Kennis is de sleutel tot verlichting, de deur is het begrip ervan & de actie van het openen van de deur met de sleutel is de oplossing voor al het pijn & lijden van de mensheid.

Missie & Doel

Kennis is extern en intern. Open grenzeloze houding tegenover externe kennis, afkomstig van soevereine bewustzijnen, is voorwaarde voor verlichting.

Nieuwe kennis

Er is echter geen ‘nieuwe kennis’. Er is alleen het zogenaamde ‘occulte kennis’. Dit is kennis, waarvan wij door externe partijen, worden beïnvloedt om het te negeren, niet als belangrijk te zien of zelfs volledig onverschillig tegenover te zijn.

Magie wordt gedefinieerd als: ‘Een realiteit doen manifesteren, volledig synchroon lopend met jouw wil’. De kunst van magie bestaat in het vermogen om de essentie van dingen waar te nemen in het licht van de natuur en door de zielskrachten van de geest te gebruiken om materiële dingen uit het onzichtbare universum te produceren, en bij dergelijke operaties moeten hetgeen boven en hetgeen onder worden samengebracht. Magie is dus: spirituele wijsheid.

Tarot

Tarot-kaart-de-magier Hier staat de magiër voor: de 1e kaart van de Tarot.

Hij staat met zijn rechterarm middels de staaf in contact met de kosmos, en tegelijk met zijn linkerhand in contact met het aardse. Hij heeft alle 4 elementen gemeesterd: de kelk (water), de staaf (vuur), het zwaard (lucht) en aarde (munt). Hij heeft het besef oneindig te zijn, vandaar het symbool boven zijn hoofd.

De Tarot kaarten staan voor menselijke eigenschappen (de zelf), en de reflectie daarvan in het externe (de kosmos).

 

 

Occulte kennis is niet eng of kwaadaardig. Kennis is neutraal. Altijd al geweest. Dingen objectief willen bekijken of zien. Benadrukken dat waarheid & morele objectiviteit bestaan, los van de mens.
De magiër (channeling van de elementen)

Hier staat de magiër voor: de 1e kaart van de Tarot. Waarschijnlijk stammend uit de tijd van de kelten/ anglosaxen/ galliers en frygiërs

Hij staat met zijn rechterarm middels de staaf in contact met de kosmos, en tegelijk met zijn linkerhand in contact met het aardse. Hij heeft alle 4 elementen gemeesterd: de kelk (water), de staaf (vuur), het zwaard (lucht) en aarde (munt). Hij heeft het besef oneindig te zijn, vandaar het symbool boven zijn hoofd.

De Tarot kaarten staan voor menselijke eigenschappen (de zelf), en de reflectie daarvan in het externe (de kosmos).

Occulte kennis

Occulte kennis is niet eng of kwaadaardig. Kennis is neutraal. Altijd al geweest. Dingen objectief willen bekijken of zien. Benadrukken dat waarheid & objectieve moraliteit bestaan, los van de mens.

Interne kennis is innerlijk weten, de eigenschap vanuit de oneindige potentie van de mens. Jij bent mens. Je bent van oneindige potentiele waarde. Ja, jij ook, echt waar.

Wet van één

De mensheid is namelijk, beredeneerd vanuit de hermetiek, een eenheid. Dit is volgens de law of one ofwel ‘wet van één’ en het ‘principe van eenheid’.

Law of one, metafoor, principe van eenheid, rick grimes,with, walkers, the walking dead
We are one – Law of one – metafoor – The Walking Dead

Dus wij mensen, wij zijn allemaal één. Of iemand er nou bewust van is, onwetend over is of onverschillig tegenover is, het maakt niet uit. Dit betekent dat we als mens en mensheid zowel als individueel soeverein wezen ofwel ego (een bewust denkend object) operen, als ook als een enkele entiteit (soeverein wezen of ego) opereren. Hiermee is potentie oneindig en grenzeloze gemanifesteerde waarde mogelijk in onze realiteit.

Oneindige potentiele waarde is voor kunstmatige, technologische & artificiele intelligentie nooit mogelijk te bereiken. Doch, deze vormen van intelligentie zullen een grote rol (of rollen) gaan spelen in het pad van de ziel van het individu/de persoon, in de ontwikkeling van de evolutie van de mensheid.

Waarheid als autoriteit in plaats van autoriteit als waarheid

Waarheid is objectief. Het bestaat los van de mens en het verbindt ons allemaal aan elkaar. Wij zijn een moedig pad ingeslagen als spirituele wezens. De menselijke ervaring is vooral een ervaring waar ik dankbaar voor ben. Dankbaar aan mezelf vooral, dat ik ervoor gekozen heb om dit pad te bewandelen. De waarheid kwam een aantal jaar geleden in me naar boven.

Ik ben een spiritueel wezen, die op dit moment een menselijke ervaring heeft. Het is een zelf-gekozen ervaring. Alle omstandigheden waar ik in verzeild ben geraakt, zijn allemaal met mijn toestemming gebeurd. Om de waarheid als autoriteit te kunnen kiezen, moet je vooral kunstmatige overtuigingen los kunnen laten.

Objectieve moraliteit heeft effect op je, ook al geloof je het niet. Dat maakt niet uit voor het mechanisme. Men noemt het ook ‘de gouden regel’. Ook staat het bekend als ‘de natuurwet’. Bovendien staat het bekend als de spirituele wet en de wet van karma. De gulden middenweg is de weg die ik enige jaren geleden heb besloten te nemen.

De vijand en zijn en haar eigenschappen

De vijand heeft de volgende eigenschappen:

  1. Zijn onzichtbaar.
  2. Bewegen als licht.
  3. Verspreiden zich als een virus.
  4. Claimen de mensheid ’te redden’.
  5. Bezitten eon’s aan kennis .

Misschien heb je het al door. Maar zo niet, dan wil ik je het met alle liefde toelichten. Het zijn de kunstmatig gecreeërde overtuigingen van de geest van de mens. We hebben te maken met een mind-virus. Dit virus van de geest, maakt van een mens een zombie. Daarom noem ik het: Walkers-virus. Zoals het fictieve zombie-virus in de serie The Walking Dead.

Dit Walkers-virus zorgt voor een disbalans in de hersenen. Het heeft te
maken met overtuigingen die mensen (onbewust) overnemen, die niet van
henzelf zijn.

Verschillende kenmerken van walkers:

  • Blind geloof in een Main Stream geloof en/of Overheids narratief.
  • Geen sceptische houding tegenover ”officiële” of ”democratisch
  • gekozen” experts.
  • Geen, uit eigen ervaring, opgedane kennis danwel innerlijk weten.
  • Ondersteunen dat mensen, die niet geloven in ‘hun waarheid’, tot schande gemaakt worden of gestraft worden.

De Dark occult en ‘mystiek’

Dark occultisme is het uitoefenen van macht over mensen in het duister. In het duister betekent gebrek aan kennis betekent. De dark occultist manifesteert een spirituele realiteit over de mensheid, die de mensheid in het donker houdt.

Het is goed om kennis te vergaren over de dark occultisten die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Maar de hele mystiek erachter, die hen als mysterieus & almachtig schetst, is een compleet gestuurde beweging.

Men komt daarmee in een emotionele staat van verwarring, verbazing & woede.

Dark occultisten kunnen de dood niet ontsnappen. En ze houden zich puur aan de objectieve moraliteit, die overal in creatie aanwezig is, omdat ze anders zichzelf in de voet zouden schieten. Ze ontsnappen aan karmische wetten. Ze zijn ook ontzettend boos & teleurgesteld vanwege het bestaan van deze objectieve moraliteit.

Het enige verschil tussen jou en hen, is dat zij meer kennis hebben over hoe deze spirituele wetten opereren, en dat ze geboren zijn in een familie van dark occultisten.

Ze kunnen & zullen nooit uit de schaduw verschijnen: het zijn inherent angstige & narcistische figuren.

Voor iedereen die denkt dat deze families hier niet mee weg komen, in dit leven of het volgende: je gelooft in een illusie, omdat je de waarheid niet onder ogen wilt zien.

De ‘New’ age beweging

De New age beweging is er specifiek door dark occultisten gepromoot, omdat het hun doelwit compleet onschadelijk maakt. De new age is namelijk de beweging van het niets doen. Je bent al zogenaamd ‘verlicht’ en je kunt de problemen in de wereld ‘accepteren’.

Als je op iets focust, wordt het alleen maar sterker. Jij bent de creator van jouw realiteit. Jij bent god. Dit is natuurlijk een overtuiging die uit het satanisme overgekomen is. Je hoeft geen actie te ondernemen tegen onrecht of kwaad. ‘Alles wordt voor jou opgelost.

Dit zijn natuurlijk allemaal onzinnige overtuigingen, maar perfect om men inactief, gehoorzaam en slaafs te maken.

Gelovigen

Budhisme, Hinduisme, Islam en andere grote religies zijn ook geïnfecteerd met kenmerken van de new age.

Symbolen voor (jodendom, new age, buddhisme, hinduïsme, islam en christendom)
Symbolen voor (jodendom, new age, buddhisme, hinduïsme, islam en christendom)

Ik snap dat je in een ‘god’ kan geloven, een macht los van de mens, maar hoe kun je dan ook in ‘overheid’ geloven?

Volgens mij kun je geen twee meesters dienen, dus waarom betalen gelovigen belasting?

Denken zij dat deze vorm van diefstal rechtmatig is, omdat ‘mensen’ dat bepaald hebben?  

Plateaus en obstakels

Plateaus en obstakels zijn onvermijdelijk in dit proces van daadwerkelijke ‘verlichting’. Elk mens is uniek en heeft een pad te bewandelen, waar zelf voor gekozen is. We zijn allemaal wel gelijk-waardig, objectief gezien, vanuit moreel perspectief. Als je objectieve moraliteit nog niet goed snapt, lees dan volgende artikelen: Objectieve moraliteit & Valse autoriteit. Het heeft ontzettend veel tijd en moeite gekost voor mij, om te komen waar ik nu ben. Het kost vooral veel tijd om alles te lezen, onderzoeken en helder te krijgen. Het is niet erg om te beseffen dat je niets weet. Het is een ontwikkeling waarin volharding een rol spreelt, maar ook introspectie erg van belang is. Ik sta voor een gulden middenweg. Los innerlijke trauma’s op, en vergaar kennis.

Illuminatie

Tarot-12-de-gehangende-man
The hanged man (veroordeeld tot verlichting)

Als je geboren bent in de maand December, dan schijnt dat de Tarot kaart, nummer 12, die jouw pad representeert, de volgende is: ‘De gehangende man.’ Ik dacht vroeger altijd dat deze kaart voor iets negatiefs stond, vanwege horor films die ik keek als kind, waarin deze kaart verkeerd gepresenteerd of gebruikt werd.

Het blijkt echter de kaart te zijn van de echte Illuminatie. Illuminatie betekent namelijk: De Verlichte(n). Zoals de halo rond de man staat voor een verlichte geest. Het universum heeft iets beters met hem voor dan hij zich nog kan voorstellen, dus hij kan zijn behoefte naar controle daardoor loslaten.

Controle is het machtspelletje van ‘The dark ones’, waar mensen (onbewust) aan meedoen. De illuminatie zijn wij, ‘The enlightened ones’.

Bron van kennis

Link naar Drive Map: https://1drv.ms/f/s!AvzsKbv968WgaEtU9hlXH01zOFg