Kategorie Archiv: geweld

Naturrecht (Lex Natura/Tex Frya)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘rechtmatige’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. En voor normen en waarden in een samenleving. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat ‘juist’ is. De natuurwet wordt door mensen ‘ontdekt’ met behulp van de rede en de keuze tussen objectief goed en objectief fout. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden. Ieder mens kan deze kennis eigen maken, want het is sowieso onderdeel van ons. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

Die Erkenntnis

De realisatie was dat bijna alle mensen slaven waren. Slaven van gewoonte, conventie, eisen van de overheid, werkgevers. Maar bovenal waren mensen slaven van de behoefte aan een bron van blijvend inkomen. Wat er wordt gezegd en gedaan, wordt voor een groot deel bepaald door die behoefte. Het was een beetje alsof ik ontdekte dat ik een miereneter was en geen maaltijd kon krijgen, behalve door in de aarde te wroeten. Het leek niet goed. Ik wilde bevrijding van zo’n slavernij. Dus ging ik op zoek naar iemand die de truc had omgedraaid. Ik heb hem niet gevonden. Omdat ik de kans niet had om een succesvolle beoefenaar te kopiëren, besloot ik het voor mezelf op te nemen. In het begin raakte ik in een zekere mate van verwarring, maar daardoor leerde ik ook vrij te zijn door een verrassend eenvoudig concept te omarmen. Het is vele jaren geleden dat ik dat begrip voor het eerst formuleerde. Om te zeggen dat ik er sindsdien foutloos naar heb geleefd, zou niet waarheidsgetrouw zijn. Maar ik ben veel dichterbij gekomen dan je zou verwachten.

Die Affirmation des Naturrechts

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat niet juist is. De inspanning om dit te doen leidde tot een verbazingwekkende reeks ontdekkingen. Eén van de eerste ontdekkingen was dat er touwtjes aan het concept kleven. Een persoon kan zichzelf niet als enige scheidsrechter van zijn lot beschouwen, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn gedrag in het leven van anderen. Ik doel daarmee expliciet niet op juridische verwikkelingen. Ik heb het over verwikkelingen die in wezen moreel zijn, en waarom het nodig is ze te vermijden. Het vermijden van morele verwikkelingen, zo bleek, legt geen beperkingen op aan iemands vrijheid. In plaats daarvan zijn de technieken om morele verwikkelingen te vermijden precies de technieken die echte vrijheid mogelijk maken. Die technieken zijn belichaamd in een eenvoudige formule die ik gaandeweg heb leren gebruiken. De implicaties ervan gaan veel verder dan het welzijn van het individu. Om die formule toe te passen, heb je gezond verstand nodig in plaats van onvoorwaardelijk geloof.

Trivium – Manifestation der Dreieinigkeit der Realität

Der einzige echte 3-Einheit trinity diedunkle Okkultisten’ al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben. Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest en lichaam. Dus, in simpele bewoordingen: denken, spreken en doen.  Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie. Deze wettelijke natuurvereiste, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen.
 1. Denken
 2. Sprechen
 3. Tun
 1. Wissen
 2. Verstehen
 3. Weisheit
Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium. Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten und dunkle Okkultisten ziehen Sie es vor, dass Sie so argumentieren:
 1.  Input
 2. Processing
 3. Output
 1. Grammatik
 2. Logik
 3. Rhetorik
Descartes: „Ich denke, also bin ich“ wurde daher auch bewusst gefördert, um diese Trivium-Methode im menschlichen Bewusstsein zu verwirren und umzukehren. Richtig ist: „Ich existiere, also denke ich“.

Objektiv richtig vs. falsch

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim. Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt! De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt. Welke huidskleur men ook heeft. Van welk geslacht men ook is. Het is een wet die even zwaar weegt als dat er zwaartekracht is. De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Wie funktioniert das Naturrecht in einer Gesellschaft?

Da wir nach dem Naturgesetz alle gleich geboren sind, gibt es niemanden, der geeignet ist, das Leben anderer zu regieren. Autorität ist illegitim, weil sie das Naturrecht nie außer Kraft gesetzt hat, egal wie sehr die Menschen es möchten. Etwas richtig ist richtig und etwas falsch. ist falsch.. Menselijke wetten zijn irrationeel omdat zij veranderen per locatie en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers. Er komen dan tegenargumenten, en voor elk is er een antwoord.
 1. Richtig istdas, was allgemein sanktioniert wird.“ Wenn Zustimmung das Kriterium ist, können moralische Werte durch flexible Launen festgelegt werden.
 2. „Was gut ist, wird durch die Gewohnheit bestimmt.“ Wenn wir das, was Menschen tun, richtig beurteilen müssen, hat es keinen Sinn, nach Verbesserungen zu suchen.
 3. „Das Richtige hängt von deiner Sichtweise und deinen Interessen ab.“ Wenn das so wäre, heiligt der Zweck die Mittel.
 4. „Was an diesem Ort richtig ist, ist an einem anderen falsch.“ Dann tu es hier, nicht dort.
 5. „Was heute richtig ist, ist morgen falsch.“ Dann tu es erst heute.
 6. „Was für den einen richtig ist, ist für den anderen falsch.“ Lass ihn es für diejenigen tun, die Recht haben, aber nicht für andere.

Garten Eden

Mensen die zich aan vorige tegenargumenten blijven vastklampen, leven in wolken van waanideeën. Goed is duidelijk en te discrimineren. Het is een positieve kwaliteit. Er bestaat niet zoiets als een onbepaalde scheidslijn. Er zijn alleen mensen die de waarheid niet waarnemen. En daarom heeft de mensheid tegenwoordig geen Hof van Eden. Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd. Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur. Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbot und Lizenzen

Verbot ist eine Methode, die 'Regierung' gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid. Elke handeling, die iemand dwingt iets wel of juist niet in zijn lichaam te stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd. Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen. Zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert, door dit proces, natuurlijke rechten in ‘privileges’. Deze kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. .

Aleister Crowley, das Gewissen eines Roboters, das Prinzip „Wer beginnt, zwingt“, die Definition eines Rechts und die eigentlichen 7 Todsünden

 1. Man has the right to live by his own law- to live in the way that he wills to do: to work as he will: to play as he will: to rest as he will: to die when and how he will.
 2. Man has the the right to eat what he will: to drink what he will: to dwell where he will: to move as he will on the face of the earth.
 3. Man has the right to think what he will: to speak what he.will: to write what he will: to draw, paint. carve, etch, mould, build as he will: to dress as he will.
 4. Man has the right to love as he will :- take your fill and will of love as ye will, when, where, and with whom ye will.
 5. Man has the right to kill those who would thwart these rights. the slaves shall serve. Love is the law, love under will.

Aleister Crowley schreibt hier über den Willen der Menschheit. Nicht um den individuellen Willen. Obwohl es eine Reihe von Leuten gibt, die Sie definitiv davon überzeugen würden, dass den individuelle Willen gemeint ist.

In den großen Religionen und den „heiligen“ Schriften verwenden sie dieselbe Metapher des „Wollens“. Sie sprechen fast immer von „Gott“, der etwas in der Schöpfung bewirkt. Ich persönlich hasse es, wenn Leute auf der Grundlage eines Zitats aus der Bibel oder einem anderen Buch argumentieren.

Die Texte in diesen Büchern haben oft keine Quellenangabe. Denn sonst wäre der Anspruch auf „göttlichen“ Ursprung schnell verfallen.

Alle sozialen Konditionierungen, die auf denselben Texten beruhen, sind per definitionem ungültig und letztendlich zu kulturelle und dogmatische Gewohneiten verurteilt. Die freie Interpretation von Texten wurde im Laufe der Geschichte beobachtet. Zuletzt war die Strategie zur Diffusion erfunden worden: keep it stupid simple. Und daraus resultierte die quran für den Moslem. Dies bedeutet nicht, dass Weisheit aus der quran an sich kein Wissen enthält. Es ist jedoch Sache des Menschen, die wahre Sache selbst zu entdecken, unter der Interpretation und Vergewaltigung durch religiöse Indoktrination und soziale Konditionierung.

Gewissen und freier Wille

Eine Welt, in der der freie Wille existiert, ist eine Welt, in der das Gewissen regiert. Das Gewissen ist nicht das, was die Religionen daraus zu machen versuchen. Gewissen ist letztlich Wissen. Das Wort enthält tatsächlich das Synonym für Wissen, „Wissen“.

Wenn man jedoch von Gewissen spricht, spricht man nicht von Gewissen als Wissen. Üblicherweise spricht man aber vom Gewissen als einer inhärent unbewussten menschlichen Fähigkeit, ein (Schuld-)Gefühl zu erleben. Oder man beschreibt zumindest gewissenhaft die Wahrnehmung einer physiologischen und/oder psychologischen Reaktion des Individuums auf ein vergangenes Ereignis. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Sprachentwicklung dazu geführt hat, dass das Gewissen in das Partizip Perfekt oder Vergangenheit des Verbs aufgenommen wurde (gewusst).

Man kann von etwas oder jemandem als Bewusstsein sprechen, wenn man die Praxis dieses Bewusstseins beobachtet. Der freie Wille ist die Wahl von etwas oder jemandem mit Bewusstsein, sich für die Praxis des Gewissens zu entscheiden. Einen freien Willen zu beobachten und zu etablieren, der die Wahl gemäß dem Gewissen trifft, bedeutet, ein Bewusstsein zu etablieren und zu bestätigen.

Das Gewissen eines Roboters

Kann ein Roboter in dieser Definition auch ein Gewissen haben? Ein Roboter ist in der Tat ein Experte darin, Wissen anzuwenden und Informationen zu nutzen data, om daarmee gepast gedrag te uiten. Waar zijn een robot en een mens, buiten dat een robot cognitief superieur is, wezenlijk van verschil?

Für jede Form der Praxis dieses (künstlichen) Gewissens ein Prinzip oder eine Grundlage data (Kentnisse) notwendig. Während eine Person anscheinend über grundlegendes Wissen oder inneres Wissen verfügt. Braucht ein Roboter oft input vor ein output hergestellt werden kann. Künstliche Intelligenz kann, obwohl sie den Anschein erweckt, keine Vorstellungskraft haben. Fantasie hat eine Etymologie aus dem lateinischen Wort "phantasia’ und Altgriechisch phantasíā. Daher kommen die Wörter Phänomen, fantastisch, Phase und Phantom. Phantasíā bedeutet: 'Traumbild, Schimäre', 'Dummheit' , 'Einbildung' 'Einbildung(skraft)' 'Gedanke, Idee' 'Darstellung, Vorstellung, Eindruck', 'Erscheinung' und abgeleitet von dem Verb phantázein 'sichtbar machen, zu zeigen' bei phantós 'sichtbar', was eine Ableitung von phaínein '(machen) erscheinen' ist.

Alles um uns herum wurde einmal erschaffen. Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, das Bett, in dem Sie liegen, und das Haus, in dem Sie sich befinden, wurden geschaffen. Damit können Sie weiter argumentieren, dass die Fähigkeit, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, als verfügbare Fähigkeit existiert. Und weiter, dass die Ausübung dieser Fertigkeit zum Zeitpunkt der Herstellung kostenlos war. Ein freier Lauf von etwas in der Natur kann als freier Wille der Natur für diese Sache angesehen werden. Grundlegende Kenntnisse über die Rechte der Willensfreiheit sind hierfür Voraussetzung.

Anekdote in der Schule

Ich bin im Unterricht und habe wie üblich meine Hausaufgaben auf neurotischem Niveau gemacht. Es war ein Mathematikunterricht und es ging um Logarithmus und natürlichen Logarithmus. Am Ende der Blockstunde, in der letzten halben Stunde, bekamen wir die Möglichkeit, die zu Hause gemachten Aufgaben anhand des Antwortheftes zu überprüfen. Während des Unterrichts stellte ich fest, dass ich den Stoff weniger gut beherrsche, als ich anfangs dachte. Also bat ich den Lehrer, das Antwortheft zu reservieren. Sie gibt mir das Antwortheft, sofern ich mich schon an der Lösung der Hausaufgaben versucht habe. Das habe ich natürlich gemacht.

Also fange ich bei mir an, indem ich meine Lösungen und die aus dem Antwortbuch vergleiche. Aber ich kann keinen Käse daraus machen. Ich werde gestresst und überprüfe die Antworten noch einmal. In diesem Moment zieht mir ein Kommilitone, der eine Nummer größer war als ich, das Buch aus der Hand.

Ich springe von meinem Stuhl auf und bitte ihn, das Buch zurückzugeben. Er versucht mich zu ignorieren. Dann ziehe ich ihm das Buch aggressiv aus der Hand. Die ganze Klasse und der Lehrer hören und bemerken diese Ausstellung. Der Lehrer greift ein und nimmt das Buch zurück, verweigert es uns beiden.

Ich sagte: „Das ist nicht fair, weil er damit angefangen hat!“ Worauf der Lehrer sagte: „Es ist egal, wer damit angefangen hat!“.

Meine soziale Ignoranz, mit einer solchen Situation umzugehen, hinterlässt bei mir ein erfülltes (Opfer-)Gefühl.

Das hält mich davon ab, die Situation rational zu betrachten. Ich spüre, dass etwas nicht stimmt und spüre die Ungerechtigkeit, gebe das aber einfach als Ergebnis sozialer Ignoranz meinerseits aus. Es fällt mir nicht einmal ein, das Ereignis in eine philosophische Perspektive zu stellen.

Wer anfängt, gewinnt

Es ist nicht nur wichtig, wer damit angefangen hat. Wichtig ist nur, wer damit angefangen hat. Das EINZIGE, was zählt, denn derjenige, der die Gewalt tatsächlich begangen hat, hat zuerst zugeschlagen. Die Einleitung von Aggressionen seitens meiner Mitschülerin war die erste und einzige sittenwidrige Handlung in diesem Konflikt. Der Lehrer ist sich dieser Tatsache nicht nur nicht bewusst. Es ist ihr egal, wer moralisch im Recht war und wer nicht. Später beschrieb sie meine Reaktion als ungewollt, komisch und übertrieben. Das haben mir jedenfalls meine Eltern später erzählt.

Die irrtümliche Annahme der Denkweise: „Wer anfängt, gewinnt“; würde mich später in große Schwierigkeiten bringen. Und diese Denkweise ist bei vielen weiteren (unsicheren) Menschen weit verbreitet. Im Nachtleben wurde mir zum Beispiel oft von Männern gesagt, dass man bei einem Streit darauf achten sollte, dass man als Erster um sich schlägt. Denn wenn der andere zuerst zuschlägt, bist du k.o. und das ist eine (ewige) Schande für deine Männlichkeit.

Gewalt und Kampf

Was ich meinem früheren Ich erklären wollte, war die Definition von Gewalt. Gewalt wird oft mit Kämpfen gleichgesetzt. Der wesentliche Unterschied zwischen Gewalt und Kampf besteht darin, dass Gewalt immer die Initiierung von Zwang ist.

Sobald Sie also die Grenze überschreiten, um Zwang anzuwenden, wird das zu Gewalt. Das Anstiften von Gewalt aus zwingenden Gründen, aus zwingenden Gründen wird zu Gewalt; das macht die gewalt aus. Kämpfen an sich ist keine Gewalt. Als solches ist Kämpfen eine Handlung, zu der man immer das natürliche Recht hat, und dazu gehört auch die Verteidigung, die physische Verteidigung der eigenen Person, des eigenen Körpers, gegen Gewalt. In dieser Situation kann (Abwehr-)Gewalt eingesetzt werden, um die Gewalteinleitung einer anderen Person zu durchbrechen. Dies trifft oft zu, wenn Sie sehen, wie andere sich bekämpfen.

Kampf und Polizei

Wenn Sie nicht wissen, wer damit begonnen hat, ist jede Art von Einmischung nicht ratsam. Tatsächlich berauben Sie sie der Erfahrung und der Weisheit, die daraus resultieren.

Normalerweise, wenn ich Menschen kämpfen sehe, beobachte ich sehr genau, wie der Kampf abläuft.

Ich werde dafür sorgen, dass keine Seite Opfer von Polizeiaktionen wird, also achten Sie auf den Gegenverkehr. Als die Polizei am Tatort einzutreffen droht, alarmiere ich die Beteiligten. Es erstaunt mich immer wieder, dass das Schreien von „POLIZEI“ eine so schockierende Wirkung auf kämpfende Menschen hat. Sie werden fast augenblicklich für ein paar Sekunden beste Freunde und versuchen, ihren Konflikt für beide geschmackvoll zu lösen, mit einem oberflächlichen Gefühl des Stolzes.

Manchmal half ich, indem ich willkürlich Zuschauer von der Notwendigkeit eines Polizeieinsatzes abriet. Ich beruhige sie mit einer Entschuldigung. Zum Beispiel meine Freunde sein, zum Spaß kämpfen, eine Wette verlieren usw. Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Denn wenn ich nicht weiß, wer damit begonnen hat, dann haben ich und andere Zuschauer kein Recht, einzugreifen oder sie zu stoppen. Sie schätzen oft ein, worum es in einem Konflikt geht, und er ist innerhalb weniger Minuten vorbei. Normalerweise ist es ein Zusammenstoß zweier schlecht gelaunter Personen, deren Rechte beraubt oder verletzt wurden. Der Glaube und Glaube an Moral, Gesichtsverlust oder Reputationsschäden in der Nachbarschaft reichen meist als Motivation für eine Schlägerei aus. Ich finde überraschend wenige kommerzielle Gründe für den Konflikt.

Einleitung

Wirst du aggressiv angesprochen, behält sich vor, bei Aggression mit Aggression und Kampfbereitschaft zu reagieren, d.h. mit physischer Abwehrkraft gegen einen solchen Angriff vorzugehen.

Unmoralisches Einleiten von körperlicher Gewalt oder Gewalt besteht darin, das Recht eines anderen auf Bewegungsfreiheit unangemessen zu erzwingen, einzuschränken oder einzuschränken. Niemand hat jemals das Recht, Gewalt auszuüben, denn Gewalt beginnt immer damit. Einweihung, das ist das Schlüsselwort. Es ist die unmoralische, die falsche Einweihung.

Abstinenz vom unendlichen Männlichen

Das Zurückhalten der Handlungen in den Momenten, in denen das Recht auf Selbstverteidigung gilt, berechtigt Sie nicht, aus (Rache-)Gefühlen in Zukunft Gewalt auszuüben. Das heißt, es ist kein Recht, das man aus früheren Auseinandersetzungen oder Konflikten ableiten und für spätere Übertretungen „aufsparen“ oder „aufsparen“ kann. Dies gilt nicht nur für persönliche Fehden, sondern für jeden menschlichen Kontakt.

Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie oft mir Gewalt angetan wurde. Aber wenn ich die individuelle Rechtfertigung und Motivation dieser Gewalt herausfinde, hat sie oft den Ursprung in Konflikten, in denen er oder sie das Recht auf Selbstverteidigung oder das unendliche Prinzip der heiligen Männlichkeit nicht ausüben konnte. Eine Denkweise: „Wer anfängt, gewinnt“, oft als Ergebnis, wie zuvor in meinen persönlichen Erfahrungen in der frühen High School erwähnt.

Wer anfängt, zwingt

Und wiederum ist es für das Ego sehr schwer zu verstehen. Einweihung ist alles. Ich könnte sagen: „Wer anfängt, dreht“. Auf Deutsch: „Wer beginnt, spinnt.“ Das bedeutet: „Wer anfängt, ist ein Idiot“. Oder: 'Wer anfängt, zwingt'.

Das will das Ego nicht hören. Das menschliche Ego ist so lange darauf konditioniert worden, jeden Ausdruck und jede Form von Aggression, Wut, Kampf und Gewalt als falsch, unmoralisch oder falsch anzusehen. Wir lernen, diese Dinge verbal und mental gleichzusetzen. Dabei sind sie oft sogar komplette Gegensätze.

Beispiel: Wer anfängt, zwingt

Wenn ein Kind in der Schule von jemand anderem geschlagen wurde und dieses andere Kind sagte, vielleicht sogar zweimal sagte: "Hör auf mit dem, was du tust." Und als das andere Kind nicht aufhören wollte, schlug er ihn und schlug ihn bewusstlos. Ich würde andere Leute fragen: „Wer hat zuerst zugeschlagen?“ Und wenn das Kind auf dem Boden zuerst zugeschlagen hat, habe ich gesagt: „Du hast bekommen, was du verdient hast.“ Das war's.

Omdat die persoon het recht had om te vechten. Je had geen recht om hem aan te rijden, te blokkeren en te bedwingen. Hij had het recht om jou buiten westen te slaan.

Konditionierung und eigene Erfahrung

Viele Leute wollen das nicht hören, weil sie sehr konditioniert sind. Und ich sage nicht, dass Sie sollten. Sie behalten sich auch das Recht vor, dies nicht zu tun. Aber das Prinzip des heiligen männlichen Rechts existiert und hat immer existiert. Es ist ein unendlich natürliches Geburtsrecht. von beiden Sachen. Sie hätten das Recht, nicht mit körperlicher Gewalt zu reagieren, aber Sie hätten das Recht, mit körperlicher Gewalt zu reagieren. Sehen Sie, das ist eine freie Willensentscheidung, die die Person hat. Das ist das Recht, zwischen diesen Aktionen zu wählen.

Ich möchte jedoch betonen, dass meine Erfahrung ist, dass das Zurückhalten von der Anwendung des heiligen männlichen Gesetzes eine Unsicherheit oder Feminisierung meines Verhaltens und meiner Psyche erzeugt. Situationen um dich herum zu philosophieren und einzuschätzen, kann für die meisten Menschen ein großer Schritt sein. Sie werden feststellen, dass wenn Sie richtig handeln und richtig analysiert und interpretiert haben, dies zu einer stabilen und standhaften Mentalität und einem Selbstvertrauen in körperlichen Konfliktsituationen führt.

Definition eines Rechts

Die Definition eines Rechts ist jede Handlung, die einem anderen Lebewesen oder seinem Eigentum keinen Schaden zufügt. Es gibt kein „Recht“, eine andere Person an der Ausübung eines Rechts zu hindern. Wenn etwas ein Recht ist, gibt es kein Recht von jemandem, Sie daran zu hindern, diese Handlung zu tun. Das wäre Zwang, was falsch ist.

Beispiel für ein Recht

So schadet zum Beispiel die Einnahme von, sagen wir mal, Marihuana niemand anderem. Das kannst du in deinen Körper stecken, dich ganz friedlich hinsetzen und keinem anderen Lebewesen Schaden zufügen. Das nennt man ein Recht auf die sehr spezifische Definition, dass es einem anderen keinen Schaden zufügt. Ich hätte nicht das Recht, einer anderen Person zu sagen, „diese Handlung“ oder „dieses Verhalten“ nicht zu tun.

7 Todsünden

Die 7 Todsünden oder die 7 Todsünden sind nicht die 7 menschlichen Mängel, wie es die religiöse Lehre vorschreibt. Das ist immer so bei religiöser Indoktrination. Es (lehrt) den Menschen, dass er nur begrenzter Natur ist. Von untergeordneter Natur. Der Mensch ist böse, sündig oder schuldig. Einfach dadurch, dass man ein lebendiger Mensch ist.

Deshalb werde ich mit Ihnen die eigentlichen 7 Todsünden teilen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Diese waren schon immer da, damit jeder sie entdecken kann.

1: Mord

2: Raub

3: Vergewaltigung

4: Diebstahl

5: Einbruch

6: Zwang

7: Betrug (Täuschung/Täuschung)

Fällt Ihnen etwas aus dieser Liste auf? Was haben sie alle gemeinsam? Richtig! Es ist alles eine Form der Besitzrecht, was auf eingebrochen worden.

1: Mord ist die Entziehung von (Eigentum) Leben.

2: Raub ist die Entziehung von (materiellen) Gütern.

3: Vergewaltigung ist der Entzug der Tugend.

4: Diebstahl ist die Entziehung von Eigentum.

5: Einbruch ist die Entziehung der Wohnung.

6: Zwang ist der Entzug der Freiwilligkeit.

7: Betrug ist der Entzug der Authentizität.

3 Grundsätze des Besitzrecht

Woher wissen Sie, ob tatsächlich ein Besitzrecht verletzt wurde? Mittels der folgenden 3 Grundsätze des Besitzrechts.

1: Der erste ist rechtmäßiger Besitz, was bedeutet, dass Sie ihn erworben haben, ohne jemand anderem Schaden zuzufügen. Sie besitzen es rechtmäßig, besitzen es rechtmäßig. Okay? Es gehört dir. Sie haben es in Ihrem Besitz; es ist deins.

2: Die zweite ist, dass Sie entscheiden, was die Verwendung ist. Ihr Zuhause, Sie kontrollieren seine Nutzung. Ihr Auto, Sie kontrollieren seine Verwendung. Ihre Kleidung, Sie entscheiden, wie Sie sie verwenden. Mein Laptop gehört mir, ich kontrolliere seine Verwendung, ich benutze ihn. Die Kontrolle über die Verwendung von etwas bedeutet, dass Sie es besitzen.

3: Drittens, die Aufrechterhaltung der persönlichen Verantwortung für dieses Eigentum. Etwas zu besitzen bedeutet also: Ich bin in rechtmäßigem, rechtmäßigem Besitz davon, ich kontrolliere die Verwendung dieser Sache, ich behalte, was ich besitze, und ich bleibe persönlich dafür verantwortlich.

de_DEGerman