Kategorie Archiv: masons

Masons geloven in het bestaan van een opperwezen en in de onsterfelijkheid van de ziel. Zij praktiseren rituelen en verlichtingspraktijken in gesloten broederschappen. Gehoorzaamheid aan de wetten van het land, hierarchie en respect voor autoriteit zijn naast het opperwezen hun bestuurders.

Naturrecht (Lex Natura/Tex Frya)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘rechtmatige’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. En voor normen en waarden in een samenleving. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat ‘juist’ is. De natuurwet wordt door mensen ‘ontdekt’ met behulp van de rede en de keuze tussen objectief goed en objectief fout. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden. Ieder mens kan deze kennis eigen maken, want het is sowieso onderdeel van ons. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

Die Erkenntnis

De realisatie was dat bijna alle mensen slaven waren. Slaven van gewoonte, conventie, eisen van de overheid, werkgevers. Maar bovenal waren mensen slaven van de behoefte aan een bron van blijvend inkomen. Wat er wordt gezegd en gedaan, wordt voor een groot deel bepaald door die behoefte. Het was een beetje alsof ik ontdekte dat ik een miereneter was en geen maaltijd kon krijgen, behalve door in de aarde te wroeten. Het leek niet goed. Ik wilde bevrijding van zo’n slavernij. Dus ging ik op zoek naar iemand die de truc had omgedraaid. Ik heb hem niet gevonden. Omdat ik de kans niet had om een succesvolle beoefenaar te kopiëren, besloot ik het voor mezelf op te nemen. In het begin raakte ik in een zekere mate van verwarring, maar daardoor leerde ik ook vrij te zijn door een verrassend eenvoudig concept te omarmen. Het is vele jaren geleden dat ik dat begrip voor het eerst formuleerde. Om te zeggen dat ik er sindsdien foutloos naar heb geleefd, zou niet waarheidsgetrouw zijn. Maar ik ben veel dichterbij gekomen dan je zou verwachten.

Die Affirmation des Naturrechts

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat niet juist is. De inspanning om dit te doen leidde tot een verbazingwekkende reeks ontdekkingen. Eén van de eerste ontdekkingen was dat er touwtjes aan het concept kleven. Een persoon kan zichzelf niet als enige scheidsrechter van zijn lot beschouwen, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn gedrag in het leven van anderen. Ik doel daarmee expliciet niet op juridische verwikkelingen. Ik heb het over verwikkelingen die in wezen moreel zijn, en waarom het nodig is ze te vermijden. Het vermijden van morele verwikkelingen, zo bleek, legt geen beperkingen op aan iemands vrijheid. In plaats daarvan zijn de technieken om morele verwikkelingen te vermijden precies de technieken die echte vrijheid mogelijk maken. Die technieken zijn belichaamd in een eenvoudige formule die ik gaandeweg heb leren gebruiken. De implicaties ervan gaan veel verder dan het welzijn van het individu. Om die formule toe te passen, heb je gezond verstand nodig in plaats van onvoorwaardelijk geloof.

Trivium – Manifestation der Dreieinigkeit der Realität

Der einzige echte 3-Einheit trinity diedunkle Okkultisten’ al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben. Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest en lichaam. Dus, in simpele bewoordingen: denken, spreken en doen.  Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie. Deze wettelijke natuurvereiste, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen.
 1. Denken
 2. Sprechen
 3. Tun
 1. Wissen
 2. Verstehen
 3. Weisheit
Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium. Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten und dunkle Okkultisten ziehen Sie es vor, dass Sie so argumentieren:
 1.  Input
 2. Processing
 3. Output
 1. Grammatik
 2. Logik
 3. Rhetorik
Descartes: „Ich denke, also bin ich“ wurde daher auch bewusst gefördert, um diese Trivium-Methode im menschlichen Bewusstsein zu verwirren und umzukehren. Richtig ist: „Ich existiere, also denke ich“.

Objektiv richtig vs. falsch

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim. Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt! De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt. Welke huidskleur men ook heeft. Van welk geslacht men ook is. Het is een wet die even zwaar weegt als dat er zwaartekracht is. De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Wie funktioniert das Naturrecht in einer Gesellschaft?

Da wir nach dem Naturgesetz alle gleich geboren sind, gibt es niemanden, der geeignet ist, das Leben anderer zu regieren. Autorität ist illegitim, weil sie das Naturrecht nie außer Kraft gesetzt hat, egal wie sehr die Menschen es möchten. Etwas richtig ist richtig und etwas falsch. ist falsch.. Menselijke wetten zijn irrationeel omdat zij veranderen per locatie en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers. Er komen dan tegenargumenten, en voor elk is er een antwoord.
 1. Richtig istdas, was allgemein sanktioniert wird.“ Wenn Zustimmung das Kriterium ist, können moralische Werte durch flexible Launen festgelegt werden.
 2. „Was gut ist, wird durch die Gewohnheit bestimmt.“ Wenn wir das, was Menschen tun, richtig beurteilen müssen, hat es keinen Sinn, nach Verbesserungen zu suchen.
 3. „Das Richtige hängt von deiner Sichtweise und deinen Interessen ab.“ Wenn das so wäre, heiligt der Zweck die Mittel.
 4. „Was an diesem Ort richtig ist, ist an einem anderen falsch.“ Dann tu es hier, nicht dort.
 5. „Was heute richtig ist, ist morgen falsch.“ Dann tu es erst heute.
 6. „Was für den einen richtig ist, ist für den anderen falsch.“ Lass ihn es für diejenigen tun, die Recht haben, aber nicht für andere.

Garten Eden

Mensen die zich aan vorige tegenargumenten blijven vastklampen, leven in wolken van waanideeën. Goed is duidelijk en te discrimineren. Het is een positieve kwaliteit. Er bestaat niet zoiets als een onbepaalde scheidslijn. Er zijn alleen mensen die de waarheid niet waarnemen. En daarom heeft de mensheid tegenwoordig geen Hof van Eden. Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd. Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur. Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbot und Lizenzen

Verbot ist eine Methode, die 'Regierung' gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid. Elke handeling, die iemand dwingt iets wel of juist niet in zijn lichaam te stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd. Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen. Zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert, door dit proces, natuurlijke rechten in ‘privileges’. Deze kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. .

Tarot & Kabbalah in den Sefirot (Baum des Lebens) – Teil 2

Kabbala ist die uralte Tradition des Studiums der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und der es umgebenden Welt.

Das Tarot wird absichtlich als Quacksalberei dargestellt und nie in Verbindung mit dem Baum der Kabbala erwähnt. Ich hatte nach 12 Jahren "Hochschulbildung" noch nie davon gehört.

Doch vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Machthaber hinter multinationalen Konzernen und Regierungen ausnahmslos an die Rituale und Lehren von unter anderem Aleister Crowley, Helena Blavatsky und vielen anderen Alchemisten glauben. Diese sogenannten Alchemisten betonen alle die Relevanz von Tarot in Kombination mit der tree of life.

Die linke Seite im sefirot (Baum des Lebens) stehen für weibliche Qualitäten. Feminin wird hier als innere Charaktere oder Charakterzüge definiert. Die rechte Seite im sefirot stehen für männliche Eigenschaften. Maskulin wird hier als äußere Zeichen oder Charaktereigenschaften definiert.

In einem früheren Artikel habe ich die ersten 2 Karten besprochen, nämlich das Glücksrad und den Einsiedler. Deshalb werde ich jetzt fortfahren, das Verständnis der anderen Karten im Baum des Lebens zu teilen. Dies ist unten links dargestellt.

Tarot-boom-des-levens-sefirot-kabbalah
Tarot-kracht-moed-nummer-8-kabbalah

Macht in der Kabbala

Stärke in der Kabbala ist die erste Karte links von unten und die Tarotkarte Nummer 8. Sie steht für Stärke und ist eine innere Charaktereigenschaft. Daher kann es als weibliche Figur eingestuft werden. Es steht auch für Mut. Dies ist die erste weibliche Karte.

 • Sie hält das Maul eines Löwen nicht mit Gewalt, sondern hält nur ihre Hände darauf. Sie überwindet ihre inneren Ängste. Es steht für Gewaltlosigkeit und einen sehr starken inneren Willen.
 • Sie ist mit einem unendlichen Zeichen gekrönt, was innere Erleuchtung bedeutet. Es steht auch für Gleichgewicht und Ausgeglichenheit. Durch diesen inneren Frieden entwaffnet sie ihren „Gegner“.
 • Rote Rosen auf weißen Kleidern symbolisieren die Selbstlosigkeit ihres Verlangens, den Löwen zu zähmen. Dieser Wunsch entspringt der Liebe zum Löwen.
 • Die grüne Umgebung und die blauen Berge im Hintergrund repräsentieren die Natur. Aufgrund des inneren Gleichgewichts ist sie unverwundbar und stärker als ihre Instinkte, wodurch sie die Verbindung zur Natur wertvoll umarmt.

Der Siegeswagen in der Kabbala

de-zegewagen-nummer-7-kabbalah-tarot

Die erste Karte rechts ist die Kartennummer 7. Der Streitwagen. Es ist die erste männliche Charaktereigenschaft. Dies bedeutet, dass es eine Qualität darstellt, die tatsächlich in der physischen Manifestation beobachtet werden kann. Der Wagen des Sieges ist Ausdauer. Sehr starke Willenskraftübung. Im Hinduismus entspricht der Streitwagen dem Solarplexuschakra, dem Unterbauch.

 • Er hält einen Stock. Es steht für Feuer und Action. Bewahre die Herrschaft des Kaisers. Diese Herrschaft ist im Hintergrund mit mehreren Türmen und Gebäuden zu sehen.
 • Es ist mit einem 8-zackigen Stern gekrönt, was externe Beleuchtung bedeutet.
 • Das Quadrat auf seiner Brust repräsentiert die physische Welt, die er übernimmt.
 • Unter ihm ist ein geflügelter Kreis. Dies ist ein Hinweis auf das geflügelte Bewusstsein oder die Logos. Ein Symbol für die höheren Entwicklungsstufen.
 • Die rote Spitze auf dem Schild repräsentiert die schöpferische Einheit. Durch den Sieg über sich selbst, im Kampf mit sich selbst.
 • Die weiße Sphinx repräsentiert Heiliger männliche. Die schwarze Sphinx repräsentiert das heilige Weibliche. Das eine das Spirituelle, das andere das Physische, nach dem Yin-Yang-Prinzip.

Die Liebeskarte

de-geliefde-nummer-6-tarot-kabbalah

Die nächste Karte des Tarots in der Kabbala ist die Nummer 6 der Liebenden. Die Liebenden haben einen paradoxen Charakter. Denn es ist sowohl im Gleichgewicht als auch im Dualismus. 1 x 2 x 3 = 6 und 1 + 2 + 3 = 6. Nummer 6 repräsentiert die Erschaffung der physischen Welt. Entspricht dem Herzchakra. Die Liebenden repräsentieren auch Schönheit. Es repräsentiert die Verschmelzung von Gedanken, Worten und Taten.

 • Engel Michael repräsentiert höheres Bewusstsein. Höheres Bewusstsein wird durch authentische „Sorge“ und authentische „Willenskraft“ initiiert. Es bringt den männlichen Adam und die weibliche Eva zusammen.
 • Der Baum mit Eva repräsentiert den Baum von Gut und Böse.
 • Der Baum mit Adam repräsentiert den Baum des Lebens. Enthält 12 Blätter, die die 12 Tierkreise oder tierischen Instinkte darstellen.
 • Schlange repräsentiert die ewigen Kräfte in der Natur. Es symbolisiert auch Verlangen und Weisheit. Naturgesetzwidriges Verlangen oder naturgesetzliche Weisheit.
 • Der Apfel steht für das Wissen zwischen objektiv richtig und objektiv falsch.
 • Der Berg in der Mitte steht für organische Herausforderungen des Lebens.

Die Bedeutung des Hierophanten

hierophant-kabbalah-tarot-uitleg

In der Kabbala ist die folgende Tarotkarte die nächste Tarotkarte im linken Lebensbaum, der weibliche oder innere Charakterzweig der Sefiroth.

Es ist Tarotkarte Nummer 5 und steht für die Verkörperung von Spiritualität, um andere in Richtung Spiritualität zu beeinflussen.

 • Zwei Säulen im Hintergrund repräsentieren das heilige Männliche und das heilige Weibliche.
 • Krone mit einem hebräischen Buchstaben Vau, Verbindung zwischen Außen- und Innenwelt.
 • Die langen Bänder entlang des Kopfes stehen dafür, auf sich selbst, auf andere und auf seine Umwelt zu hören.
 • Die beiden Finger nach oben werden als Siegeshand bezeichnet. Der Zeigefinger steht für Ausdehnung und der Mittelfinger für Gesetz.
 • Weiße Füße mit einem Kreuz darauf stehen für die Weitergabe der geistigen Ordnung (geistige Gesetze) an den Menschen.
 • Die Schlüssel in einem Kreuz repräsentieren die Schlüssel zu Verständnis und Freiheit.
 • Der Stab repräsentiert Meister und Hirte (alltäglicher Mensch), zwischen denen der Hierophant eine Verbindung herstellt.
 • Die Männer in den Ecken stellen die Anerkennung spiritueller Autorität dar. Es sind 2 Männer, weil die Anerkennung externer Autorität dualistisch wirkt. Der Mann mit den roten Rosen sucht Wissen aus Verlangen. Der Mann mit den weißen Rosen sucht Wissen vom spirituellen Erwachen.

Der Kaiser im Tarot

De-keizer-in-tarot-betekenis-kabbalah

Der Kaiser ist die Karte Nummer 4 im Tarot-Deck und kommt auf dem männlichen oder äußeren Zweig des Lebensbaums. Diese Karte symbolisiert die Autorität über die physische Realität. Es steht für Führung über physische Materie. Es ist ein männlicher Charakter und das bedeutet, dass sich der Einfluss auf andere tatsächlich manifestiert.

 • Das Gerät in seiner rechten Hand wird Ankh genannt. Das Ankh ist das männliche Kreuz und der weibliche Kreis kombiniert. Es steht für Macht über das Leben.
 • In seiner linken Hand hält er den goldenen Apfel. Der goldene Apfel repräsentiert die Herrschaft über die Erde.
 • Der lila Umhang repräsentiert einen hohen Status, da er Weisheit repräsentiert.
 • Die Sitzfläche in Form eines Kubus repräsentiert das Irdische, das Materielle. Der Kaiser ist der Anstifter dazu, und es wird in den Tierkreisen mit dem Widder gestartet. Sie sehen daher auch 4 Widderköpfe auf seinem Thron.
 • Der Hintergrund ist orange, was dem Wunschchakra entspricht. Es steht für Stolz und Vitalität.

Tarot & Kabbalah für die Magier, die Nazis und die Freimaurer

Dieser Artikel wird versuchen, ein gewisses Verständnis des Tarot in Verbindung mit dem Baum des Lebens zu vermitteln, wie es in geschlossenen Kreisen gelehrt wird. Aleister Crowley ist unter den herrschenden Kulten und Gesellschaften ein angesehener Name, teilweise wegen seiner Arbeiten zu diesem uralten überlieferten Wissen „von oben“.

Das Tarot wird absichtlich als Quacksalberei dargestellt und nie in Verbindung mit dem Baum der Kabbala erwähnt. Ich hatte nach 12 Jahren "Hochschulbildung" noch nie davon gehört. Doch vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Machthaber hinter multinationalen Konzernen und Regierungen ausnahmslos an die Rituale und Lehren von unter anderem Aleister Crowley, Helena Blavatsky und vielen anderen Alchemisten glauben. Diese sogenannten Alchemisten betonen alle die Relevanz von Tarot in Kombination mit der tree of life.

Das Tarot und der Baum des Lebens

Das Tarot in Kombination mit dem Lebensbaum ist ein wesentlicher Teil des Wissens, das nur in geschlossenen Zirkeln gelehrt wird. Dieses Wissen dient Manipulation, Täuschung und Kontrolle. Mit großem Erfolg, denn zu viele Menschen haben dieses Wissen nicht oder sind davon überzeugt, es nicht zu erforschen.

Es vermittelt das Wissen über die Kräfte der Natur wie in der Natur des „Selbst“ und der Natur des „Kosmos“. Es sollte immer in Verbindung miteinander studiert werden, um ein konkretes Verständnis dafür zu erlangen. Die Arbeit an sich selbst ist oft ein innerer Prozess, um die Welt außerhalb von uns genau erforschen zu können. Das Tarot ist ein Werkzeug dafür. Ein Buch in Form von okkulte Symbolik darüber, wie das Bewusstsein von Mensch und Natur funktioniert.

Pokerkarten basieren auf dem Tarot. Diese sind von den kleinen Arkana abgeleitet und enthalten Wissen über die individuelleren Elemente.

Klavers kommt von Stok, denn es steht für: Feuer, Wille und Tat.

Herzen kommt von Kelch, weil es für Wasser, Emotion und Schöpfung steht.

Pik kommt von Schwert, weil es für Luft steht: Geist/Intellekt und Form.

Diamanten kommen von der Münze, weil sie für Erde steht: Materie und Besitz.

Tarot in den Sefiroth

Tarot enthält 78 Karten. Davon sind 22 Karten Teil des Großen arcana, was im Altgriechischen großes Wissen bedeutet. Aber Tarot wird bewusst als schwimmende Weisheit für Wahrsager und für Gespräche mit toten Verwandten beworben. Dies ist eine völlig falsche Darstellung, weil es in bestimmten Kreisen tatsächlich so gedacht wird. Außerdem wurde die große Arkana von den meisten Decks entfernt. Daher werde ich in diesem Artikel das bescheidene Verständnis dieses okkultes Wissen die sich in der Symbolik der großen Arkana des Tarot und der Kabbala verbirgt. Darüber hinaus werde ich das Denken und Handeln verschiedener (Geheim-)Gesellschaften anhand meiner inneren Kenntnis und Recherche zu solchen Vereinen erläutern.

Unten links sehen Sie Tarotkarten über 'das Selbst' in Kombination mit dem Lebensbaum bzw micro cosmic tree of life.

Tarot in combinatie met de boom des levens - universele kennis - menselijk bewustzijn - natuurlijjke orde
Het rad van fortuin zoals in het eeuwenoude Tarot deck wordt gehanteerd - universele kennis

Wir beginnen am unteren Rand der Sefirot (Lebensbaum) bei Karte Nummer 10, die daneben vergrößert ist. Das ist das Rad der Möglichkeiten. Das Glücksrad. Diese Karte repräsentiert die physische Welt. Es ist die Welt, in der wir Erfahrungen sammeln. Das Leidensrad. Wir erfahren Leiden im Verhältnis zum Grad der Unwissenheit.

Glücksrad bedeutung

Schauen Sie sich die Bedeutung der okkulten Symbolik auf dem Glücksrad an:

 • Die 'Engel' an den Ecken. Das sind die Verfasser der Evangelien Matheus, Markus, Lukas und Johannes. Sie sind auch Michael, Rafael, Uriel und Juriel. Und sie stehen für Erde, Luft, Wasser und Feuer. Der Engel oben links repräsentiert den Winter und auch den Himmel. Steht auch für Schwerter in Minor Arcana.
 • Der Adler, der das Buch nicht liest, repräsentiert Gleichgültigkeit. Das Tier ist mächtig, aber dem Wissen gegenüber gleichgültig. Der Adler steht auch für Herbst (Wasser). Stellt Kelche in Minor Arcana dar.
 • Faulheit oder Sturheit, für die der Bulle steht, der das Buch liest. Der Stier ist selbstbewusst, also warum muss er lesen? Es steht auch für Frühling (Erde). Repräsentiert Münzen in Minor Arcana. Und Feigheit, wofür der Löwe steht, der das Buch liest. Der Löwe ist tapfer, also warum sollte er noch lesen? Der Löwe steht auch für Sommer (Feuer). Steht für Stangen in Minor Arcana.
 • Der Fuchsmann, die Schlange und die Sphinx. Die Engel unterliegen der „bösen“ List, wofür der Fuchsmann steht. Und dem Dualismus unterworfen, wofür die Schlange steht. Die Sphinx mit dem Schwert repräsentiert den Hüter des Wissens. Wächter für die Sonne, wobei Sonne für Wissen (Licht) steht. Ich verstehe auch, dass die Sphinx ein Hund mit einem Frauenkopf ist, der das Hundesternsystem Sirius symbolisiert oder Canis Majoris, der hellste Stern am Nachthimmel. Frauenkopf, weil es Nacht ist. Der Mond wird aufgrund der 28-Tage-Zyklen der weiblichen Menstruation und der Mondphasen seit Jahrhunderten mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht.
 • Das Rad in der Mitte. Das Rad repräsentiert den Kosmos und die verschiedenen Kräfte in der Natur. Aus den Buchstaben auf dem Rad können Sie die folgenden Wörter durch Neuanordnung erhalten. 'Rota“ bedeutet auf Latein „Rad“. 'Tarot“ steht ebenfalls auf der Liste. 'Tora“, ebenfalls und bedeutet „Gesetz“ oder „Wort“.Arot' bedeutet 'wachsen' auf Latein, 'orat“ bedeutet „sprechen“. 'Ator“ ist die ägyptische Liebesgöttin. Das Rad des Tarot bringt Ordnung, indem es uns das Gesetz der Liebe mitteilt.

Als nächstes kommt Karte Nummer 9, eine vertikale Stufe den Baum des Lebens hinauf. Das ist der Einsiedler.

Einsiedler bedeutung

Einsiedler bedeutet der Novize. Der Neuling. Bewusstseinszustand, der sich nur mit dem Physischen identifiziert.

De heremiet van tarot - universele kennis over de zelf

Betrachten Sie die Bedeutung der okkulten Symbolik auf dem Einsiedler:

 • Der Einsiedler weiß, dass er in Dunkelheit und Illusion war, daher ist sein Blick gesenkt.
 • Er sehnt sich nach mehr Wissen (Licht), spirituelle Sehnsucht wird mit dem Stern im Käfig dargestellt. Der Stern ist ein Hexagramm, das ein perfektes Gleichgewicht mit 3 von 3 oder unendlicher Potenz anzeigt.
 • Er befindet sich auch im Dualismus, daher sind der Hintergrund und sein Umhang grau, und daher wird der Einsiedler in den Sefirot (Baum des Lebens) an eine Kreuzung gestellt.
 • Er hat einen Spazierstock, der das Element des Feuers oder des Willens bedeutet. Er ist also bereit, Maßnahmen zu ergreifen.
 • Schließlich will er sich auf ein Abenteuer begeben, um sich seinen Ängsten zu stellen. ‘’Gandalf the gray’’ wird ‘gandalf the white’ nachdem er das ‘shadow’ hat überwunden und als neuer Gandalf wiedergeboren wird.

Tarot in Sefirot kurze Erklärung

Die linke Seite im sefirot (Baum des Lebens) stehen für weibliche Qualitäten. Feminin wird hier als innere Charaktere oder Charakterzüge definiert. Die rechte Seite im sefirot stehen für männliche Eigenschaften. Maskulin wird hier als äußere Zeichen oder Charaktereigenschaften definiert.

Um zu verhindern, dass es zu langatmig, aber vollständig wird, werde ich das Tarot jetzt in Gedanken betrachten, es in Teilen diskutieren und mein bescheidenes Verständnis davon mit Ihnen teilen, verteilt auf eine weitere Reihe von Artikeln. Hier kannst du Tarot und Kabbala Teil 2 lesen.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grund dafür. Und das liegt an meinem Wunsch, das zu teilen, was ich aus meinem inneren Wissen über die Denkweise des Kultes der gegenwärtigen Herrscher und meiner Forschung in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaften erfragt habe.

Die Geheimgesellschaften

Einzelne Menschen geben ihre Macht auf, um die Macht über das Dasein zu verwirklichen. Daran hängt ein unterschwelliges Bekenntnis. Sie haben das Gefühl, dass viele andere fühlende Wesen mit diesem Wissen seit Jahren und einigen sogar Jahrhunderten herumlaufen. Die meisten Bevölkerungsgruppen, in denen externe „Kontrolle“ als notwendiges Übel gegen die Sterblichkeit angesehen wird. Die geistigen Wesen, deren Wissen „manövriert“ wurde. Die Erfahrung, in einer Freimaurer-Zunft eine unerschöpfliche Wissensquelle anhäufen zu können, ist mir nicht fremd.

Wissen ist neutral, die Wahrheit ist viel reicher, schöner und zu verdanken. Es ist absolut, objektiv und getrennt von jeder subjektiven Erfahrung, die ich machen durfte. Die Schichten von energetisch gebundenen „Individuen“, die das Chaos von oben nach unten halb manifestieren. Eine künstlerische Figur folgt zu Recht einer theatralischen Enthüllung von eine kann nicht fehlen und sinnvolle Ablauf. Die Macht der Technokratie wird eine große Entwicklung in Richtung von eine push-back Mentizid sein.

Magicians

Die sogenannten „Informierten“, die ihrer Ansicht nach nichts mit Aufklärung oder ganzheitlicher Intelligenz zu tun haben, sind Buch- und Statuswürmer, die glauben, selbst einem Schutzengel vertrauen zu können. Oder Schutzenergie. Wissen nicht teilen zu wollen ist eine Krankheit des Geistes und tief im Inneren ein schwerwiegender Kontaktverlust zur Natur & Zersplitterung der Seele. Dunkelheit ist, wie die magicians (Zauberer) es nennen.

Das, was die magicians mit ihren Social-Engineering-Diplomen bewirken, wird Magick mit einem k genennt und bedeutet wörtlich: deinen Willen manifestieren lassen. Die Bedeutung davon kann als dunkel angesehen werden, oder die Bedeutung davon kann als hell angesehen werden. Außerhalb der menschlichen Nutzung und Wahrnehmung der Nutzung ist es ein neutrales „Rezept“ zur Wahrnehmungskontrolle und Einflussnahme. Magier sind die ältesten, die Sumeria in irgendeiner ernsthaften wissenschaftlichen Untersuchung preisgeben. Die Angst vor dem kompletten Kostüm hinter dem perversen Sinn des Lebens, nie vollendet zu werden, hat sie dazu gebracht, an ihre eigenen Märchen zu glauben. Das Abziehbild für „die geheime NRO-108-Mission“ ist dem Ring und dem Auge von Sauron aus Herr der Ringe sehr ähnlich, typisch magician dunkle okkulte Symbolik.

NROL-108 ondersteunt NRO's algemene nationale veiligheidsmissie om inlichtingengegevens te verstrekken aan de senior beleidsmakers van de Verenigde Staten, de inlichtingengemeenschap en het ministerie van Defensie.
The National Reconnaissance Office (NRO-108)

Freimaurer und Nazis

Seit vielen Jahren sind die Architekten von Gebäuden reich an zugrunde liegenden Konzepten von Symbolen und Funktionen. Die masons haben diese begonnen, sich in der Breite auszudehnen, durch verschiedene Überläufe magicians oder andere „Opfer", indem sie das Wissen über die Sterne begründeten und wo sich der Einfluss höchstwahrscheinlich auf der Grundlage von Generationentraditionen innerhalb des Kerns des unbenannten Kultes zeigt. Man könnte den Wert des Wissens schätzen, das sie in der Bildung erworben haben, ohne zu wissen, wann sie es waren geboren, um es zu erleben und zu vergessen. Sie geben den Sternen einen Körper, der eine Konstellation der Lebensverlängerung als Projektion auf den Gesamtbewusstseinszustand des Menschen als Konsens erwiesen hat.

'Gott und mein Recht'

Aber es Nazismus schnitt ein goldenes Medium mit dem „Übermenschen“, der Unsterblichkeit, und dabei machte das Konzept einen großen Angriff auf die ignorante Unmoral. Schöne Tiere werden verwendet, um genetische Klasse und Schönheit darzustellen. Eine 1 so stolz wie ein Löwe, ohne wirklich stolzen Geist in der Summe des menschlichen Verhaltens. Die andere eine verbesserte Kreatur, ein Einhorn mit heilenden magischen Kräften. "Gott" macht Witze, Kumpel.

Die nazis sind effizient mit einer praktischen und industriell anwendbaren sozialen Hierarchie der Kontrolle. Es wirkt sich nicht auf ihre Produktivität aus, aber es wirkt sich auf ihren Machtaustausch hier aus. Ein produktives Unternehmen kann nicht der Vision „Der Zweck heiligt die Mittel“ folgen. Die besten Absichten schmälern nicht die unangebrachte Anerkennung und den Stolz der Moral.

Okkultes oder geheimes Wissen, mit Betonung auf geheim, sollte verboten werden. Das ganze Geheimnis muss ans Licht kommen. Das ist an sich keine schlechte Idee. Aber der Kampf um den Kuchen der Existenz geht immer weiter. Jeder Mensch mit guten Absichten hat eine angeborene Fähigkeit und Absicht, Wissen zu teilen. Wert wird auf das sinnvollste Wissen gelegt, das in Bezug auf diese Person eingeschätzt wird. Dabei wird die Bedeutung im Zuge der Auflösung der Einschätzung zur Wahrnehmungsmoral und ihren Verhaltensfolgen immer in Reaktion auf soziale Folgen begründet. Die Grundlage fehlt, und die sozialkulturelle Konditionierung ist eine offensichtliche Tatsache und Folge des Zusammentreffens von Ursachen.

Emotional gelittene Interessen

Davon profitieren jedoch die Nazi-Nachfolger nicht. Die Mechanismen funktionieren, und er ist sich ihrer voll und ganz „bewusst“. Er hält diese Höhe für besser, größer, stärker. Diese Form von mind control ist sehr offensichtlich. Niemand kann sich jedoch erinnern, jemals ein solches Denkmuster oder Argumentation gehabt zu haben. Die Fantasie ist ein Opfer der Zauberer, der alten Traditionen, die sich vor unseren Augen verstecken.

Magicians sind aber auch eitel in ihrer totalitären Herr-Untergeben-Weltanschauung. Eine Verfälschung der Natur und Perspektive menschlichen Verhaltens in ihrer Symbolik als Folge. Es schafft ein Ideale Hegelsche Dialektik, welche Personengruppen sich ins Blut eingeprägt haben.

Falschlichtlehre Fraumaurerwerk

Dann hast du die masons oder freemasons. Die verschiedenen hermetischen Schulen und Lehren, die daraus hervorgegangen sind, datieren lange vor der Zeit Roms. Es kann nur dann einen gemeinsamen Gedankengang gegeben haben, hermetische Lehren an Menschen in der Ausbildung weitergeben zu wollen, wenn es einen vorangegangenen Konflikt gegeben hat, aus dem genügend generativer Treibstoff für diese Breite der "Sorge" durch Konzepte oder Ideen der Zeit geschöpft wurde.

Freimaurer sind Träumer. Sie sind Freiheitskämpfer. Sie sind diejenigen, die ihre Träume nur mit guten Absichten verfolgen können. Wenn diese Wahrnehmung von ihnen abfällt, dann ist jede Form von Macht außerhalb von ihnen ein Werkzeug, das sie selbst bereit sein müssen, zu verwenden.

Die Welt ist ein Mechanismus, der die mason für diejenigen klarstellen kann, die wissen, dass es mehr gibt. Der seelische Charakter einer solchen Weltanschauung ist an sich paradox, nährt aber einen Geist, der Leiden als Empathie, Unsicherheit als erstrebenswerten Wert und praktische Unwissenheit als Gut ansieht. Ignorante alters dessen Wert in den Sternen untersucht wird.

Es war das linker-Pfad, seit der Gründung der Demokratie als Religion, von der Gründung bis zum Konzept der USA. Die Gründer waren recht breit gefächert und zeitbewusst. Trotzdem ist es in der Sekte kein Geheimnis, dass sie sich selbst als die „Guten“ sehen. Dort liegen die Wurzeln der sozialen „Schrift“ der Gesellschaft. Wo Anpassung an jeden 'woke’ Norm ist mit einer moralischen Idee oder Verhaltensänderung verbunden. Der ewige Kampf gegen die spirituellen Folgenfolgen. Die masons reden nicht wie die magicians über Dunkelheit und Licht in rein astronomischer Absicht, sondern als Richtig und Falsch in moralisch objektiver Wahrnehmung des Bildes ihrer kollektiv verbundenen Reihe von Konzepten und Überzeugungen, die eine bestimmte Vision hervorbringen sollten.

Mason cultuur

Es tut mir leid, masons, Sie haben Crowleys Worte kollektiv falsch interpretiert und an Generationen weitergegeben. Social Engineering ist keine magick. Der Wille, von dem Crowley spricht, ist Bewusstsein als spirituelles Wesen. Das Bewusstsein als ein zugrunde liegendes und nicht wahrnehmbares Bewusstsein, das organische selbsterzeugende Cluster manövriert und gleichzeitig von ihnen losgelöst ist. Der Wille sind wir alle, nicht ein Individuum.

Die mason Kultur ist in den Niederlanden sehr spürbar und siegt über die eher individualistisch orientierte Nazi-Kultur. Die masons haben einen Eid in einer Hierarchie abgelegt, basierend auf emotionalem und sinnstiftendem Gewicht in Form von Brüderlichkeit. Eine Einheit und alle Werte der Wahrnehmung „gut“ oder „leicht“. Die menschliche Erfahrung ist wahrheitswahrnehmungsabhängige Realität. Nichts ist alles. Das Interesse an der Illusion verschwindet. Die masons sitzen in der Illusion hierarchiebasierter emotionaler Schuld und illusorischer Sicherheit in Gesellschaften zwischen souveränen Bruderschaften, eingebettet in Mystik, Tradition und Kinderwunsch.

Geh einfach zu einem Treffen. Sie gehen sehr offen mit ihren Ideen um. So verbreitet es sich. Die Sterne sind keine Götter. Hierarchie existiert nicht im Organischen. Schaffen ist kein individueller Prozess. Nicht einmal ein äußerer menschlicher Prozess. Ihr Level ist 33, was schön ist wie 3pi conjured wie es eine Naturwissenschaft des Bewusstseins in harmonischer Nachahmung darstellt. Die Wahrheit muss geheim bleiben, denn es ist für Menschen außermenschlich, dass Menschen Grenzen haben. Die Wahrheit wird unser Ende sein. Nichts ist weiter als die Wahrheit. Die Wahrheit an sich ist paradox von unserer bewussten physischen Wahrnehmung auf der Erde zu den spirituellen Kräften.

Kämpfen untereinander miteinander

Eine geschaffene Wahrnehmung, mit verfeindeten Gruppen ohne Identität und Namen, außer in Symbolismus und die Okkulte Tendenzen.. Mein Bauchgefühl ist, dass das Logo links eine Provokation aus Nazi-Sicht auf den 'Mithras' der Freimaurer ist, und rechts eine Provokation auf den hebräisch-phönizischen Oktopuskult der Magier (Dagon/Yahweh).

Jeder kann Künstler sein, als Kollektiv mit einer Gruppe den dahinterstehenden Sinn erkennen und daraus einen tatkräftigen und sozial gebundenen Willen machen. Es fließt mit der Energie außerhalb von sich. Sie schicken sie, sie verdanken alles dieser Lieferung.

Was meine ich mit Energie? Eine Kultur der Werte und Standards in Gruppen von 20-50 Personen, die diese Energie von Generation zu Generation weitergeben. Verloren geboren werden wollen und nicht verlieren wollen, woran man leidet.

Sie können die tiefere Bedeutung spirituell begründen. Bedingung dafür ist, dass diese Energie eine Idee ist, die Vorkenntnisse über die Materie voraussetzt. Ein Konzept. Der Mentalismus. Vor der physischen ist die mentale Welt. Sie schreiben keine Regeln für soziales Verhalten auf, wenn Sie möchten, dass es seine Kraft verliert. Das spürt man und berechnet daraus Erfahrung. Individuelle Erfahrung ist immer wertvoll. Das Physische ist keine Beständigkeit.

Realiteit van een illusie, illusie van een realiteit

De illusie van een realiteit is dat het een begin en een eind heeft. Zijn wij als mensheid niet bewust van de waarde die wij zijn? Er is niets machtiger in het compleet gemanifesteerde universum die wij observeren, dan een soeverein individu. Een soeverein wezen heeft namelijk de capaciteit om het verschil tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag te kennen.

Die Dystopie der kollektiven Traumata in der Gegenwart, der Vergangenheit nicht nur der jüngeren Geschichte. Ein Viertel-Mega-Jahr durch die Entwicklung der Galaxie, in der Bewusstsein für das Physische etabliert wurde. Es war schon immer eine wunderbare Sache. Ein Leben getrennt von dir, wo Erfahrung erfahren werden kann. Ich persönlich war in einer früheren Erfahrung Teil einer synthetischen Macht. Die besten Absichten können Unwissenheit in mutwillige Dunkelheit transzendieren. Schatten, die blind Gerechtigkeit und Gleichgewicht verkünden, mit Schuppen am linken und Schwert am rechten Arm, ein „Gesetz“. Es ist ein großartiges Spektakel zu sehen.

Aktiviertes Gedächtnis oder selbstinduzierte Psychose

Jeder spielt seine individuelle Rolle und spaltet Alter-Rollen hervorragend auf. Ich glaube, ich war selbst Teil einer okkulten Gruppe, aber das muss ein vergangenes Leben gewesen sein. Das ist meine Vermutung und nichts weiter. Wenn ich das spüre, kommen Bilder von Erinnerungen ans Licht. An einfache Konzepte, die ich vergessen hatte, kann ich mich vollständig erinnern. Dieses Erlebnis kann auch eine selbstverursachte Psychose sein oder eine MPD (multiple personality disorder) oder heutzutage DID (dissociative identity disorder) sein, was die magicians so sehr schätzen. Inneres Wissen und sich erinnerndes Wissen wieder, Zweck heiligt kein Mittel und eine Wahrnehmungskraft der Intelligenz außerhalb von sich selbst ist Gewalt gegen den Verstand oder mind jedes Einzelnen. Und in gewisser Hinsicht sind die Gefängnis-creator beingsdes Wertes ihrer Seele nicht mehr sicher.

Wie ein Tier, das ins Gefängnis kommt, nachdem es in den ersten Lebensjahren in einer Gruppe in einer natürlichen Umgebung gelebt hat equilibrium. In einem solchen Fall sieht das Tier die neue Realität als diese 4 Wände um sich herum und die Abhängigkeit von seinen 'Betreuer'. Die Natur war nur ein Traum, aus dem er nun erwacht ist.

Sie sind in vielerlei Hinsicht tierische Archetypen, aus denen die Persönlichkeitskonzepte hervorgehen. Um einen Archetyp oder 'alter' zu spielen, liegt ein perzeptuell verlorenes absolutes Daseinsrecht zugrunde. Ein freier Wille, der sich für eine Erfahrung des freien Willens entscheidet, wird niemals auf die Idee kommen, außerhalb seines Interesses zu handeln. Der dunkle Okkultist ist nicht nur eine Person dieses Alters. Es ist keine bewusste Lüge ihres eigenen Verstandes.

Römische Jesuiten und ägyptische Magier

Ein Okkultist glaubt an Konzepte und lässt sie nicht los. Ein magician, aus kabbalistischen Prinzipien, wurde mit dem Konzept aufgezogen, dass Sie in Illusionen geboren werden, die Sie als Illusionen akzeptieren müssen, um erleuchtet zu werden oder illuminated zu werden. Die perverse Adoption der masons, unterschiedlicher Strukturen akzeptierter Gruppennormen. Man wird im Geiste durch sozialen Druck beeinflusst, sich das Bild bewusst zu machen, das andere haben, und die Wahrnehmungsbestimmung spiritueller Mechanismen zu messen. Es ist ein auf Wahrheit basierendes Prinzip, absolut und vom Menschen getrennt.

Es ist also unaussprechlich. Eine höhere Macht existiert in einem zugrunde liegenden Geist. Aber dient ihrer gewählten Rolle und ist stolz auf ihre Wahrnehmungskraft. Eine vom Menschen getrennte geistige Kraft, die auf der Wahrheit beruht, kann nicht hierarchisch gebunden werden und ist in einem paradoxen Bewusstseinszustand von weitem präsent.

Alle Prinzipien und Werte, aus denen sich unsere Realität der Dinge aus einem Durchschnitt zusammensetzt, stehen in Wasserströmen. Es ist ein Rhythmus, der einer Sequenz folgt, die paradox zu den natürlichen Sequenzen ist, die diesem Rhythmus zugrunde liegen. Der dunkle Okkultist hat keinen Namen, denn der Rhythmus und die Abfolge haben keinen Namen. Die Idee von faulen Äpfeln in der Regierung oder in einem space intelligent agency ist nicht existent und identitätslos. Es wirkt in festen Mustern, aufgrund der natürlichen Abfolge als Grundlage. Das Fundament macht immer ein Medium. Eine Lüge ist auf jeder Kontrollebene anders. Es ist eine Verschwörung gegen deine Illusionen.

Nationalsozialismus in den Niederlanden

In den Niederlanden gibt es einen Verein, der sich mit der Verbreitung von okkultem Wissen beschäftigt. Diese Organisation ist jedoch (unbewusst) damit beschäftigt, ein spirituelles Sicherheitsnetz aufzubauen. So werden „heilige Texte“ als allegorische Wahrheiten verbreitet und im Sinne der Hierarchie im Kosmos als Götter übersetzt, denen der Mensch untergeordnet ist.

Es ist eine Philosophie, von der Hitler besessen war, besonders gegen Ende seiner Rolle in Nazi-Deutschland. Dazu gehörten seine Suche nach dem Heiligen Gral und bestellte Reisen nach Tibet, um „das Wissen über die Sterne“ zu entdecken.

Als objektives Gut wird darin das allgemeine oder kollektive Gut und als höchste Tugend das Streben nach „Ego-Leerheit“ und das „Dienen“ äußerer Mächte bezeichnet. Es ist in der Tat eine Religion und katastrophal für Wahrheitssucher, die alles, was diese Nazi-Organisation behauptet, für authentisches Wissen halten.

Höhere Wesenheiten, 7 Juwelen der Weisheit, gefallene Engel, der Mensch ist falsch/sündig und muss seinem Karma/Persönlichkeit aus vergangenen Leben Gutes tun und selbstlos werden.

Ähnliche Organisationen sind in den letzten Jahrzehnten auch in den USA unter dem Banner der Freiheit aufgeblüht. Aber es ist das 'new cage' Programm. In dem sie blind auf Wahrsager vertrauen, kundalini Energie und anderen Scharlatanpraktiken. Einfach gesagt, es ist eine alte Religion in neuem Gewand, basierend auf der Verehrung der 7 Ringe des Saturn oder 7 chakra’s.

Außerdem ist es Wissen, das man „auswendig lernen“ muss, zumindest laut dem Verband in den Niederlanden.

de_DEGerman