Kategorie Archiv: einstein

Naturrecht (Lex Natura/Tex Frya)

De natuurwet is een gegeven die volgt uit de natuur. De natuur moet zich houden aan deze wetten, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Daarom is deze natuurwet de enige ‘rechtmatige’ richtlijn voor moraliteit en ethiek. En voor normen en waarden in een samenleving. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat ‘juist’ is. De natuurwet wordt door mensen ‘ontdekt’ met behulp van de rede en de keuze tussen objectief goed en objectief fout. Daarom zit de kracht van de natuurwet in de ontdekking van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Wij hebben allen een aangeboren besef van deze universele standaarden. Ieder mens kan deze kennis eigen maken, want het is sowieso onderdeel van ons. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

Die Erkenntnis

De realisatie was dat bijna alle mensen slaven waren. Slaven van gewoonte, conventie, eisen van de overheid, werkgevers. Maar bovenal waren mensen slaven van de behoefte aan een bron van blijvend inkomen. Wat er wordt gezegd en gedaan, wordt voor een groot deel bepaald door die behoefte. Het was een beetje alsof ik ontdekte dat ik een miereneter was en geen maaltijd kon krijgen, behalve door in de aarde te wroeten. Het leek niet goed. Ik wilde bevrijding van zo’n slavernij. Dus ging ik op zoek naar iemand die de truc had omgedraaid. Ik heb hem niet gevonden. Omdat ik de kans niet had om een succesvolle beoefenaar te kopiëren, besloot ik het voor mezelf op te nemen. In het begin raakte ik in een zekere mate van verwarring, maar daardoor leerde ik ook vrij te zijn door een verrassend eenvoudig concept te omarmen. Het is vele jaren geleden dat ik dat begrip voor het eerst formuleerde. Om te zeggen dat ik er sindsdien foutloos naar heb geleefd, zou niet waarheidsgetrouw zijn. Maar ik ben veel dichterbij gekomen dan je zou verwachten.

Die Affirmation des Naturrechts

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat niet juist is. De inspanning om dit te doen leidde tot een verbazingwekkende reeks ontdekkingen. Eén van de eerste ontdekkingen was dat er touwtjes aan het concept kleven. Een persoon kan zichzelf niet als enige scheidsrechter van zijn lot beschouwen, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn gedrag in het leven van anderen. Ik doel daarmee expliciet niet op juridische verwikkelingen. Ik heb het over verwikkelingen die in wezen moreel zijn, en waarom het nodig is ze te vermijden. Het vermijden van morele verwikkelingen, zo bleek, legt geen beperkingen op aan iemands vrijheid. In plaats daarvan zijn de technieken om morele verwikkelingen te vermijden precies de technieken die echte vrijheid mogelijk maken. Die technieken zijn belichaamd in een eenvoudige formule die ik gaandeweg heb leren gebruiken. De implicaties ervan gaan veel verder dan het welzijn van het individu. Om die formule toe te passen, heb je gezond verstand nodig in plaats van onvoorwaardelijk geloof.

Trivium – Manifestation der Dreieinigkeit der Realität

Der einzige echte 3-Einheit trinity diedunkle Okkultisten’ al jaren voor de mens verborgen gehouden hebben. Het Trivium stelt de voorwaarde van deze volgorde van manifestatie: Gedachte, geest en lichaam. Dus, in simpele bewoordingen: denken, spreken en doen.  Oftewel, dat betekent dat deze volgorde voorwaarde is voor manifestatie. Deze wettelijke natuurvereiste, is dus in definitie de énige manier om tot enige wijsheid te komen.
 1. Denken
 2. Sprechen
 3. Tun
 1. Wissen
 2. Verstehen
 3. Weisheit
Op school in Nederland leer je dit Trivium niet. Zelfs niet op het Gymnasium. Dit is bewust verborgen gehouden kennis. Satanisten und dunkle Okkultisten ziehen Sie es vor, dass Sie so argumentieren:
 1.  Input
 2. Processing
 3. Output
 1. Grammatik
 2. Logik
 3. Rhetorik
Descartes: „Ich denke, also bin ich“ wurde daher auch bewusst gefördert, um diese Trivium-Methode im menschlichen Bewusstsein zu verwirren und umzukehren. Richtig ist: „Ich existiere, also denke ich“.

Objektiv richtig vs. falsch

Er is een objectief goed en fout gedrag, dat iedereen kan beredeneren vanuit de natuurwet. Het idee dat objectieve moraliteit niet bestaat en dat mensen sociologisch (onder elkaar) rechten creëren, is een valse en destructieve claim. Een juiste handeling of goed gedrag, is een handeling die niét resulteert in de schade van een ander bewust wezen. Een verkeerde handeling of fout gedrag, is een handeling die de schade van een ander wezen tot gevolg heeft. Punt! De natuurwet buigt voor niemand. In welke toestand men zich ook bevindt. Welke huidskleur men ook heeft. Van welk geslacht men ook is. Het is een wet die even zwaar weegt als dat er zwaartekracht is. De natuurwet werkt op exact dezelfde manier.

Wie funktioniert das Naturrecht in einer Gesellschaft?

Da wir nach dem Naturgesetz alle gleich geboren sind, gibt es niemanden, der geeignet ist, das Leben anderer zu regieren. Autorität ist illegitim, weil sie das Naturrecht nie außer Kraft gesetzt hat, egal wie sehr die Menschen es möchten. Etwas richtig ist richtig und etwas falsch. ist falsch.. Menselijke wetten zijn irrationeel omdat zij veranderen per locatie en tijd op basis van de voorkeuren van wetgevers. Er komen dan tegenargumenten, en voor elk is er een antwoord.
 1. Richtig istdas, was allgemein sanktioniert wird.“ Wenn Zustimmung das Kriterium ist, können moralische Werte durch flexible Launen festgelegt werden.
 2. „Was gut ist, wird durch die Gewohnheit bestimmt.“ Wenn wir das, was Menschen tun, richtig beurteilen müssen, hat es keinen Sinn, nach Verbesserungen zu suchen.
 3. „Das Richtige hängt von deiner Sichtweise und deinen Interessen ab.“ Wenn das so wäre, heiligt der Zweck die Mittel.
 4. „Was an diesem Ort richtig ist, ist an einem anderen falsch.“ Dann tu es hier, nicht dort.
 5. „Was heute richtig ist, ist morgen falsch.“ Dann tu es erst heute.
 6. „Was für den einen richtig ist, ist für den anderen falsch.“ Lass ihn es für diejenigen tun, die Recht haben, aber nicht für andere.

Garten Eden

Mensen die zich aan vorige tegenargumenten blijven vastklampen, leven in wolken van waanideeën. Goed is duidelijk en te discrimineren. Het is een positieve kwaliteit. Er bestaat niet zoiets als een onbepaalde scheidslijn. Er zijn alleen mensen die de waarheid niet waarnemen. En daarom heeft de mensheid tegenwoordig geen Hof van Eden. Handelingen die schadelijk zijn, zijn wangedrag en kunnen daarom eenvoudigweg niet aan andere mensen worden gedelegeerd. Dit is niet relevant omdat de natuurwet al over moraliteit regeert en altijd heeft bestaan. Het is onverantwoordelijk omdat het mensen ertoe aanzet hun eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gemeenschap op te geven in plaats van een dominante ouderfiguur. Dat het gewoon krankzinnig is, omdat het meer chaos en geweld in de wereld veroorzaakt dan wanneer mensen ervoor kiezen zichzelf te besturen.

Verbot und Lizenzen

Verbot ist eine Methode, die 'Regierung' gebruikt om te voorkomen dat iemand bepaalde stoffen in zijn lichaam stopt. Als een persoon weigert zich aan dergelijke wetten te houden, krijgt hij een boete of wordt hij in een kooi gegooid. Elke handeling, die iemand dwingt iets wel of juist niet in zijn lichaam te stoppen, is immoreel. Omdat iedereen zijn lichaam en geest bezit, is dit een duidelijke schending van de natuurwet. Het afdwingen van dergelijke wetten is het claimen van eigendom over het lichaam en de geest van een ander, wat slavernij wordt genoemd. Licenties en vergunningen is een methode die de overheid gebruikt om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag uitoefenen. Zelfs als dat gedrag niet leidt tot schade aan andere wezens. De regering verandert, door dit proces, natuurlijke rechten in ‘privileges’. Deze kunnen worden toegekend of ingetrokken op basis van de grillen van wetgevers. .

Die Diktatur der staatlichen Wissenschaft, okkulte Mathematik, prostituierte Wissenschaftler und die Gültigkeit und Zuverlässigkeit von Gedankenexperimenten

Das englische Wort "Physics", entweder Naturwissenschaft oder Physik, leitet sich vom griechischen Wort "physis" für Natur ab. Die Wurzeln des Stammes der Physik liegen in der ersten Periode der griechischen Philosophie im sechsten Jahrhundert v. Chr., wo Wissenschaft, Philosophie und ein bestimmtes System des Glaubens und der Anbetung. nicht getrennt wurden. Das Ziel der Naturwissenschaft ist es, das Wesen aller Dinge zu entdecken. Denn sie ist die Grundlage aller Naturwissenschaft.

Glaube ist jedoch kein gültiger kognitiver Teil des Prozesses des rationalen Denkens. Wenn etwas als solches akzeptiert wird, artet der Prozess der rationalen Argumentation in einen Meinungskampf aus. Jede noch so absurde oder schlechte Idee kann erfolgreich verteidigt werden. Dies kann geschehen, wenn diejenigen, die es verteidigen, irgendwie das Gefühl haben, dass es richtig ist.

In einem solchen philosophischen Umfeld werden Ideen nicht aufgrund ihrer Logik akzeptiert, sondern eher danach, wie viel "Gefühl" ihre Befürworter scheinen zu haben. Leider ist die Annahme von Ideen auf dieser Grundlage der vorherrschende erkenntnistheoretische Trend in der Welt. Einfach ausgedrückt bedeutet erkenntnistheoretisch die Lehre vom Wissen.

Mathematik als Disziplin

Als erkennbare Disziplin findet sich die Mathematik erstmals bei den alten Ägyptern und Sumerern. Tatsächlich verfügten die Ägypter wahrscheinlich bereits um 2900 v. Chr., da die Pyramide von Gizeh gebaut wurde, über beträchtliche mathematische Kenntnisse. Ein Lehrbuch der Mathematik, bekannt als Ahmes-Papyrus, wurde um 1550 v. Chr. geschrieben. Dies zeigt, dass die frühen Ägypter viele schwierige Rechenaufgaben lösen konnten.

Einige moderne Historiker glauben, dass die Sumerer, die die Vorläufer der Babylonier waren, bereits 3500 v. Chr. Ein Rechensystem hatten. Die Sumerer und Babylonier wendeten Arithmetik und elementare Geometrie auf das Studium astronomischer Probleme und den Bau großer Bewässerungs- und anderer Ingenieurprojekte an.

Der griechische Philosoph und Mathematiker Thales gilt gemeinhin als der Erste, der die Bedeutung einer logischen Organisation der Mathematik erkannt hat. Eine solche Tradition wurde in früher Zeit von Pythagoras, Plato, Aristoteles und insbesondere den Mathematikern der alexandrinischen Schule fortgesetzt und weiterentwickelt. Die berühmte Universität von Alexandria, zwischen 300 v. Und 500 n. Chr. hatten Mathematiker wie Archimedes, Ptolemaios, Heron, Pappus und Diophantus in ihren Stäben.

Aktueller Stand der Naturwissenschaft

Wenn man etwas über diese Geschichte lernt, wird man den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaft oft als fortgeschritten ansehen. Vielleicht entlockt der Vergleich sogar einen gewissen (irrationalen) Stolz. Die moderne Wissenschaft und ihre Mathematiker haben sich im Vergleich zu damals verschlechtert. Obwohl technologische Entwicklungen und Anwendungen den Anschein des Gegenteils erwecken können. Ich erkläre mich weiter.

Eine Dissertation ist wissenschaftlich, wenn sie von der wissenschaftlichen Establishment genehmigt wurde. Wenn zum Beispiel das wissenschaftliche Establishment würde behaupten dass „Feen existieren“, dann wäre dies tatsächlich wissenschaftlich.

Naturwissenschaft ist nicht die kontinuierliche, kumulative Aneignung von Wissen, wie sie in Lehrbüchern dargestellt wird. Vielmehr ist es eine endlose Folge langer friedlicher Perioden, die gewaltsam unterbrochen werden von kurze intellektuelle Revolutionen. Eine Revolution ist sowohl ein destruktives als auch ein kreatives Ereignis. Persönlichkeiten und Politik spielen in der Wissenschaft eine große Rolle.

Entwicklung der Naturwissenschaft

Die Wissenschaftler haben die Rolle von prostituierten Wissenschaftlern übernommen. Wissenschaftler können die „wirkliche Welt“ nie vollständig verstehen. Wissenschäftler verstehen einander grundlegend sogar kaum.

Die Betrachtung der Naturwissenschaft als eines kontinuierlichen Bauprozesses wäre in diesem Fall falsch. Das Paradigma kann sich nur durch eine Revolution ändern, wo Nachrichtendienste oder Geheimdienste Wissen teilen und Verständnis verbreiten. Dazu müssten Umfang und Art der Einflussnahme von Nachrichtendiensten geändert werden. Oder als Reaktion auf diesen langen Arm des Geheimdiensteinflusses solten genug Leute ändern müssen.

Indem genug Leute das Wort verbreiten, individuell und praktisch. Wie in, genaue und leicht verständliche praktische Anwendung des Wissens.

de wetenschapper en de tovenaar magie spel voor kinderen

Das öffentliche Bild des Wissenschaftlers

Das öffentliche Image des Wissenschaftlers ist zum Teil aus Vorstellungen über Zauberer entstanden. Hier war eine beeindruckende Figur, die allen seit frühester Kindheit bekannt war und die durch alte Zauberlegenden bis hin zu prähistorischen Druiden zurückreicht.

Zauberer und Wissenschaftler spielen in Kinderfilmen und -serien oft eine herausragende Rolle. Diese Rollen scheinen austauschbar zu sein.

Der Zauberer und der Wissenschaftler sind oft schwer voneinander zu unterscheiden, stellte ich fest. Auch das Aussehen ist oft typisch. Der Wissenschaftler oder Zauberer ist ein dünner alter Mann mit grauem, zerzaustem Haar und verfügt über eine leistungsstarke Technologie. Rick & Morty ist ein Beispiel für eine solche Serie, in der der „verrückte“ Wissenschaftler Rick einen allmächtigen Charakter hat.

rick en morty nothing you do matters your existence is a lie

Dennoch scheint es, dass die meisten Menschen einem „verrückten“ Wissenschaftler großes Vertrauen entgegenbringen können. Und sehen die staatlich finanzierte „Wissenschaft“ oft als völlig logisch an und haben sie als intelligenten Winkel übernommen. Andererseits würde es oft von denselben Leuten wie eine absurde Aussage klingen, einen "verrückten" Zauberer auf derselben Intelligenzstufe zu setzen.

Taktik und mathematical magick

Die Haupttaktik, mit der diese künstliche Trennung geschaffen wurde, war die umfassende Verwendung von Fachjargon und komplexer Mathematik. Diese Errichtung immer höherer Barrieren für das Verständnis wissenschaftlicher Sachverhalte bedroht ein wesentliches Merkmal der Wissenschaft, ihre Offenheit für externe Untersuchungen und Bewertungen.

Zurück zum "verrückten" Zauberer. Die Verwendung von mathematical magick, oder mathematische Zauberei, ist eine Strategie der Kultführer der staatlich finanzierten Naturwissenschaften, um ihre Auserwählten mit Ruhm, Anerkennung und/oder Prestige aufs Spielfeld zu locken.

Es kann sein, dass die Person selbst beteiligt ist. Es könnte auch sein, dass die Zielperson es nicht bemerkt, aber denkt, dass er „plötzlich“ ins Rampenlicht gerückt ist. Die Werkzeuge zur Durchführung des magischen Rituals werden oft durch eine "zufällig" entstehende neue Beziehung weitergegeben.

Das Trivium für die Manifestation mathematischer Zauberei:

 1. Trimmen: Glätten von Unregelmäßigkeiten, damit die Daten extrem genau und präzise aussehen.
 2. Kochen: Nur die Ergebnisse behalten, die zur Theorie passen, und andere verwerfen.
 3. Fälschen: einige oder alle gemeldeten Forschungsdaten zu erfinden und sogar Experimente zu melden, um an Daten zu kommen, die nie durchgeführt wurden.

Unlautere Täuschungen sind in der Geschichte der Physik keine Seltenheit. Sie begannen mit Galileo Galilei, der Mann, der den Grundstein für die moderne Physik legte.

een depicitie van de tarot kaart voor de magiër of tovenaar
Een depictie van de Tarot kaart voor de magiër

Der Kult der Relativitätstheorie

Es ist Ketzerei zu behaupten, dass es Beweise dafür gibt, dass die Lichtgeschwindigkeit im Weltraum nicht für alle Beobachter konstant ist, egal wie schnell sie sich bewegen, wie von Prof. Albert Einsteins „heiliger“ spezieller Relativitätstheorie von 1905 vorhergesagt.

Wahre Naturwissenschaft ist eine Methode, die Natur zu studieren. Es ist ein Regelwerk, das Wissenschaftler daran hindert, einander oder sich selbst zu belügen. Hypothesen müssen überprüfbar sein und im Licht widersprüchlicher Beweise revidiert werden. Alle Beweise sollten berücksichtigt und alle alternativen Hypothesen untersucht werden. Die Regeln guter Wissenschaft sind nichts anderes als die Regeln guten Denkens, also die Regeln intellektueller Redlichkeit.

Heute ist der (mechanische) Äther aus der Welt der Naturwissenschaften verbannt, und das Wort „Äther“ selbst taucht wegen seiner „schlechten“ Konnotation nicht mehr in Physiklehrbüchern auf. Stattdessen sprechen wir demonstrativ vom "Vakuum", was darauf hindeutet, dass wir uns nicht für das Medium interessieren, in dem sich Wellen ausbreiten.

Das Gedankenexperiment

Vielleicht das seltsamste Merkmal von allen. Und höchst unglücklich für die Entwicklung der Naturwissenschaften. Das ist der Nutzen des sogenannten Gedankenexperiments. Der Ausdruck selbst ist einen contradictio in terminis, oder ein innerer Widerspruch. Denn ein Experiment ist eine Suche nach neuem Wissen, das nicht bestätigt werden kann. Obwohl es durch einen Prozess des logischen Denkens vorhergesagt werden kann.

Ein Gedankenexperiment hingegen kann keine neuen Erkenntnisse liefern. Wenn es ein Ergebnis liefert, das im Widerspruch zu den theoretischen Erkenntnissen und Annahmen steht, auf denen es basiert, muss ein Fehler gemacht worden sein. Einige Ergebnisse der Theorie sind auf diese Weise gewonnen worden und weichen von den ursprünglichen Annahmen ab.

Die Popularität des Gedankenexperiments

Viele der von Einstein und anderen beschriebenen Gedankenexperimente beinhalten den Vergleich entfernter Uhren. Solche Vergleiche werden heute in vielen Schulen auf der ganzen Welt täglich angestellt. Die Techniken sind bekannt. Es erscheint daher sinnvoll, Gedankenexperimente in Bezug auf diese Techniken zu betrachten. Wenn dies geschehen ist, werden die Fehler in den Gedankenexperimenten schnell offensichtlich.

Die Literatur offenbart manchmal eine bemerkenswerte Vagheit des Ausdrucks, das Fehlen einer klaren Erklärung der Annahmen der Theorie und sogar eine Unfähigkeit, die Grundideen physikalischer Messungen zu würdigen. In Einsteins eigenen Artikeln fehlen Zweideutigkeiten nicht, und verschiedene Autoren, selbst wenn sie unterschiedliche Interpretationen der Theorie vorbringen, haben dies genau insofern getan, als diese Interpretationen alle Einstein zugeschrieben werden können.

E=mc2 und E=1/2mv2

Die Verschmelzung von Zeit- und Entfernungs- bzw. Raumverlauf kann nun als die Veränderungen verstanden werden, die vorgenommen werden müssen, um die Messergebnisse konsistent zu machen.

E=mc2/√1-v2/c2

Es handelt sich hier nicht um eine physikalische Theorie, sondern einfach um ein neues Einheitensystem. Wobei c konstant ist und Raum und Zeit keine konstanten Einheiten haben, sondern Einheiten, die mit v2/c2 variieren. V ist die Geschwindigkeit, ausgedrückt in Entfernung und Zeit. Damit sind sie nicht mehr unabhängig, und Raum und Zeit sind per definitionem vermischt und nicht das Ergebnis einer besonderen Eigenschaft der Natur. Wenn die Relativitätstheorie einfach ein neues Einheitensystem ist, dann kann sie konsistent gemacht werden. Aber das dient keinem sinnvollen Zweck.

Einsteins Artikelen

Eine kritische Prüfung von Einsteins Papieren zeigt, dass er im Zuge von Gedankenexperimenten implizite Annahmen trifft. Annahmen, die zusätzlich und im Widerspruch zu den beiden ursprünglichen Prinzipien stehen.

Die anfänglichen Relativitätshypothesen und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit führen direkt zu Längenkontraktion und Zeitdilatation, einfach als neue Maßeinheiten. Und an mehreren Stellen unterstützt Einstein diese Ansicht, indem er seine Beobachter ihre Uhren umstellen lässt.

Einsteins weitere Annahmen

Häufiger, und dies bildet die zweite Gruppe von Annahmen, betrachtet er die Änderungen als wahrgenommene Auswirkungen, auch wenn die Einheiten nicht absichtlich geändert wurden. Dies impliziert, dass es einen physikalischen Effekt gibt, auch wenn er nicht verstanden oder beschrieben wird. Die Ergebnisse sind für Beobachter in relativer Bewegung symmetrisch. Und das kann sich nur im Prozess der Übertragung der Signale auswirken. Die dritte Annahme ist, dass sich die Uhren und Entfernungen tatsächlich ändern. In diesem Fall kann die Relativitätstheorie nicht mehr gelten.

Analyse und Fazit

Der erste Ansatz, bei dem die Maßeinheiten geändert werden, ist keine Theorie der Physik, und die Frage nach experimentellen Beweisen stellt sich nicht.

Für den zweiten Ansatz gibt es keine Evidenz, da noch nie ein symmetrisches Experiment durchgeführt wurde. Es gibt keinen direkten experimentellen Beweis für die dritte Erklärung der Theorie, da keine Experimente in einem Inertialsystem durchgeführt wurden. Das ist ein Bezugssystem aus der Naturwissenschaft, vom lateinischen Wort traagheid, wenn ein beliebiger kräftefreier Körper relativ zu diesem Bezugssystem in Ruhe bleibt oder gleichförmig (unbeschleunigt) und sich geradlinig bewegt.

Und es gibt experimentelle Ergebnisse, die die Idee einer wahrgenommenen Zeitverzögerung stützen, aber es sind immer Beschleunigungen im Spiel, und es gibt Hinweise darauf, dass diese für die beobachteten Effekte verantwortlich sind.

Missverständnisse unter prostituierten Wissenschaftlern

Dieses mangelnde Verständnis der Relativitätstheorie ist unter Physikern, Mathematikern und Astronomen keine Seltenheit. Doch die meisten von ihnen werden behaupten, dass sie daran glauben. Sogar die Wissenschaftler, die bereit sind zuzugeben, dass sie die Theorie vollständig verstehen, haben ernsthafte Lücken in ihrem Wissen darüber. Sie sind, wie bereits erwähnt, prostituierte Wissenschaftler. Im Dienste der okkulten Macht der Naturwissenschaften des Staates.

Einstein geloofde overigens dat er een zee van ether bestaat, maar hij geloofde ook dat het niet door experimenten kan worden gedetecteerd. Met andere woorden, hij gelooft dat het onzichtbaar is.

Hans Christian Ansdersen "Des Kaisers neue Kleider"

Die Situation in der modernen Wissenschaft ist Hans Christian Andersens Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“ sehr ähnlich, in der Einstein die Rolle des Kaisers spielt. Die Geschichte besagt, dass der Kaiser, der so besessen von schönen Kleidern war, dass er sich um nichts anderes kümmerte, sich von zwei Gaunern einen Stoffanzug verkaufen ließ, der für jeden unsichtbar war, der „für das Amt ungeeignet oder unverzeihlich dumm“ war. Es stellte sich heraus, dass niemand den Anzug sehen konnte, nicht der Kaiser, nicht seine Untertanen, nicht die Bürger der Stadt, die die Straße säumten, um zu sehen, wie er seinen neuen Anzug zeigte. Doch niemand wagte es zuzugeben, bis ein kleines Kind ausrief: "Aber er hat nichts an!"

Jetzt entdecken wir also, dass die Legende von Albert Einstein als dem größten Wissenschaftler der Welt auf der mathematischen Zauberei des Trimmens, Fälschen und Kochens beruhte. Und enthält bestenfalls eine Nacktheit von so lächerlichen Widersprüchen, dass nur ein Kind darauf hinweisen kann.

de_DEGerman