Occult symbolisme en de Nederlandse politie

De Nederlandse politie en occult symbolisme

De Nederlandse politie is iets wat ik sinds jongs af aan heb geaccepteerd als iets logisch. Toch ben ik, als experiment, mezelf gaan toetsen op deze aanname. Wat als?

 • De politie niemand beschermt?
 • Politie niemand beschermde?
 • En de politie nooit iemand zal beschermen?
 • Als ik eerlijk met mezelf kan zijn, en de zoektocht naar de waarheid serieus neem, kan ik dit nader toetsen.

Dit doe ik met de aanname van volgende hypothesen:

De politie bestaat om mensen te dwingen tot gehoorzaamheid, naar de willen van de wetgevende macht.

Deze hypothese anders geformuleerd:

Politie bestaat om geweld te gebruiken tegen mensen die ongehoorzaam zijn, tegen de willen van de heersers.

Nu ik me herinnerd heb wat ik mezelf heb meegegeven voor dit leven weet ik het volgende:

Iedereen heeft het natuurlijke geboorterecht gekregen tot bezit van het menselijk lichaam.

Daarom is het ook ieders verantwoordelijkheid om dat lichaam te beschermen. Het is in de realiteit niet mogelijk om deze verantwoordelijkheid af te geven. Jijzelf bent altijd het dichtst bij je lichaam.

Dan kijk ik vervolgens naar de occulte kennis. Kennis die ik middels onderzoek naar de sinistere aspecten van de occult heb vergaard. Kennis waarover ik mijn gehele leven bewust gemanipuleerd ben om het te negeren, als onbelangrijk/onwerkelijk te betrachten of zelfs als kwaadaardig te zien.

Symbolisme is een belangrijk onderdeel van de kennis. Symbolen en symbolisme van occulte genootschappen. Eén die veelvuldig voorkomt is de pentagram.

Pentagram uitleg

Een pentagram als een vijfpuntige ster is een concept dat veel in occulte gemeenschappen gebruikt wordt.

occult-symbool-pentagram

De vijf punten representeren de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht plus de menselijke geest. Hiervoor zou je ook de spirituele wet die de collectieve menselijke geest handhaaft, kunnen plaatsen. Hierin is de menselijke geest normaliter de top van de pentagram.

Dus, dit houdt in de dat menselijke geest, ofwel de spirituele wet, boven de materiële wereld staat.

De beginnende ingewijde of lid van een occulte groep start op het vierkant van wit en zwart. Dit is zoals een schaakbord en representeren respectievelijk kennis en onwetendheid.

Dikwijls ook geweten en duister. Of licht en donker.

In het satanisme wordt de omgekeerde pentagram gebruikt.

Dan is het punt dat de menselijke geest representeert naar beneden gericht.

Dit symboliseert de stilstand of dood van de menselijke geest.

Hiermee staat het dus representatief voor de staat van bewustzijn van de mens die zich volledig geïdentificeerd heeft met de materiële wereld.

Ook kan het geïnterpreteerd worden als het omdraaien of misbruiken van de spirituele wet.

 

De hyper-kubus en het politie logo

3d-kubus-in-kubus

De hyperkubus staat links afgebeeld. Het is een kubus in een kubus. Dit is een model dat gebruikt wordt in het dark occultisme. Het representeert binding of gevangenisschap.

Te zien is een 3d kubus, gevangen in een 3d kubus. Zoals het logo van de politie een kubus voorstelt, met een vlam met een punt naar beneden gericht.

Dit is interpreterbaar als representatief voor 1 van de vier elementen, namelijk vuur, zoals eerder uitgelegd over de pentagram.

Nederlands-Politie-logo

 

Daarnaast is het een leuk feitje dat de petten van de nieuwste Nederlandse politie uniforms ook een kubus omlijning heeft.

En niet zoals de gewoonlijke caps rond zijn rond het kopstuk.

En vervolgens de uniforms zelf. De kleuren keuze van geel op het hartchakra is ook erg interessant. Geel, in dit geval neon geel. Dit zou kunnen staan voor de zon. De valse zon of synthethische zon in het geval van neon geel. Grappig dat er ook een bewust artikel is geplaatst in het AD, om uit te leggen dat de keuze voor deze uniforms volledig gebaseerd is op een ‘zeemansuniform’ van een onbekende groep bejaarden die een band hebben.

Politie hoofd activiteiten

Daarnaast bestaan de meeste activiteiten die politiemensen uitvoeren uit de volgende dingen:

– Snelheid, verkeer of auto-overtreding boetes uitdelen. (Wegbmisbruikers e.d.).

– Poortwachter zijn voor een elite huis of overheidsgebouw.

– Stoer rondlopen of rijden en intimideren van anderen door met een wapen, die overigens verboden is voor de burger, rond te lopen of rijden.

– Bij een stoet of bij transport van bezittingen van de heersende klasse als schoothond opereren.

– Bemiddeling bij een ‘burgerlijke’ conflictsituatie, door achteraf kennis van zaken te achterhalen en ‘strafbare’ feiten te constateren.

Organisatie en functie

De organisatie van de politie is (voornamelijk) belasting gefinancierd. Echter voert de politie voornamelijk financieel administratieve taken uit. Net als een commercieel bedrijf, zoals een energieleverancier bijvoorbeeld doet. Ook heeft het politiecorps een balans, boekhouder en winst/verlies rekenening.

De bemiddelende taak van een politie-agent is niet iets waar hij voor wordt getraind. Hij wordt getraind om geweld toe te passen binnen de opgelegde kaders van de heersers. Er wordt overigens wel veel geld geïnvesteerd om de overtuiging te creeëren dat politie een ‘de-escalerende’ functie zouden hebben. Dit is het tegenovergestelde van de realiteit. Het arriveren van politiemensen of zelfs aanwezigheid van politiemensen, zorgt voor een escalerende manifestatie. Dit blijkt onder andere uit de befaamde en grappige reacties van ‘aggresieve’ burgers. Het is deze ‘aggresieve burger’ die de immorele bestaansrecht van de politiemensen inziet. In ieder geval op z’n minst instinctief.

Bovendien worden politie agenten niet goed behandeld door hun meesters. Sterker nog, zij stellen hen dikwijls gelijk aan honden, met bijvoorbeeld schenking van een hondenketting of promotie waarbij je een ‘extra ster’ ontvangt. Een extra ster met een nieuw element uit de pentagram eraan toegevoegd.

Occulte symbolisme en ridiculisering van politie

Zouden politie-agenten beledigd zijn als zij over deze spirituele ridiculisering ‘spirituele mockery‘ afwisten?

Politie agenten zitten ook in verschillende vrije metselaar loges. Dus je kan wel vaststellen dat tenminste een paar van dit symbolisme afweten.

Maar de hiërarchie van meester/slaaf is in die loges helemaal anders dan zij gewend zijn. Ook gaat het om holistische kennis. De meeste mensen worden politie agent, juist omdat ze menen geen holistische kennis of intelligentie, denken te bezitten.

En politie-mensen maken genoeg dingen mee. Ze kampen veel vaker met emotionele en mentale trauma’s en PTSD.

Bovendien, het geloof in autoriteit vergiftigt hen in hun moraliteit en gevoel van rechtvaardigheid. Mannen van de politie macht, blijken veel vaker hun vrouw te slaan.

Daarentegen is het voor de vrouwen vaak ook geen positieve ontwikkeling. Vrouwen zijn vaak compleet de connectie met het heilige vrouwelijke kwijt. Zij ogen daardoor al snel mannelijker. Ook ontwikkelen zij vaak een koude blik en ontwikkelen problemen in hun seksleven. Fysiek contact is nog minder ontwikkeld dan de gemiddelde cultureel geconditioneerde vrouw.

Politie agenten worden immers geconditioneerd om hun invloed naar anderen op geweld te baseren. En hen wordt middels ervaring wijsgemaakt dat de mens niet meer dan een blok vlees of een dier is. Politie agenten zijn mensen die het meest onderdrukt zijn. Bovendien ondervinden zij de meeste consequenties en schade aan hun moraliteit, mentale gezondheid & relatie-skills.

De mentale stoornis van de Nederlandse politie

De mentale stoornis van de politie is in te delen in twee grote soorten. Er zijn diegene die een disbalans hebben naar de linkerkant van het brein. Het gedeelte van de brein dat in compartimenten denkt.

Ten gevolge van deze disbalans zijn het politie agenten met een mentaliteit van een order-follower en psychopaat. Immorele instellingen trekken immorele mensen aan. Ze kunnen leren om in de realiteit te leven en de morele wet van het universum. Oftewel de spirituele wet te kennen.

Echter zijn ze grotendeels onwetend of onverschillig, iets wat over hun opdrachtgevers zeker niet gezegd kan worden. Zij kennen deze spirituele wet maar al te goed. Daarmee beïnvloeden zij uiteindelijk de ‘lagere’ levels van hun cult. De cult van overheid heeft volgende voorwaarden en vallen onder een linkerkant-disbalans:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geen empathie.
 • Verlangen om andere te controleren.
 • ‘Rechtvaardigen’ van eigen gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mindset.

Dikwijls zorgt dit voor het scheel kijken van het rechteroog. Zoals je kunt zien bij deze BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) van Rotterdam:

Rechteroog scheel door links-disbalans BOA Nederland (Rotterdam, Maashaven)

Daarnaast zijn er politieagenten die een disbalans hebben naar de rechterkant van het brein. Het gedeelte van het brein dat holistisch denkt. Dit zijn daardoor politieagenten met een mentaliteit van een lafaard of een hielenlikker. Een chronisch rechterkant brein disbalans heeft de volgende kenmerken:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geloof in hiërarchie.
 • Geen verantwoordelijkheid.
 • Verlangen om ’veilig’ te worden gehouden.
 • ’Rechtvaardigen’ van andermans gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mind-set.

Politie is onnodig & heeft moreel geen recht om te bestaan

politie-elite-heerser-met-zijn-huis-dier-slaaf
Hoe de Dark Occultist zijn politie-macht ziet

Politie heeft de volgende gedachtegang:

‘Ik gedraag me niet als een denkend, verantwoordelijk, onafhankelijk mens. En ik zou niet als zodanig moeten worden behandeld. Ook ben ik niet persoonlijk verantwoordelijk voor mijn acties. Omdat ik niet handel vanuit mijn eigen vrije wil of mijn eigen oordeel over goed of fout.’

‘In plaats daarvan fungeer ik als het werktuig van iets bovenmenselijks. Dit bovenmenselijke iets heeft het recht om over je te heersen. En je te beheersen. Als zodanig doe ik dingen die jij niet kunt.’

Politie ‘rechten’

‘Ik heb rechten die jij niet hebt. Jij moet doen wat ik zeg. Je moet je aan mijn bevelen onderwerpen. Jij moet mij als je meerdere behandelen. Anders gebruik ik immoreel geweld. Want ik ben niet zomaar een mens. Daar ben ik bovenuit gestegen. Door mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en loyaliteit aan mijn meesters.’

‘Daarmee ben ik een onderdeel geworden van een bovenmenselijke entiteit. Deze entiteit die bekend staat onder ‘gezag’. Als gevolg daarvan zijn de regels van de menselijke moraliteit niet op mij van toepassing. Mijn eigen interpretatie en persoonlijkheid geven vorm aan de wijze en mate waarop ik regels overtreedt. Bovendien moeten mijn acties niet worden beoordeeld volgens de gebruikelijke normen van menselijk gedrag.’

Opvoeding & immoreel gedrag

Mensen worden niet geboren als immorele wezens. Immoreel gedrag wordt aangeleerd. Dit kan zijn door het accepteren van, bewust of onbewust, verkeerde informatie. Door invloeden van een slechte opvoeding of slecht onderwijs. Of door reeds bestaande, geaccepteerde, immorele culturele omstandigheden en geloofsovertuigingen. Lage kwaliteit informatie leidt tot lage kwaliteit gedrag.

De politie macht heeft nooit aan de morele kant van de geschiedenis gestaan. Politie is ontstaan vanuit een behoefte voor slavendrijvers. Om hun vluchtende slaven terug te willen halen. Politie is zijn gehooorzame huis-slaaf. Zo is het in de geschiedenis van de mensheid altijd al geweest.

De causale factoren van immoreel gedrag zijn onbekend of worden niet erkend door de meerderheid van de mensen. Daarom zullen de meeste mensen de valse overtuiging houden over moreel menselijk gedrag. En daarom zullen mensen denken dat de oplossing van (perceptuele) immoreel gedrag een controle systeem is. Want dit controle systeem biedt namelijk ‘zogenaamde bescherming’ voor mensen. Het controle systeem bestaat uit organisaties zoals: de overheid, de politie en het leger.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch