Garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

 

[Naam bedrijf] is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van [Naam bedrijf]. [Naam bedrijf] is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door [Naam bedrijf] geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van [Naam bedrijf].

 

Defect product ontvangen?

 

Wanneer een product dat u op onze website heeft besteld, defect bij u is aangekomen, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zorgen dan voor een vervangend product en sturen dat kosteloos naar u op.

[Indien van toepassing op bedrijf] Een defect product hoeft in principe nooit terug gestuurd te worden naar [Naam bedrijf]. Wel kunnen wij in zeer uitzonderlijke gevallen vragen het op te sturen, als wij het defecte product nader willen onderzoeken samen met de fabrikant. Dit doen wij alleen in goed overleg met u en de kosten van deze retourzending zijn altijd voor onze rekening.

 

Verkeerd product ontvangen?

 

Mocht u een onjuist product ontvangen, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze klantenservice. De kosten voor een eventuele retourzending en voor de verzending naar u toe zijn vanzelfsprekend  voor rekening van [Naam bedrijf].

 

Klantenservice

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze dienstverlening of producten dan kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice. Wij zijn te bereiken op verschillende manieren. Via e-mail [E-mailadres bedrijf] of een van onze contactformulieren [verwijs naar contactformulier indien van toepassing].

Telefonisch op het nummer: [Nummer bedrijf]

[Benoemen openingstijden]

[Naam bedrijf] helpt u graag verder om te komen tot een passende oplossing.