw hebben precies dezelfde natuurlijke rechten. De natuurlijke rechten die bij de geboorte van een mens ontstaan, zijn voor elke mens gelijk. Elk wezen dat de capaciteit bezit om het verschil tussen schadelijk- en niet-schadelijk gedrag te weten, krijgt ook precies dezelfde natuurlijke rechten. Dit is nooit anders geweest. En dit is altijd al zo geweest.

nl_NLDutch