Occult symbolisme en de Nederlandse politie

De Nederlandse politie en occult symbolisme

De Nederlandse politie is iets wat ik sinds jongs af aan heb geaccepteerd als iets logisch. Toch ben ik, als experiment, mezelf gaan toetsen op deze aanname. Wat als?

 • De politie niemand beschermt?
 • Politie niemand beschermde?
 • En de politie nooit iemand zal beschermen?
 • Als ik eerlijk met mezelf kan zijn, en de zoektocht naar de waarheid serieus neem, kan ik dit nader toetsen.

Dit doe ik met de aanname van volgende hypothesen:

De politie bestaat om mensen te dwingen tot gehoorzaamheid, naar de willen van de wetgevende macht.

Deze hypothese anders geformuleerd:

Politie bestaat om geweld te gebruiken tegen mensen die ongehoorzaam zijn, tegen de willen van de heersers.

Nu ik me herinnerd heb wat ik mezelf heb meegegeven voor dit leven weet ik het volgende:

Iedereen heeft het natuurlijke geboorterecht gekregen tot bezit van het menselijk lichaam.

Daarom is het ook ieders verantwoordelijkheid om dat lichaam te beschermen. Het is in de realiteit niet mogelijk om deze verantwoordelijkheid af te geven. Jijzelf bent altijd het dichtst bij je lichaam.

Dan kijk ik vervolgens naar de occulte kennis. Kennis die ik middels onderzoek naar de sinistere aspecten van de occult heb vergaard. Kennis waarover ik mijn gehele leven bewust gemanipuleerd ben om het te negeren, als onbelangrijk/onwerkelijk te betrachten of zelfs als kwaadaardig te zien.

Symbolisme is een belangrijk onderdeel van de kennis. Symbolen en symbolisme van occulte genootschappen. Eén die veelvuldig voorkomt is de pentagram.

Pentagram uitleg

Een pentagram als een vijfpuntige ster is een concept dat veel in occulte gemeenschappen gebruikt wordt.

occult-symbool-pentagram

De vijf punten representeren de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht plus de menselijke geest. Hiervoor zou je ook de spirituele wet die de collectieve menselijke geest handhaaft, kunnen plaatsen. Hierin is de menselijke geest normaliter de top van de pentagram.

Dus, dit houdt in de dat menselijke geest, ofwel de spirituele wet, boven de materiële wereld staat.

De beginnende ingewijde of lid van een occulte groep start op het vierkant van wit en zwart. Dit is zoals een schaakbord en representeren respectievelijk kennis en onwetendheid.

Dikwijls ook geweten en duister. Of licht en donker.

In het satanisme wordt de omgekeerde pentagram gebruikt.

Dan is het punt dat de menselijke geest representeert naar beneden gericht.

Dit symboliseert de stilstand of dood van de menselijke geest.

Hiermee staat het dus representatief voor de staat van bewustzijn van de mens die zich volledig geïdentificeerd heeft met de materiële wereld.

Ook kan het geïnterpreteerd worden als het omdraaien of misbruiken van de spirituele wet.

 

De hyper-kubus en het politie logo

3d-kubus-in-kubus

De hyperkubus staat links afgebeeld. Het is een kubus in een kubus. Dit is een model dat gebruikt wordt in het dark occultisme. Het representeert binding of gevangenisschap.

Te zien is een 3d kubus, gevangen in een 3d kubus. Zoals het logo van de politie een kubus voorstelt, met een vlam met een punt naar beneden gericht.

Dit is interpreterbaar als representatief voor 1 van de vier elementen, namelijk vuur, zoals eerder uitgelegd over de pentagram.

Nederlands-Politie-logo

 

Daarnaast is het een leuk feitje dat de petten van de nieuwste Nederlandse politie uniforms ook een kubus omlijning heeft.

En niet zoals de gewoonlijke caps rond zijn rond het kopstuk.

En vervolgens de uniforms zelf. De kleuren keuze van geel op het hartchakra is ook erg interessant. Geel, in dit geval neon geel. Dit zou kunnen staan voor de zon. De valse zon of synthethische zon in het geval van neon geel. Grappig dat er ook een bewust artikel is geplaatst in het AD, om uit te leggen dat de keuze voor deze uniforms volledig gebaseerd is op een ‘zeemansuniform’ van een onbekende groep bejaarden die een band hebben.

Politie hoofd activiteiten

Daarnaast bestaan de meeste activiteiten die politiemensen uitvoeren uit de volgende dingen:

– Snelheid, verkeer of auto-overtreding boetes uitdelen. (Wegbmisbruikers e.d.).

– Poortwachter zijn voor een elite huis of overheidsgebouw.

– Stoer rondlopen of rijden en intimideren van anderen door met een wapen, die overigens verboden is voor de burger, rond te lopen of rijden.

– Bij een stoet of bij transport van bezittingen van de heersende klasse als schoothond opereren.

– Bemiddeling bij een ‘burgerlijke’ conflictsituatie, door achteraf kennis van zaken te achterhalen en ‘strafbare’ feiten te constateren.

Organisatie en functie

De organisatie van de politie is (voornamelijk) belasting gefinancierd. Echter voert de politie voornamelijk financieel administratieve taken uit. Net als een commercieel bedrijf, zoals een energieleverancier bijvoorbeeld doet. Ook heeft het politiecorps een balans, boekhouder en winst/verlies rekenening.

De bemiddelende taak van een politie-agent is niet iets waar hij voor wordt getraind. Hij wordt getraind om geweld toe te passen binnen de opgelegde kaders van de heersers. Er wordt overigens wel veel geld geïnvesteerd om de overtuiging te creeëren dat politie een ‘de-escalerende’ functie zouden hebben. Dit is het tegenovergestelde van de realiteit. Het arriveren van politiemensen of zelfs aanwezigheid van politiemensen, zorgt voor een escalerende manifestatie. Dit blijkt onder andere uit de befaamde en grappige reacties van ‘aggresieve’ burgers. Het is deze ‘aggresieve burger’ die de immorele bestaansrecht van de politiemensen inziet. In ieder geval op z’n minst instinctief.

Bovendien worden politie agenten niet goed behandeld door hun meesters. Sterker nog, zij stellen hen dikwijls gelijk aan honden, met bijvoorbeeld schenking van een hondenketting of promotie waarbij je een ‘extra ster’ ontvangt. Een extra ster met een nieuw element uit de pentagram eraan toegevoegd.

Occulte symbolisme en ridiculisering van politie

Zouden politie-agenten beledigd zijn als zij over deze spirituele ridiculisering ‘spirituele mockery‘ afwisten?

Politie agenten zitten ook in verschillende vrije metselaar loges. Dus je kan wel vaststellen dat tenminste een paar van dit symbolisme afweten.

Maar de hiërarchie van meester/slaaf is in die loges helemaal anders dan zij gewend zijn. Ook gaat het om holistische kennis. De meeste mensen worden politie agent, juist omdat ze menen geen holistische kennis of intelligentie, denken te bezitten.

En politie-mensen maken genoeg dingen mee. Ze kampen veel vaker met emotionele en mentale trauma’s en PTSD.

Bovendien, het geloof in autoriteit vergiftigt hen in hun moraliteit en gevoel van rechtvaardigheid. Mannen van de politie macht, blijken veel vaker hun vrouw te slaan.

Daarentegen is het voor de vrouwen vaak ook geen positieve ontwikkeling. Vrouwen zijn vaak compleet de connectie met het heilige vrouwelijke kwijt. Zij ogen daardoor al snel mannelijker. Ook ontwikkelen zij vaak een koude blik en ontwikkelen problemen in hun seksleven. Fysiek contact is nog minder ontwikkeld dan de gemiddelde cultureel geconditioneerde vrouw.

Politie agenten worden immers geconditioneerd om hun invloed naar anderen op geweld te baseren. En hen wordt middels ervaring wijsgemaakt dat de mens niet meer dan een blok vlees of een dier is. Politie agenten zijn mensen die het meest onderdrukt zijn. Bovendien ondervinden zij de meeste consequenties en schade aan hun moraliteit, mentale gezondheid & relatie-skills.

De mentale stoornis van de Nederlandse politie

De mentale stoornis van de politie is in te delen in twee grote soorten. Er zijn diegene die een disbalans hebben naar de linkerkant van het brein. Het gedeelte van de brein dat in compartimenten denkt.

Ten gevolge van deze disbalans zijn het politie agenten met een mentaliteit van een order-follower en psychopaat. Immorele instellingen trekken immorele mensen aan. Ze kunnen leren om in de realiteit te leven en de morele wet van het universum. Oftewel de spirituele wet te kennen.

Echter zijn ze grotendeels onwetend of onverschillig, iets wat over hun opdrachtgevers zeker niet gezegd kan worden. Zij kennen deze spirituele wet maar al te goed. Daarmee beïnvloeden zij uiteindelijk de ‘lagere’ levels van hun cult. De cult van overheid heeft volgende voorwaarden en vallen onder een linkerkant-disbalans:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geen empathie.
 • Verlangen om andere te controleren.
 • ‘Rechtvaardigen’ van eigen gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mindset.

Dikwijls zorgt dit voor het scheel kijken van het rechteroog. Zoals je kunt zien bij deze BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) van Rotterdam:

Rechteroog scheel door links-disbalans BOA Nederland (Rotterdam, Maashaven)

Daarnaast zijn er politieagenten die een disbalans hebben naar de rechterkant van het brein. Het gedeelte van het brein dat holistisch denkt. Dit zijn daardoor politieagenten met een mentaliteit van een lafaard of een hielenlikker. Een chronisch rechterkant brein disbalans heeft de volgende kenmerken:

 • Geloof in autoriteit.
 • Geloof in hiërarchie.
 • Geen verantwoordelijkheid.
 • Verlangen om ’veilig’ te worden gehouden.
 • ’Rechtvaardigen’ van andermans gebruikt geweld.
 • Doel heiligt de middelen mind-set.

Politie is onnodig & heeft moreel geen recht om te bestaan

politie-elite-heerser-met-zijn-huis-dier-slaaf
Hoe de Dark Occultist zijn politie-macht ziet

Politie heeft de volgende gedachtegang:

‘Ik gedraag me niet als een denkend, verantwoordelijk, onafhankelijk mens. En ik zou niet als zodanig moeten worden behandeld. Ook ben ik niet persoonlijk verantwoordelijk voor mijn acties. Omdat ik niet handel vanuit mijn eigen vrije wil of mijn eigen oordeel over goed of fout.’

‘In plaats daarvan fungeer ik als het werktuig van iets bovenmenselijks. Dit bovenmenselijke iets heeft het recht om over je te heersen. En je te beheersen. Als zodanig doe ik dingen die jij niet kunt.’

Politie ‘rechten’

‘Ik heb rechten die jij niet hebt. Jij moet doen wat ik zeg. Je moet je aan mijn bevelen onderwerpen. Jij moet mij als je meerdere behandelen. Anders gebruik ik immoreel geweld. Want ik ben niet zomaar een mens. Daar ben ik bovenuit gestegen. Door mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en loyaliteit aan mijn meesters.’

‘Daarmee ben ik een onderdeel geworden van een bovenmenselijke entiteit. Deze entiteit die bekend staat onder ‘gezag’. Als gevolg daarvan zijn de regels van de menselijke moraliteit niet op mij van toepassing. Mijn eigen interpretatie en persoonlijkheid geven vorm aan de wijze en mate waarop ik regels overtreedt. Bovendien moeten mijn acties niet worden beoordeeld volgens de gebruikelijke normen van menselijk gedrag.’

Opvoeding & immoreel gedrag

Mensen worden niet geboren als immorele wezens. Immoreel gedrag wordt aangeleerd. Dit kan zijn door het accepteren van, bewust of onbewust, verkeerde informatie. Door invloeden van een slechte opvoeding of slecht onderwijs. Of door reeds bestaande, geaccepteerde, immorele culturele omstandigheden en geloofsovertuigingen. Lage kwaliteit informatie leidt tot lage kwaliteit gedrag.

De politie macht heeft nooit aan de morele kant van de geschiedenis gestaan. Politie is ontstaan vanuit een behoefte voor slavendrijvers. Om hun vluchtende slaven terug te willen halen. Politie is zijn gehooorzame huis-slaaf. Zo is het in de geschiedenis van de mensheid altijd al geweest.

De causale factoren van immoreel gedrag zijn onbekend of worden niet erkend door de meerderheid van de mensen. Daarom zullen de meeste mensen de valse overtuiging houden over moreel menselijk gedrag. En daarom zullen mensen denken dat de oplossing van (perceptuele) immoreel gedrag een controle systeem is. Want dit controle systeem biedt namelijk ‘zogenaamde bescherming’ voor mensen. Het controle systeem bestaat uit organisaties zoals: de overheid, de politie en het leger.

Gevaarlijkste religie van de mensheid

Iedereen is opgevoed met het idee dat gehoorzaamheid aan ‘autoriteit’, althans in de meeste gevallen, een deugd is. Het respecteren en naleven van de ‘wetten’ van de ‘regering’ maakt dat het functioneert. Gebrek aan respect voor ‘autoriteit’ leidt altijd tot chaos en geweld.

Mensen associëren gehoorzaamheid vaak met ‘goed zijn’ of ”deugen’. Het betwisten van hun concept van ‘autoriteit’ zal een directe aanval op hun concept van goed en kwaad betekeken. Men zal aannemen dat je geen moraal kompas bezit. Dat je suggereerst dat niemand zich dient te houden aan welke gedragsnormen dan ook. En dat morele keuzes, middels een geweten, een noodzalijke menselijke eigenschap is.

Dat is niet wat dit artikel bepleit, integendeel.

De mythe van ‘autoriteit’

Autoriteit en het geloof in autoriteit moet worden afgebroken. Juist omdat er zoiets bestaat als goed en kwaad.

Het maakt niet uit hoe mensen met elkaar omgaan. Mensen moeten er altijd naar streven een moreel leven te leiden. Maar respect voor ‘autoriteit’ is geen synoniem voor respect voor de mensheid. Sterker nog, de begrippen staan lijnrecht tegenover elkaar. We kunnen respect hebben voor menselijkheid en gerechtigheid. Er is dan geen enkele reden meer om respect te hebben voor ‘autoriteit’.

autoriteit-geloof-grappig-you believe people can't govern themselves cult-overheid

Vroeger leerde ik dat het doel van ‘autoriteit’ is om een vreedzame en beschaafde samenleving te creëren. Echter bemerk ik een enorm contrast als ik beoogde doelen van ‘autoriteit’ vergelijk met de daadwerkelijke resultaten van ‘autoriteit’.

Als je door een willekeurig geschiedenisboek blader, dan stuit je op veel onrecht. Het gehoorzamen en handhaven van de ‘wet’ van verschillende ‘regeringen’ is vrijwel altijd de oorzaak.

Dus niet doordat mensen de ‘wet’ overtreden, maar veelal het gehoorzamen en handhaven van de ‘wetten’ van verschillende ‘regeringen’.

Het kwaad dat is begaan ondanks ‘autoriteit’ is niets vergeleken met het kwaad dat is begaan in naam van ‘autoriteit’.

Desondanks leren kinderen nog steeds dat vrede en gerechtigheid voortkomen uit autoritaire controle. Kinderen leren nog steeds moreel verplicht te zijn om de huidige ‘regering’ te respecteren en te gehoorzamen

En dat, ondanks als het onrecht dat door autoritaire regimes over de wereld door de geschiedenis heen is begaan.

Kinderen leren dat ‘doen wat je wordt opgedragen’ synoniem is met ‘een goed mens zijn’. Het begrip ‘volgens de regels’ synoniem is met ‘het juiste doen’.

Integendeel, om een moreel persoon te zijn, moet je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden en het geweten te volgen. Dikwijls staat deze levensopvatting haaks tegenover ‘het respecteren’ en gehoorzamen van ‘autoriteit’.

‘Autoriteit’ is niet nobel

Mensen gaan er ten onrechte van uit dat er veel nuttige dingen een ‘regering’ vereisen.

Het is goed voor mensen om zich te organiseren voor wederzijdse verdediging. Samenwerken voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Manieren te vinden om samen te werken en vreedzaam met elkaar om te gaan. Om met overeenkomsten en plannen te komen die mensen in staat stellen een beter bestaan te kunnen gaan leiden. Maar dat is niet wat ‘regering’ is, ondanks dat autoriteit’ beweert namens de mens en het algemeen welzijn te handelen.

De waarheid is dat ‘autoriteit’ van nature altijd in directe tegenspraak is met de belangen van de gemiddelde mens.

‘Autoriteit’ is geen nobel idee dat soms fout gaat. Noch is het een fundamenteel geldig concept dat slechts ‘af en toe’ wordt gecorrumpeerd. Het concept van ‘autoriteit’ is van boven tot onder, van begin tot eind, een anti-menselijk en verschrikkelijk destructief idee.

‘Autoriteit’ is ‘het recht om te regeren’

‘Autoriteit’ kan worden samengevat als ‘het recht om te regeren’. Het is niet alleen het vermogen om anderen met geweld iets aan te doen. Maar het is het veronderstelde morele recht over mensen te mogen regeren. Hoe ‘onderdanen’ naar de autoriteit kijken, bepaalt de verschillen en de overeenkomsten tussen een ‘autoriteit’ en een straatbende.

Vrijwel iedereen beschouwt een crimineel die ontvoert en afperst als immoreel en onrechtvaardig. Een slachtoffer kan, uit angst, voldoen aan de eisen. Niet uit gevoel van morele verplichting. Hij ziet zijn ontvoerder niet als een legitieme, rechtmatige heerser. Hij neemt zich niet voor dat de crimineel zijn ‘autoriteit’ is. De buit die de crimineel maakt, heet geen ‘belasting’. En zijn bedreigingen noemt men geen ‘wetten’.

De ‘wet gehoorzamende belastingbetaler’

Daarentegen neemt de gemiddelde (gehoorzame) burger de bevelen van ‘autoriteit’ heel anders waar. De meeste van degenen aan wie de bevelen zijn gericht, gehoorzamen braaf.

De macht en controle die ‘autoriteit’ met de ‘regering’ uitoefent over alle anderen wordt gezien als geldig en legitiem. Zelfs ‘legaal’ en dijkwijls als ‘goed’. Het fundament van het sociale bestaan komt voort uit ‘het gehoorzamen van de wet’. Bovendien is er de gewoonte om geld in de vorm van belasting te betalen aan ‘autoriteit’. Gemotiveerd dikwijls door angst voor stra. Echter heeft men een soort gevoel van plicht om gehoorzamen. Niemand is er trots op wanneer hij bestolen is door een straatbende. Toch dragen vele het label van de ‘wet gehoorzamende belastingbetaler’ als een soort ereteken.

Het imago dat ‘de onderdanen’ hebben van de zogenaamde autoriteit die hen bevelen geven, is hierin allesbepaalend. Als de onderdanen de regering als rechtmatige meester zien, dan wordt ‘autoriteit’ per definitie gezien het recht van het ordenen van dergelijke bevelen.

Dit imago impliceert op zijn beurt een morele verplichting aan de mensen om die bevelen te gehoorzamen. Zichzelf bestempelen als een ‘wetsgetrouwe belastingbetaler’ is opscheppen over iemands loyale gehoorzaamheid aan de ‘regering’. Een regering die de illusie van morele ‘autorieit’ creëert, waaraan jij je vasthoudt.

Autoriteit bestaat niet

Kortom, autoriteit bestaat in feite niet.

Kijk, politie die de wil van politici uitvoeren, die bestaan. De gebouwen die politici bewonen, die zijn echt. De wapens die politici hanteren, die zijn ook heel echt. Echter, het vermeende ‘autoriteit’ waarover zij pleiten te beschikken, is verre van echt. Wanneer ‘autoriteit’ de acties van machthebbers niet legitiem zou maken, zou de ‘regering’ niets anders zijn dan een bende schurken. De term ‘regering’ impliceert legitimiteit. Regering betekent de uitoefening van ‘autoriteit’ over een bepaald volk of een bepaalde plaats.

De manier waarop mensen spreken over de machthebbers. In hoeverre zij de bevelen tot ‘wetten’ benoemen. De mate waarin zij ongehoorzaamheid naar kreten van de machthebbers als misdadig beschouwen. Allemaal factoren die impliceren dat de regering het recht om te regeren bezit. En haar onderdanen de overeenkomstige verplichting om te gehoorzamen bezitten. Zonder het recht om te regeren (‘autoriteit’) is er geen reden om de entiteit ‘regering’ te noemen. Dan zijn alle politici en hun huursoldaten volkomen niet te onderscheiden van een gigantisch circuit van de georganiseerde misdaad. Hun ‘wetten’ zijn zo legitiem als de bedreigingen van dieven en moordenaars. En dat is in werkelijkheid elke ‘regering’: een onwettige bende schurken, dieven en moordenaars, vermomd als een rechtmatig regerend lichaam.

De legitimiteit van ‘autoriteit’

Elke voorgestelde oplossing voor een probleem is inherent ongeldig, als dat afhangt van het bestaan ​​van een ‘autoriteit’ dat alles omvat binnen het domein van de politiek.

De toelichting is in de volgende analogie.

Twee mensen hebben een nuttige, rationele discussie over energie. De vraag is of kernenergie of hydro-elektrische dammen de betere manier is om elektriciteit voor de stad te produceren.

Maar dan suggereert iemand dat de betere optie is om elektriciteit op te wekken met behulp van magische elfenstof.

Zijn opmerking is belachelijk en moet worden afgedaan, omdat echte problemen niet kunnen worden opgelost door mythische entiteiten. Toch is vrijwel alle moderne discussie over maatschappelijke problemen niets anders dan een betoog over magische elfenstof. Welke magische elfenstof gaat de mensheid redden?

Alle politieke discussies berusten op een onbetwiste maar valse veronderstelling. Een veronderstelling die iedereen in blind vertrouwen neemt. Dit doen mensen simpelweg omdat zij de mythe als echt zien. Het constant in hun hoofd herhaaldelijk bevestigen van het idee dat er zoiets als een legitieme ‘regering’ kan bestaan.

Het probleem met populaire denkvallkuilen is precies dat. Ze zijn populair.

Wanneer een geloof, zelfs het meest belachelijke, onlogische geloof, door de meeste mensen wordt aangehangen, zal het voor de gelovigen niet onredelijk aanvoelen. Doorgaan met het geloof zal gemakkelijk en veilig voelen, terwijl het in twijfel trekken ongemakkelijk zal aanvoelen.

Bovendien zal het erg moeilijk zijn om het geloof te betwisten, zo niet onmogelijk.

Zelfs bewijs in overvloed is niet genoeg geweest om meer dan een handvol mensen zelfs maar te laten twijfelen aan het fundamentele concept. De afschuwelijke vernietigende kracht van de mythe van ‘autoriteit’. Een kracht op een bijna onbegrijpelijk niveau, die duizenden jaren teruggaat.

En dus, gelovend dat ze verlicht en wijs zijn, blijven mensen struikelen over de ene kolossale ramp na de andere, als gevolg van hun onvermogen om de gevaarlijkste religie van zich af te schudden: het geloof in ‘autoriteit’.

‘Wet’ van autoriteit

Het gebruik van de term ‘wet’ om de inherente eigenschappen van het universum te beschrijven, zoals de wetten van de natuurkunde en wiskunde, heeft niets te maken met het concept van ‘autoriteit’. Verder is er nog een ander concept, genaamd ‘natuurwet’, dat heel anders is dan wettelijk ‘recht’ (d.w.z. ‘wetgeving’). Andere namen voor deze natuurwet zijn: ‘spirituele wet’, ‘wet van oorzaak en gevolg’, ‘de natuurlijke orde’. In het engels: natural law, karmic law in het engels.

Het concept van de natuurwet is dat er normen van goed en kwaad zijn die inherent zijn aan de mensheid en die niet afhankelijk zijn van enig menselijke ‘autoriteit’. Die in feite alle menselijke ‘autoriteit’ overstijgt.

‘Wetshandhaving’: een van de meest voorkomende voorbeelden van ‘autoriteit’ die veel mensen dagelijks zien. De ‘uitvoerende macht’, dit zijn de mensen die het label ‘politie‘ of ‘wetshandhaving’ dragen. Het gedrag van ‘wetshandhavers’ is veelzeggend. Bovendien is de manier waarop de gemiddelde burger naar handhavers kijken en met hen omgaan erg typisch. De gemiddelde burger is niet zijn gelijke.

Deze ambtenaren zijn de vertegenwoordigers van ‘autoriteit’, waarop zeer verschillende normen van moraliteit van toepassing zijn .

Stel bijvoorbeeld dat iemand over straat reed zonder te weten dat een van zijn remlichten was doorgebrand. Als een gemiddelde burger de chauffeur zou dwingen te stoppen en vervolgens een grote som geld van hem zou eisen, zou de chauffeur woedend zijn. Het zou worden gezien als afpersing, intimidatie en mogelijk aanranding en ontvoering. Maar wanneer iemand die beweert te handelen namens de “regering” precies hetzelfde doet, door met zijn lichten te knipperen (en de persoon achterna te zitten als hij niet stopt) en dan een “bekeuring” uit te geven, worden dergelijke acties door de meesten beschouwd ala volkomen legitiem te zijn.

De politie

In een zeer reële zin worden de mensen die badges en uniformen dragen niet door iedereen als louter mensen beschouwd. Ze worden gezien als de arm van een abstract ding dat ‘gezag’ wordt genoemd.

Als gevolg hiervan worden de juistheid van het gedrag van “politieagenten” en de rechtschapenheid van hun acties gemeten met een heel andere maatstaf dan het gedrag van alle anderen. Ze worden beoordeeld op hoe goed ze “de wet” handhaven in plaats van op de vraag of hun individuele acties voldoen aan de normale normen van goed en kwaad die voor iedereen gelden. Het verschil wordt geuit door de ‘wetshandhavers’ zelf, die hun acties vaak verdedigen door dingen te zeggen als ‘Ik maak de wet niet, ik handhaaf hem alleen’. Het is duidelijk dat ze verwachten alleen te worden beoordeeld op hoe trouw ze de wil van de ‘wetgevers’ uitvoeren, in plaats van op de vraag of ze zich gedragen als beschaafde, rationele mensen.

De ‘beschaafde’ middenklasse

Mensen die zichzelf hoogopgeleid, ruimdenkend en vooruitstrevend vinden, willen zichzelf niet zien als de slaven van een meester, of zelfs niet als de onderdanen van een heersende klasse. Daarom is er veel gerationaliseerd en verduisterd in een poging om de fundamentele aard van de “regering” als heersende klasse te ontkennen. Veel verbale gymnastiek, misleidende terminologie en mythologie zijn vervaardigd om te proberen de ware relatie tussen ” regeringen’ en hun onderdanen. Deze mythologie wordt aan kinderen onderwezen als ‘civics’, ook al is het meeste volledig onlogisch en druist het in tegen alle bewijzen. Het volgende behandelt enkele van de populaire soorten propaganda die worden gebruikt om de aard van ‘gezag’ te verdoezelen.

Geen wederzijdse instemming

In de moderne wereld wordt slavernij bijna universeel veroordeeld. Maar de relatie van een waargenomen “autoriteit” tot zijn onderdaan is heel erg de relatie van een slavenmeester (eigenaar) tot een slaaf (eigendom). Omdat ze dat niet willen toegeven, en niet willen vergoelijken wat neerkomt op slavernij, zijn degenen die in “gezag” geloven getraind om schaamteloos onnauwkeurige retoriek uit het hoofd te leren en te herhalen, bedoeld om de ware aard van de situatie te verbergen. Een voorbeeld hiervan is de uitdrukking “toestemming van de geregeerden”.

Instemming versus geweld

Er zijn twee fundamentele manieren waarop mensen met elkaar kunnen omgaan: met wederzijdse instemming, of door een persoon die bedreigingen of geweld gebruikt om zijn wil aan een ander op te dringen. De eerste kan worden bestempeld als “toestemming” – beide partijen stemmen vrijwillig en vrijwillig in met wat er moet gebeuren. De tweede kan worden bestempeld als ‘regeren’ – de ene persoon controleert de andere. Aangezien deze twee – instemming en bestuur – tegengesteld zijn, is het concept van “toestemming van de geregeerden” een contradictie. Als er wederzijdse instemming is, is het geen “regering”; als er wordt geregeerd, is er geen toestemming. Sommigen zullen beweren dat een meerderheid; of de mensen als geheel, hebben ingestemd om te worden geregeerd, zelfs als veel individuen dat niet hebben gedaan. Maar zo’n argument zet het begrip instemming op zijn kop.

Opgelegde toestemming

Niemand, individueel of als groep, kan toestemming geven om een ​​ander iets aan te doen. Dat is gewoon niet wat “toestemming” betekent. Het tart alle logica om te zeggen: “Ik geef mijn toestemming dat je wordt beroofd.” Toch is dat de basis van de cultus van ‘democratie’: het idee dat een meerderheid toestemming kan geven namens een minderheid. Dat is geen ’toestemming van de geregeerden’; het is gedwongen controle over de geregeerden, met de “toestemming” van een derde partij.

Zelfs als iemand zo dom zou zijn om tegen iemand anders te zeggen: “Ik ga ermee akkoord dat je me met geweld controleert”, op het moment dat de controller de “controllee” moet dwingen om iets te doen, is er duidelijk geen “toestemming” meer. Voorafgaand aan dat moment is er geen “regering” – alleen vrijwillige samenwerking. Door het concept nauwkeuriger uit te drukken, wordt de inherente schizofrenie ervan blootgelegd: “Ik ga ermee akkoord dat u mij dingen oplegt, of ik het ermee eens ben of niet.”

Protest tegen ‘autoriteit’

Maar in werkelijkheid stemt niemand er ooit mee in om degenen in de “regering” te laten doen wat ze willen.

Dus, om “toestemming” te fabriceren waar er geen is, voegen gelovigen in “gezag” een andere, zelfs meer bizarre stap toe aan de mythologie: het begrip “impliciete toestemming”. De bewering is dat, door alleen maar in een stad, of een staat of een land te wonen, men “instemt” zich te houden aan welke regels dan ook die worden uitgevaardigd door de mensen die beweren het recht te hebben om die stad, staat, staat, of land.

Het idee is dat als iemand de regels niet leuk vindt, hij vrij is om de stad, staat of het land helemaal te verlaten, en als hij ervoor kiest om niet te vertrekken, betekent dat dat hij ermee instemt om gecontroleerd te worden door de heersers van dat rechtsgebied.

Eigendom

Hoewel het voortdurend als evangelie wordt nagepraat, tart het idee het gezond verstand.

Het is niet logischer dan een autodief die een bestuurder op zondag aanhoudt en hem zegt: “Door op zondag in deze buurt te autorijden, stemt u ermee in mij uw auto te geven.” Het is duidelijk dat één persoon niet kan beslissen wat telt als iemand anders die ‘instemt’ met iets. Een overeenkomst is wanneer twee of meer mensen een wederzijdse bereidheid kenbaar maken om een ​​regeling aan te gaan.

Gewoon ergens geboren zijn is nergens mee instemmen, evenmin als in je eigen huis wonen als een of andere koning of politicus heeft verklaard dat het binnen het domein valt dat hij regeert. Het is één ding voor iemand om te zeggen: “Als je in mijn auto wilt rijden, mag je niet roken”, of “Je mag alleen mijn huis binnenkomen als je je schoenen uittrekt.” Het is iets heel anders om te proberen andere mensen te vertellen wat ze op hun eigen terrein kunnen doen. Wie het recht heeft om de regels voor een bepaalde plaats te maken, is per definitie de eigenaar van die plaats. Dat is de basis van het idee van privé-eigendom: dat er een ‘eigenaar’ kan zijn die het exclusieve recht heeft om te beslissen wat er met en op dat eigendom gebeurt.

De definitie van slavernij

En dat werpt enig licht op de onderliggende veronderstelling achter het idee van impliciete toestemming. Iemand vertellen dat zijn enige geldige keuze is om ofwel het “land” te verlaten of zich te houden aan de bevelen van de politici, impliceert logischerwijs dat alles in het “land” eigendom is van de politici.

Als een persoon jaar na jaar kan besteden aan het betalen van zijn huis, of het zelfs zelf kan bouwen, en zijn keuzes zijn nog steeds om ofwel de politici te gehoorzamen of weg te gaan, dan betekent dat dat zijn huis en de tijd en moeite die hij in het huis investeerde de eigendom van de politici. En voor de tijd en moeite van de een om rechtmatig aan een ander toe te behoren, is de definitie van slavernij. Dat is precies wat de theorie van “impliciete toestemming” betekent: dat elk “land” een enorme slavenplantage is, en dat alles en iedereen daar eigendom is van de politici. En natuurlijk heeft de meester de toestemming van zijn slaaf niet nodig.

De logica van ‘implicitiete’ toestemming

Niet alleen is de theorie van “impliciete toestemming” logisch gebrekkig, maar het beschrijft duidelijk ook niet de realiteit. Elke “regering” die de instemming van haar onderdanen had, zou geen “wetshandhavers” nodig hebben en ook niet hebben. Handhaving vindt alleen plaats als iemand ergens niet mee instemt.

Iedereen met open ogen kan zien dat ‘regering’ regelmatig veel mensen tegen hun wil dingen aandoet. Zich bewust zijn van de talloze belastinginners, agenten, inspecteurs en regelgevers, grenswachters, verdovende middelen, openbare aanklagers, rechters, soldaten en alle andere huurlingen van de staat, en nog steeds beweren dat de “regering” doet wat ze doet met de toestemming van de ‘geregeerden’, is volkomen belachelijk.

Iedereen weet, als hij maar eerlijk is tegenover zichzelf, dat het de machthebbers niet kan schelen of hij ermee instemt zich aan hun „wetten” te houden. De bevelen van de politici zullen worden uitgevoerd, zo nodig met bruut geweld, met of zonder toestemming van een persoon.

Valse vlag anarchie in sociologische ideologieën en links- en rechts-politieke bewegingen

Anarchie is de afwezigheid van heersers. Valse vlag anarchie is de perversie of het misbruik van de betekenis van anarchie. Middels het principe van absoluut juist beredeneren we dat elke foutieve vorm van anarchie niet daadwerkelijk zal leiden tot vrijheid. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

anarchie symbool vlag voor anarchisme
Het symbool voor anarchisme

Desalniettemin pretenderen verschillende sociologische ideologieën dat vrijheid hetgeen is dat zij beogen te bereiken. Sociologische ideologieën zijn ideeën of concepten voor een samenleving, beredeneerd uit de studie naar menselijke relaties en institutionele relaties.

Fundamenteel ‘logische’ anarchie

De fundamentele fout in de volgende sociologische ideologieën, wordt gekarakteriseerd door overmatig gefragmenteerd denken. Dit houdt denken in met grotendeels het mannelijke of logische gedeelte van de hersenen. Dit gedeelte bevindt zich aan de linkerkant.

Gemotiveerd door een dogmatisch geloof in de wetenschap en een tekort aan kennis over objectieve moraliteit en spiritualiteit. Geloof dat technologie en de constante bevrediging van menselijke verlangens (zelfzuchtigheid) leiden tot echte vrijheid.

Ideologieën die een totale afwijzing van het heilige vrouwelijke, of non agressie principe bevorderen. Dit leidt tot een doel heiligt de middelen mind-set. Met de totale afwijzing van moraliteit tot gevolg. Doelloosheid en verslaving aan vernietiging, en macht uitoefening zijn karakteristiek. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Egoïstische anarchie

Egoïsme of egoïstische anarchie verwerpt het antwoorden op een morele roeping en het streven naar een idee voor een betere wereld. Egoïstische anarchisten zijn van mening dat de enige beperking van de rechten van het individu iemands macht is om te verkrijgen wat hij verlangt. Natuurlijke rechten bestaan niet volgens de egoïstische anarchist. Elke vorm van verantwoordelijkheid of zelf-verantwoording zijn slechts illusionaire beperkingen waarvan je je moet ontdoen.

Egotistische anarchie

De definitie van egotisme is de drang om een positieve kijk op zichzelf te behouden en te versterken. Een egotistische anarchist ziet een wereld waarin de centrale plaats voor zichzelf is voorbehouden. Het lijkt in die zin op een solipsist. Het verschil is dat een egotist wel erkent dat andere mensen bewustzijn bezitten.

Macht-regeert anarchie

Macht-regeert anarchie is anarchie waarin de groep met de meeste macht bepaalt wat goed-of-fout is. Het kan hierbij gaan om de rijkste, of de meest gewelddadige. Sociaal darwinisme is de oorsprong van deze vorm van anarchie. Macht maakt goed of Macht heeft gelijk, wordt deze ideologie dikwijls genoemd. Het fenomeen dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, is een veelvoorkomend gevolg hiervan.

Materialistische anarchie

Materialistische anarchie is een vorm van anarchie waarin vanuit wordt gegaan dat materie subliem is. Het ‘zijn’ komt voort uit het ‘denken’. Elke werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk menselijk brein kunnen hiermee uiteindelijk altijd worden teruggeleid tot materiaal. Hiermee botst het frontaal met het spiritualisme. Een materialistische anarchist legt de nadruk op eerlijke verdeling van grondstoffen en andere materie die op de aarde aanwezig is.

Trans-humanistische anarchie

Trans-humanistische anarchie is een filosofie die anarchisme en trans-humanisme samenbrengt. Deze vorm concentreert zich op zowel sociale als fysieke vrijheid. Een trans-humanistische anarchist definiëert vrijheid als de uitbreiding van het eigen vermogen om de wereld om zich heen te ervaren. Hiermee bedoelt een trans-humanistische anarchist dikwijls een virtuele wereld. Mits de persoon volledige sociale en fysieke vrijheid ‘ervaart’. Het vermogen van de mens zou hiermee, in vergelijking bij echte vrijheid, ontbonden moeten worden zonder dat de mens dat zo ervaart.

Immorele anarchie

Immorele anarchie is een vorm van anarchie waarin het geloof heerst dat een wetteloze samenleving gelijk staat aan een samenleving zonder regels. Een samenleving die niet kan functioneren in een staat van anarchie.

Als een samenleving geen georganiseerde bescherming tegen geweld zou bieden, zou het elke burger dwingen gewapend op pad te gaan. Daarnaast zou een hij zijn huis in een fort moeten veranderen. En vreemdelingen die zijn deur naderen zou hij neer moeten schieten. Of zich bij een beschermende bende van burgers aan te sluiten die andere bendes zou bestrijden, gevormd voor hetzelfde doel.

Tenslotte zou dit de degeneratie van die samenleving teweegbrengen en bendeheerschappij een logisch gevolg zijn. Met eeuwige stammen met elkaar in oorlog als gevolg.

Erkenning of respect voor gewelddadige bendes zou sociaal geaccepteerd gedrag worden volgens een immorele anarchist. Hiermee maakt de immorele anarchist een fundamentele fout in zijn beredenering. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. Immorele anarchie leidt niet tot vrijheid.

Fundamenteel ‘holistische’ anarchie

De fundamentele fout in de volgende sociologische ideologieën, wordt gekarakteriseerd door overmatig ‘holistisch’ denken. Dit houdt denken in met grotendeels het vrouwelijke of emotionele gedeelte van de hersenen. Dit gedeelte bevindt zich aan de rechterkant.

In deze vormen van anarchie heerst het geloof dat technologie op zichzelf slecht of kwaadaardig is en afgeschaft zou moeten worden. Ook worden deze ideologieën gekenmerkt met het geloof dat zelfverdediging geen inherent menselijk recht is. Een totale afwijzing van (nieuwe) technologische toepassingen, afschaffing van land-eigenaarschap en de afwijzing van het heilige mannelijke of principe van zelfverdediging. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Primitivistische anarchie

Primitivistische anarchie is een ideologie die pleit voor een terugkeer naar een niet-‘beschaafde’ manier van leven. Zij beogen deze ideologie te bewerkstelligen door middel van de-industrialisatie en de afschaffing van de arbeidsdeling specialisatie. Bovendien ligt de nadruk op het opgeven van heersen middels organisaties en technologieën. Een primitivistische anarchist bekritiseert de oorsprong en voortgang van de industriële revolutie en de consumptie samenleving.

Anarcho pacifisme

Pacifistische anarchie is anarchisme die pleit voor het gebruik van vreedzame, geweldloze vormen van verzet in de strijd voor sociale verandering. Een pacifistische anarchist verwerpt zowel het gebruik van geweld als fysieke kracht en sociale druk. Deze middelen worden gezien als een vorm van uitoefening van macht en is daarom in strijd is met anarchistische idealen zoals de afwijzing van hiërarchie en dominantie. Dikwijls zijn veel pacifistische anarchisten christelijk of islamitisch. Zij wijzen oorlog en het gebruik van machtsuitoefening af. Pacifistische anarchisten verwerpen niet het gebruik van geweldloze revolutionaire actie tegen het kapitalisme. Met als doel de afschaffing van de staat om een vreedzame en voluntaristische samenleving te vestigen.

Nihilistische anarchie

Nihilistische anarchie is anarchie waarin elk individu zijn eigen waarheid heeft van perceptuele realiteit. Een nihilistische anarchist is een spiritueel individualist. Volgens de nihilistische anarchist heeft het leven geen objectief doel. Als zodanig, hebben de samenleving en de aanwezigheid of afwezigheid van de staat en moraliteit geen basis in de realiteit.

Marxisme

Het marxisme is een beschrijvende methode voor een politieke beweging voor de hervorming van de maatschappij. Hierbij wordt op de ‘hegelian dialectische’ wijze de klassenstrijd tussen de twee tegengestelde klassen van kapitaal en arbeid als basis voor de economie aangenomen.

Socialisme

Socialisme is een politieke beweging gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de middelen voor productie. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen. Daarbij is de grootste vraag of de macht over dit collectief bij een overheid zou moeten liggen.

Communisme

Het communisme is een politieke beweging waarin de macht over de middelen van productie ligt bij een overheid. Dit houdt in dat mensen geen eigen middelen voor productie in bezit mogen hebben. Het streven dat een communist beoogt met deze actie is de gelijke verdeling van bezit, producten en diensten.

Altruïsme

Altruïsme is een ethische doctrine die vindt dat individuen een morele plicht hebben elkaar te helpen. Daarom ziet een altruïst onzelfzuchtig handelen als de hoogst mogelijke staat van zijn. Dit houdt het dienen van een ander mens in tot de uitsluiting van eigen interesses, zelf verworden kennis en/of overtuigingen.

Antifascisme

Antifascisme is een politieke beweging met een infiltrerend element in verschillende vormen van anarchie. Aantifascistische groepen zijn een wapen dat over het hele politieke spectrum druk uit kan oefenen.

Bovendien bekleedt de beweging veel verschillende politieke posities. De beweging duikt op in het communisme, het pacifisme, het republicanisme en het socialisme. Antifascisme verdedigt hedendaags zowel conservatieve als liberale en als nationalistische standpunten. Kortom, het antifascisme is een inherent tegenstrijdige en immorele beweging.

Afschaffing kapitalisme, eigendomsrecht en minimumloon

De afschaffing van het kapitalisme is een kenmerk van links-politieke bewegingen van ‘anarchie’.

Zij geloven dat kapitalisme het probleem is en dat de afschaffing daarvan tot echte vrijheid zal leiden. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De distributie van producten wordt geregeld door de markt, waarin de rol van de overheid (in principe) beperkt is.

Geld en kapitaalaccumulatie hebben in het kapitalisme de primaire rol overgenomen van de behoeftebevrediging in het economische proces.

Collectief eigenaarschap van productie, goederen en diensten is de manier waarop markten bepaald zullen worden. Dit houdt de afschaffing van privé bezit in en afschaffing van het minimum loon in. Een ondernemer is zonder wettelijk verplichte minimumloon, gemotiveerd om zo goedkoop mogelijke arbeid te bewerkstelligen.

De afschaffing van het kapitalisme is niet de juiste weg. Want dit leidt namelijk niet tot echte vrijheid. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens.

Rechts-politieke bewegingen van ‘anarchie’

Agorisme

Agorisme is een rechts-politieke ideologie waarbij een samenleving wordt gepromoot van vrijwillige transacties en menselijke relaties. Agoristen stellen dat onderwijs, ondernemerschap, individuele onafhankelijkheid en een actieve houding het snelst tot een vrije samenleving zullen leiden. Een vrije-markt, waarin door handel middels ‘alternatief’ geld een natuurlijke en juiste verdeling van grondstoffen tot stand zal worden gebracht. Agoristen geloven dat een door de overheid ondersteunde, gereguleerde en gefinancierde wetenschap niet legitiem is.

Anarcho-kapitalisme

Anarcho-kapitalisme is een politieke beweging waar zelf-eigenaarschap, privébezit en een vrije markt boven alles wordt gewaardeerd. Anarcho-kapitalisten stellen dat de samenleving, bij gebrek aan menselijke wetten, zal neigen om zichzelf contractueel te rechtvaardigen en te civiliseren via de discipline van de vrije markt.

Voluntarisme

Voluntarisme is een politieke beweging die de initiatie van geweld en dwang bestrijdt. In tegensteling tot pacifisme, is het voluntarisme niet tegen zelfverdediging.

Voluntaristen steunen het bestaan van eigendomsrechten voor individuen. Inbreuk op het eigendomsrecht gebeurt volgens hem altijd door middel van een vorm van geweld of dwang. Vrijwillig handelen beteken het handelen in afwezigheid van geweld en dwang.

Voluntaristen zien de daden van de overheid als initiatie van geweld en dwang. Daarnaast hechten voluntaristen veel waarde aan individuele soevereiniteit. Ze promoten uiteraard de afschaffing van de overheid.

De zojuist beschreven rechts-politieke bewegingen geloven dat louter met de elementen van een vrije markt en vrijwillige economische transacties echte vrijheid mogelijk is. Vrijheid is de erkenning van de oneindige potentie van de mens. De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. Ondanks dat deze bewegingen in de buurt komen, wordt objectieve moraliteit vrijwel altijd weggelaten. Zonder kennis over de morele regels en rechten van ieder mens zal de praktische uitvoering van dergelijke ideologieën nooit kunnen leiden tot echte vrijheid.

De definitie van vrijheid en de definitie van het kwaad

De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. De definitie van het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Elke doctrine die het kwaad in de realiteit brengt, leert mensen dat ze een beperkte waarde hebben.

De waarheid is altijd simpel. Alle mensen herkennen de waarheid omdat alle mensen intelligente wezens zijn. Het is de aard van kwaad om kunstmatig complexe ideeën te creëren. Kwaad doet dit om de vrijheid die het vernietigt te verbergen of te verdoezelen. Als je de complexiteit en angst uit je leven verwijdert, zul je een duidelijke en mooie waarheid vinden. Deze waarheid is de aard van jouw waarde.

Vrijheid begrijpen is de waarde van een persoon begrijpen. Alles wat het kwaad wil, is jouw waarde voor je verbergen en vernietigen. Alle autoriteit is gecreëerd om jouw waarde te verhullen. Jouw eigen waarde begrijpen is de aard van vrijheid begrijpen.

Daarnaast, om de wereld te begrijpen, is het essentieel om de aard van het kwaad te begrijpen. Het kwaad daagt de waarde van mensen uit door hen de kans te ontnemen om eigen keuzes te maken. Het kwaad ontzegt hen de kans sterk te worden in leren en begrijpen.

Waar het kwaad iemands waarde probeert te vernietigen of te verbergen, toont vrijheid mensen hun volledige potentieel en hun volledige waarde. Met vrijheid is geluk mogelijk. Vrijheid is precies het tegenovergestelde van kwaad.

”De wet”

De wet profileert zich in regels en gezag, om zich voor te doen als prinicpes. Op het moment dat mensen een wet voor principe verwarren, wordt hun vrijheid beperkt. Wanneer mensen de waarheid verwarren met de ideeën van autoriteit, nemen bekwaamheid en wijsheid af. Dit is het doel van de wet.

Een voorbeeld van een principe is te vinden in de thermodynamica. Een vloeistof is koeler dan een gas. Dit is een principe. Omdat dit een principe is, beperkt het ons niet, maar stelt het ons in staat. Met dit principe kunnen we een stof tussen gas en vloeistof condenseren en uitzetten om koeling te creëren. Met dit principe hebben we meer begrip en meer macht. Principes zijn waarheden die vrijheid creëren.

Een voorbeeld van een wet is te vinden in de koninklijke cultuur. Een burger is hulde verschuldigd aan de koning. Dit is een wet. Omdat dit een wet is, vernietigt het de vrijheid en maakt het slaven. Volgens deze wet moet een persoon het gebruik van zijn geest, zijn spraak en zijn daden verwaarlozen. Ze moeten geloven dat ze minder waard zijn dan de koning.

Merk op dat er, in tegenstelling tot het principe, geen waarheid in de wet zit. Het is heel goed mogelijk om de koning niet te respecteren en daarom de wet te overtreden. De wet moet worden gehandhaafd, want er zit geen waarheid in. Een wet vernietigt vrijheid omdat het een leugen is. Daarentegen schept een principe vrijheid, omdat het kennis is. Dat wat vrijheid vernietigt, is het kwaad.

Strategie van het kwaad

De wereld is eenvoudiger dan hij doet voorkomen.

Complexiteiten zijn te vinden in elk aspect van onze culturen, politiek en economieën. Elke dag maken mensen kennis met nieuwe ideeën, een nieuwe draai, nieuwe inzichten of een nieuw symptoom van onze wereld. Veel van deze ideeën zijn perversies van principes die zijn ontworpen om specifieke reacties van mensen teweeg te brengen.

Kwaadaardige samenlevingen bedenken ideeën om het vrije denken van mensen te vernietigen.

Sommige van de namen van de geschiedenis voor deze ideeën zijn: socialisme, fascisme, totaliarisme, racisme, communisme, antisemitisme, kapitalisme, terrorisme, corporatisme, politieke correctheid, fatsoen, wetenschap, religie.

Al deze ideeën zijn gemaakt voor precies hetzelfde doel. Het zijn allemaal voertuigen om de geesten van de slachtoffers van slavernij in verwarring te brengen.

Jij bent in staat om alles in de wereld om je heen te begrijpen. Jouw intelligentie is niet beperkt. Verstoringen en complexiteiten worden in het begrip ervan geïntroduceerd, zodat het kwaad kan heersen. Het kwaad wil dat je gelooft dat je niet in staat bent om je eigen wereld te begrijpen. Als je de omvang van jouw eigen waarde begrijpt, dan faalt het kwaad.

Principes van intelligentie

Er zijn twee principes die relevant zijn om het begrip intelligentie te begrijpen. De eerste is eenvoud of simpliciteit. Het principe van eenvoud stelt dat intelligentie de waarheid herkent. Wanneer een waarheid in zuivere vorm wordt gepresenteerd, zijn alle mensen in staat deze te begrijpen. Er is geen waarheid die je niet kunt leren. Dit is het principe van eenvoud. Intelligentie herkent waarheid.

Het tweede principe is het principe van verduistering. Verduistering is de vervorming van het principe. Verduistering is het creëren van valse ideeën om de waarheid te verbergen. Soms is dit gewoon het toevoegen van ideeën bovenop de waarheid om de aard van de oorspronkelijke waarheid te verhullen. Zelfs ideeën die volkomen gepast lijken, kunnen worden gebruikt om eenvoudige waarheden te begraven.

Verduistering wordt door het kwaad gebruikt om de geest van mensen te verwarren. Verduistering vervormt principes, zodat mensen niet in staat zullen zijn om te leren. Het kwaad gebruikt verduistering zodat je geen wijsheid kunt verwerven. Het doet dit om je vrijheid te beperken.

Naarmate kinderen opgroeien, leren ze dat schijnbaar complexe ideeën eigenlijk basisprincipes zijn. Wat op een gegeven moment misschien onmogelijk leek te begrijpen, wordt geweldig als het eenmaal wordt begrepen. Het is goed om wijsheid op te doen. Met wijsheid kun je alles.

De zoektocht naar kennis zal gemakkelijker voor je worden als je elk idee van je eigen minderwaardigheid loslaat. Het kwaad gebruikt verduistering om mensen zich minderwaardig te laten voelen. Je bent niet inferieur aan andere mensen, en je bent niet inferieur aan ideeën. Je hebt oneindig veel waarde.

”Autoriteit”

Er zijn mensen die je vrijheid zouden vernietigen. Ze willen controle over je hebben, zodat je niet de persoon kunt worden die je wilt zijn. Om je te beheersen, gebruiken ze geweld om de vrijheid waarmee je bent geboren weg te nemen.

Je moet nooit de bekwaamheid of wreedheid van mensen onderschatten. Het kwaad zal bezittingen in beslag nemen, deugd vernietigen en bloed vergieten. De meeste mensen proberen te creëren en niet te vernietigen. Er bestaan echter mensen die slechte dingen doen en ze zijn extreem gevaarlijk. Ze worden autoriteit genoemd.

Er is geen autoriteit op aarde die je leven rechtmatig kan regeren. Geboren op deze wereld, jij en jij alleen controleert je ogen, je oren, je tong, je handen en je geest. Alle autoriteit die beweert over jou en je capaciteiten te kunnen beschikken is bedrog.

Je bent op deze wereld geboren zodat je de vrije wil van het leven zou hebben. Het leven is vrijheid. Met vrijheid en vertrouwen in deze wereld kun je alles leren en doen. Iedereen die je vertelt dat je jouw geest, jouw lichaam of jouw bezittingen aan autoriteit moet overgeven, zit fout.

Keuze vrijheid

Begrijp dat keuzes die uit eigen vrije wil zijn gemaakt niet slecht zijn. Er is niets mis met opoffering, als het maar vrijwillig wordt gedaan. Maar opoffering zonder keuze is geen opoffering, het is slavernij. Autoriteit stelt altijd met geweld eisen aan mensen. Autoriteit vraagt nooit toestemming.

De eenvoudigste autoriteiten zijn reguliere dieven. Ze gebruiken afpersing of deceptie om dingen in beslag te nemen die je waardeert. Ze kunnen geld stelen, deugd door verkrachting, of leven door moord. Door hun acties leren ze je dat jouw waarde inferieur is aan die van hen. Het instrument van hun gezag is geweld.

Er zijn andere, veel machtigere autoriteiten in uw dagelijks leven. Ze zijn dramatisch gevaarlijker, winstgevender en subtieler. Ze leren je door middel van verwrongen ideeën dat je niet in staat of waardig bent om vrij te leven. Autoriteiten leren dat andere mensen je leven beter kunnen beheren dan jij.

Met een harteloze minachting voor jouw waarde, wordt je bevolen je te gedragen volgens de ideeën van iemand anders. De hoogte van het gevaar blijkt uit de mate waarin deze commando’s in het algemeen als goed worden aanvaard.

Vernietiging van vrijheid

Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Eenvoudiger kan het niet worden gezegd. Overal waar je kijkt, vind je de verduistering van het kwaad. Er zijn talloze ideeën die worden onderwezen over de aard van het kwaad. Elk vals idee is door het kwaad gecreëerd om de waarheid voor jou te verbergen.

Het kwaad is geen duisternis en het is geen angstaanjagende onbekende. Het kwaad is niet één of andere mystieke psychologie van de mens, en het is ook niet inherent aan onze natuur. Het is niet bovennatuurlijk, en het bestaat zeker.

Zoals met alle principes, is de definitie van het kwaad eenvoudig. Het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Als je vrij bent, kun je glorie, vrede, voorspoed en vreugde in de wereld bouwen. Om je heen vind je al deze dingen. Mannen en vrouwen zoals jij hebben deze dingen gebouwd.

Het kwaad maakt slaven. Het kwaad wordt gevonden in woorden als geweld, dwang, belasting, diefstal, afkeuring en politiek. Merk op dat er in zulke dingen geen vreugde is. Geen enkele heeft enige waarde voor de mensheid.

Vrijheid van slavernij

Wat wij beschouwen als echte “slavernij” is inderdaad maar één vorm van slavernij. De Afrikaanse slaven in de Verenigde Staten werden gedwongen te werken en te zwoegen voor het welzijn van anderen. Hun leven werd grotendeels bepaald in het belang van de meester, maar ze hadden een aantal zeer beperkte vrijheden. Sommigen waren in staat om verschillende tradities te creëren en families te onderhouden. Ze deden hun best om vreugde in hun leven op te bouwen, ondanks de tirannie die op hen werd uitgeoefend.

Omdat ze de controle hadden over delen van hun leven, waren ze dan vrij? Hoeveel vrijheid verdient een mens? Hoeveel vrijheid kan er vernietigd worden voordat we erkennen dat het slecht is?

Slavernij is geen concept van totaliteit. Slavernij bestaat overal waar de vrijheid van de mens wordt vernietigd. Diefstal en pesten zijn slavernij. In de geschiedenis hebben mensen met alle mogelijke afkomsten levenslange slavernij meegemaakt. De ultieme slavernij is moord. Slavernij weerhoudt mensen ervan om keuzes te maken voor hun eigen leven.

Alles wat je geest, je bewegingen en je spraak beperkt, is slecht. Slavernij wordt gevonden in zowel de gedeeltelijke als volledige vernietiging van vrijheid.

Het doel van het kwaad

Het kwaad dwingt je om je te gedragen op manieren die jou of degenen van wie je houdt niet ten goede komen. Regels en gezag oefenen overweldigende kracht uit in naam van fatsoen en algemeen belang. Ze vernietigen de vrijheid en brengen mensenlevens onder controle van anderen.

Je fysieke lichaam stelt je in staat principes uit te oefenen over elk aspect van de werkelijkheid. Hiermee heb je de tools die nodig zijn om te communiceren met de fysieke wereld. Lichamelijkheid stelt je enorm in staat; het is een geschenk van pure vrijheid.

Mensen gehoorzamen autoriteit wanneer ze worden onderworpen aan geweld. Geweld bedreigt je fysieke lichaam. Het bedreigt je interactie met de fysieke wereld. Mensen die het slachtoffer zijn van geweld worden gedwongen te gehoorzamen omdat ze de vrijheid die hun lichaam hen biedt, willen beschermen. Pijn en verminking beperken je vermogen om met je wereld om te gaan. De dood vernietigt je vrijheid volledig.

De leugen van tirannie is dat je de vrijheid van leven behoudt door autorieit te gehoorzamen. De keuzes die het je biedt zijn een leven van gehoorzaamheid of de dood. Het kwaad is de meester van bedrog. Het doel van het kwaad is niet geweld, maar gehoorzaamheid.

Het doel van geweld is gehoorzaamheid af te dwingen. Zijn ontwerp is de vernietiging van vrijheid. Of je je nu onderwerpt aan autoriteit en gehoorzaamt, of je er fysiek door laat vernietigen, je bent je vrijheid kwijt. De enige manier om vrijheid te behouden, is door te allen tijde en koste wat kost te strijden tegen tirannie.

Tarot & Kabbalah in de sefirot (boom des levens) – deel 2

Kabbalah is de eeuwenoude traditie van de studie naar de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de wereld om hem heen.

De Tarot wordt bewust als kwakzalverij neergezet, en nooit in combinatie met de boom van de Kabbalah genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord na 12 jaar ‘hoger onderwijs’.

Toch, sinds enige tijd geleden, is tot mij gekomen dat machthebbers achter multinationals en overheden steevast geloven in de rituelen en doctrines van o.a. Aleister Crowley, Helena Blavatsky en vele andere alchemisten. Deze zogenoemde alchemisten benadrukken allemaal de relevantie van Tarot in combinatie met de tree of life.

De linkerkant in de sefirot (boom des levens) stellen vrouwelijke eigenschappen voor. Vrouwelijk wordt hier gedefinieerd als interne karakters of karaktereigenschappen. De rechterkant in de sefirot stellen mannelijke eigenschappen voor. Mannelijk wordt hier gedefinieerd als externe karakters of karaktereigenschappen.

In een vorig artikel heb ik de eerste 2 kaarten besproken, namelijk het rad van fortuin en de heremiet. Daarom zal ik nu vervolgen met het delen van het begrip van de andere kaarten binnen de boom van het leven. Deze staat hieronder links afgebeeld.

Tarot-boom-des-levens-sefirot-kabbalah
Tarot-kracht-moed-nummer-8-kabbalah

Kracht in Kabbalah

Kracht in Kabbalah is de eerste kaart aan de linker kant van onder en Tarot kaart nummer 8. Deze staat voor kracht en is een intern karaktereigenschap. Daarom valt deze in te delen als een vrouwelijk karakter. Ook staat het voor moed. Dit is de eerste vrouwelijke kaart.

 • Zij houdt de mond van een leeuw niet vast met kracht, maar houdt haar handen er slechts op. Ze is haar innerlijke angsten aan het overwinnen. Het staat voor geweldloosheid en een hele sterke innerlijke wil.
 • Ze is bekroond met een oneindig teken, wat interne verlichting betekent. Ook staat het voor evenwicht en balans. Door deze innerlijke rust ontwapent zij haar ‘tegenstander’.
 • Rode rozen op witte kleding staat symbool voor de onzelfzuchtigheid van haar verlangen om de leeuw te temmen. Dit verlangen komt voort uit liefde voor de leeuw.
 • De groene omgeving en blauwe bergen op de achtergrond staan voor de natuur. Door de innerlijke balans is zij onkwetsbaar en sterker dan haar instincten, waardoor zij de connectie met de natuur waardevol omarmt.

De zegewagen in Kabbalah

de-zegewagen-nummer-7-kabbalah-tarot

De eerste kaart aan de rechterkant is kaart nummer 7. De zegewagen. Het is de eerste mannelijke karaktereigenschap. Dit betekent dat het een eigenschap representeert die daadwerkelijk in fysieke manifestatie te observeren is. De zegewagen is volharding of doorzettingsvermogen. Hele sterke uitoefening van wilskracht. In het hinduïsme correspondeert de zegewagen met het solar plexus chakra, de onderbuik.

 • Hij houdt een stok vast. Die staat voor vuur en actie. Handhaving van de heerschappij van de keizer. Deze heerschappij is op de achtergrond te zien met verschillende torens en gebouwen.
 • Hij is bekroond met een 8-puntige ster, wat externe verlichting betekent.
 • Het vierkant op zijn borst staat voor de fysieke wereld, waar hij de leiding over neemt.
 • Onder hem staat een gevleugelde cirkel. Dit is een referentie naar het gevleugelde bewustzijn of de Logos. Een symbool voor de hogere ontwikkelingsfases.
 • De rode tol op het schild staat voor de scheppende eenheid. Door overwinning op jezelf, in strijd met jezelf.
 • De witte sphinx staat voor heilige mannelijke. De zwarte sphinx staat voor heilige vrouwelijke. De één het geestelijke, de ander het fysieke, volgens het yin-yang principe.

De geliefden kaart

de-geliefde-nummer-6-tarot-kabbalah

De volgende kaart van de Tarot in de Kabbalah is de geliefden nummer 6. De geliefden heeft een paradoxaal karakater. Want deze is zowel in evenwicht als in dualisme. 1 x 2 x 3 = 6 en 1 + 2 + 3 = 6. Getal 6 staat voor de schepping van de fysieke wereld. Correspondeert met het hart chakra. De geliefden staat ook voor schoonheid. Het staat voor de samensmelting van gedachten, woorden en acties.

 • Engel michael representeert hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn komt in gang vanuit authentieke ‘care’ en authentieke ‘wilskracht’. Die brengt het mannelijke Adam en het vrouwelijke Eva bij elkaar.
 • De boom bij Eva staat voor de boom van goed en kwaad.
 • De boom bij Adam staat voor de boom des levens. Met daarin 12 bladeren die staan voor de 12 zodiacs ofwel dierlijke instincten.
 • Slang staat voor de eeuwige krachten in de natuur. Ook staat het symbool voor begeerte en wijsheid. Begeerte in strijd met de natuurwet of wijsheid in akkoord met de natuurwet.
 • De appel staat voor de kennis tussen objectief goed en objectief fout.
 • Berg in het midden staat voor organische uitdagingen van het leven.

De Hierophant betekenis

hierophant-kabbalah-tarot-uitleg

In Kabbalah is de hierophant de volgende Tarot kaart in de boom des levens aan de linkerkant, de vrouwelijke of interne karakters-tak van de sefirot.

Het is Tarot kaart nummer 5 en staat voor het belichamen van spiritualiteit om andere te beïnvloeden naar spiritualiteit.

 • Twee zuilen op de achtergrond staan voor het heilig mannelijke en heilig vrouwelijke.
 • Kroon met een hebreeuwse letter vau, verbinding tussen de uiterlijke en innerlijke wereld.
 • De lange linten langs het hoofd staat voor luisteren naar je innerlijk, naar anderen en naar je omgeving.
 • De twee vingers omhoog noemt men de hand van de overwinning. De wijsvinger staat voor expansie en de middelvinger staat voor wet.
 • Witte voeten met een kruis erop staan voor de overdracht van spirituele orde (spirituele wetten) naar de mens.
 • De sleutels in een kruis staan voor de sleutels tot begrip en vrijheid.
 • De staf staat voor meester en herder (alledaagse man), waar de Hierophant verbinding tussen maakt.
 • De mannen in de hoeken staan voor erkenning van geestelijke autoriteit, Het zijn 2 mannen omdat erkenning van externe autoriteit een dualistisch gevolg heeft. De man met rode rozen zoekt kennis vanuit begeerte. De man met witte rozen zoekt kennis vanuit spirituele ontwaking.

De keizer in Tarot

De-keizer-in-tarot-betekenis-kabbalah

De keizer is kaart nummer 4 in het Tarot deck en komt aan de mannelijke of externe tak van de boom des levens. Deze kaart staat symbool voor autoriteit over de fysieke werkelijkheid. Het staat voor leiderschap over de fysieke materie. Het is een mannelijk karakter en dat houdt in dat de invloed op andere daadwerkelijk manifesteert.

 • Het apparaat in zijn rechterhand heet een Ankh. De ankh is het mannelijke kruis en vrouwelijke cirkel gecombineerd. Het staat voor macht over het leven.
 • In zijn linkerhand heeft hij de gouden appel vast. De gouden appel staat voor heerschappij over de aarde.
 • Paarse mantel staat voor hoge status, want het representeert wijsheid.
 • De zetel in de vorm van een kubus staat voor het aardse, het materiele. Daarvan is de keizer de aanstichter, en wordt aangevangen in de zodiacs met de ram. Je ziet daarom ook 4 ram-koppen op zijn troon.
 • De achtergrond is oranje, dat correspondeert met verlangen chakra. Het staat voor trots en vitaliteit.

Tarot & Kabbalah voor de magicians, de nazis en de masons

In dit artikel zal getracht worden om enigszins begrip van de Tarot in combinatie met de boom des levens over te brengen, zoals deze in gesloten kringen onderwezen wordt. Aleister Crowley is een gerespecteerde naam onder de heersende cults en genootschappen, onder andere vanwege zijn werken over deze eeuwenoude doorgegeven kennis ‘van boven’.

De Tarot wordt bewust als kwakzalverij neergezet, en nooit in combinatie met de boom van de Kabbalah genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord na 12 jaar ‘hoger onderwijs’. Toch, sinds enige tijd geleden, is tot mij gekomen dat machthebbers achter multinationals en overheden steevast geloven in de rituelen en doctrines van o.a. Aleister Crowley, Helena Blavatsky en vele andere alchemisten. Deze zogenoemde alchemisten benadrukken allemaal de relevantie van Tarot in combinatie met de tree of life.

De Tarot en de boom des levens

De Tarot in combinatie met de boom des levens in een essentieel onderdeel van de kennis die alleen in gesloten kringen wordt onderwezen. Deze kennis wordt gebruikt voor manipulatie, misleiding en controle. Met veel succes, omdat te veel mensen deze kennis niet hebben, of worden overtuigd om het niet te gaan onderzoeken.

Het geeft de kennis over de krachten van de natuur als in de natuur van ‘de zelf’ en de natuur van ‘de kosmos’. Het moet altijd in combinatie met elkaar worden bestudeerd om er een concreet begrip van te kunnen krijgen. Aan jezelf werken is dikwijls een proces naar binnen om accuraat onderzoek van de wereld buiten ons te kunnen doen. Daar is de Tarot een hulpmiddel voor. Een boek in de vorm van occulte symboliek over hoe het bewustzijn van de mens en de natuur in elkaar steekt.

Pokerkaarten zijn gebaseerd op de Tarot. Die zijn afgeleid van de kleine arcana, en bevat kennis over de meer individuele elementen.

Klavers komt van Stok, want staat voor: vuur, wil en actie.

Harten komt van kelk, want staat voor water, emotie en creatie.

Schoppen komt van zwaard, want staat voor lucht: geest/intellect en vorm.

Ruiten komt van munt, want staat voor aarde: materie en bezittingen.

Tarot in de sefirot

Tarot bevat 78 kaarten. Daarvan zijn er 22 kaarten onderdeel van de grote arcana, dat grote kennis in het oud Grieks betekent. Maar Tarot wordt bewust gepromoot als een zweverige wijsheid voor waarzeggers en om te praten met dode familieleden. Dit is een totale misrepresentatie vanwege hoe er in bepaalde kringen daadwerkelijk over wordt gedacht. Ook is de grote arcana weggehaald bij de meeste decks. Daarom zal ik in dit artikel het nederige begrip delen van de occulte kennis die zich verschuild in de symboliek van de grote arcana van de Tarot en de Kabbalah. Daarnaast zal ik de denk- en handelswijze van verschillende (geheime) genootschappen toelichten op basis van mijn innerlijk weten en onderzoek naar zulke clubjes.

Hieronder links zie je Tarot kaarten over ‘de zelf’ in combinatie met de boom des levens of micro cosmic tree of life.

Tarot in combinatie met de boom des levens - universele kennis - menselijk bewustzijn - natuurlijjke orde
Het rad van fortuin zoals in het eeuwenoude Tarot deck wordt gehanteerd - universele kennis

We beginnen onderaan in de sefirot (tree of life) bij kaart nummer 10, die ernaast vergroot staat afgebeeld. Dit is het rad van de mogelijkheden. Het rad van fortuin. Deze kaart staat voor de fysieke wereld. Het is de wereld waar we ervaring opdoen. Het rad van het lijden. We ondervinden lijd, dat in verhouding met de mate van onwetendheid staat.

Rad van fortuin betekenis

Blik op de betekenis van het occulte symbolisme op het rad van fortuin:

 • De ‘engelen’ op de hoeken. Dit zijn de schrijvers van de gospels Matheus, Mark, Luke en John. Ook zijn het Michael, Rafael, Uriel en Juriel. En ze staan voor aarde, lucht, water en vuur. De engel linksboven staat voor winter, en ook voor lucht. Staat tevens voor zwaarden in kleine arcana.
 • De adelaar die het boek niet leest, staat voor onverschilligheid. Het dier is machtig, maar onverschillig tegenover kennis. De adelaar staat ook voor herfst (water). Staat voor kelken in kleine arcana.
 • Luiheid of koppigheid waar de stier, die het boek wel leest, voor staat. De stier is assertief, dus waarom moet hij nog lezen? Hij staat ook voor lente (aarde). Staat voor munten in kleine arcana. En lafheid, waar de leeuw die het boek leest, voor staat. De leeuw is moedig, dus waarom moet hij nog lezen? De leeuw staat ook voor zomer (vuur). Staat voor stokken in kleine arcana.
 • De vos-mens, de slang en de sphinx. De engelen zijn onderworpen aan ‘boosaardige’ sluwheid, waar de vos-mens voor staat. En onderworpen aan dualisme, waar de slang voor staat. De sphinx met het zwaard staat voor de wachter van de kennis. Wachter voor de zon, waarin zon voor kennis (licht) staat. Ook heb ik begrepen dat de sphinx een hond is met een vrouwenhoofd, symboliserend voor de hond-sterrenstelsel Sirius of Canis Majoris, de meest felle ster in de lucht in de nacht. Vrouwenhoofd omdat het ’s nachts is. De maan wordt eeuwenoud met het vrouwelijke in verband gebracht vanwege de 28 dagen cycli van de vrouwelijke menstruatie en de fases van de maan.
 • Het rad in het midden. Het rad staat voor de kosmos en de verschillende krachten in de natuur. Uit de tekens op het rad kun je volgende woorden halen door herschikking. ‘Rota‘ betekent ‘rad’ in het latijn. ‘Tarot‘ staat ook in het rad. ‘Tora‘ staat erin, dat ‘wet’ of ‘woord’ betekent. ‘Arot‘ betekent ‘groeien’ in het latijn, ‘orat‘ betekent ‘spreken’. ‘Ator‘ is de Egyptische godin van de liefde. Het rad van tarot brengt orde door ons de wet van de liefde te vertellen.

Daarna komt kaart nummer 9, een verticale stap naar boven in de boom des levens. Dit is de heremiet.

Heremiet betekenis

Heremiet betekent de kluizenaar of de beginner. De newbie. Staat van bewustzijn die identificatie heeft met alleen het fysieke.

De heremiet van tarot - universele kennis over de zelf

Blik op de betekenis van het occulte symbolisme op de heremiet:

 • De heremiet weet dat hij in duisternis en illusie is geweest, vandaar zijn blik naar beneden gericht.
 • Hij verlangt naar meer kennis (licht), spiritueel verlangen wordt met de ster in de kooi afgebeeldt. De ster is een hexagram, dat duidt op perfecte equilibrium met 3 op 3 of oneindige potentie.
 • Ook zit hij in dualisme, daarom is de achtergrond en zijn mantel grijs, en daarom is de heremiet in een kruispunt geplaatst in de sefirot (boom des levens).
 • Hij heeft een wandelstok, dat duidt op het element vuur of wil. Dus, hij is bereid actie te ondernemen.
 • Ten slotte wil hij op een avontuur om zijn angsten te confronteren. ‘’Gandalf the gray’’ wordt ‘gandalf the white’ nadat hij de ‘shadow’ heeft overwonnen en reïncarneert als een nieuwe Gandalf.

Tarot in sefirot korte uitleg

De linkerkant in de sefirot (boom des levens) stellen vrouwelijke eigenschappen voor. Vrouwelijk wordt hier gedefinieerd als interne karakters of karaktereigenschappen. De rechterkant in de sefirot stellen mannelijke eigenschappen voor. Mannelijk wordt hier gedefinieerd als externe karakters of karaktereigenschappen.

Om te voorkomen dat het te langdradig gaat worden maar wel compleet, zal ik de Tarot bedenk ik mij nu, in delen bespreken en mijn nederige opgedane begrip ervan met jullie delen, verspreid over een volgend aantal artikelen. Hier kun je Tarot & Kaballah deel 2 lezen.

Daarnaast is er nog een reden hiervoor. En dat is namelijk dat mijn verlangen om te delen wat ik vanuit mijn innerlijk weten heb opgevraagd over de denkwijze van de cult van de huidige machthebbers en mijn onderzoek naar de verschillende secties van de genootschappen.

De geheime genootschappen

Individuele mensen geven hun macht uit handen om de macht over het bestaan te realiseren. Er ligt een onderliggende bekentenis aan vast. Waarvan zij voelen dat genoeg andere bewuste wezens die jaren en sommige zelfs eeuwen met deze kennis rondlopen. De meeste populaties mensen waar men externe ‘controle’ als noodzakelijke kwaad wordt opgevat tegen sterfte. De spirituele wezens waar de kennis van is ‘gemanoeuvreerd’. De ervaring om in een vrije metselaarsgilde een onuitputtelijke bron van kennis te mogen vergaren, is mij niet vreemd.

Kennis is neutraal, de waarheid is nog veel rijker, mooier en in dank af te nemen. Deze is absoluut, objectief en staat los van elke subjectieve ervaring die mij gegund was te hebben. De lagen van energetisch gebonden ‘individuen’, dat de chaos vanaf ‘top-down semi-manifesteert’. Terecht volgt een kunstzinnige gestalte van een theatrale onthulling van een niet te missen en betekenisvol verloop. De macht van technocratie zal een geweldige ontwikkeling zijn naar een push-back menticide.

Magicians

De zogenaamde ‘ingelichten’, die in hun opzicht niets met verlichting of holistische intelligentie te maken heeft, zijn boeken-en-status-wurms die zelf een bescherm-engel denken te kunnen vertrouwen. Of bescherm-energie. Kennis niet willen delen is een ziekte van de geest en diepliggend een ernstige verlies van contact met de natuur & versnippering van de ziel. Duisternis is hoe de magicians (tovenaars) dat noemen.

Hetgeen waar de magicians met hun social engineering diploma’s mee speelden, wordt magick met een k genoemd en betekent letterlijk: jouw wil laten manifesteren. De betekenis kan hiervan duister worden opgevat, of de betekenis hiervan kan als licht worden opgevat. Buiten het gebruik en perceptie van gebruik van de mens om, is het een neutraal ‘recept’ voor perceptuele controle en invloed uitoefening. Magicians zijn het oudst-opererende maar zullen hun tijden voor Sumeria in geen enkel serieus wetenschappelijk onderzoek naar het licht brengen. De angst voor het complete kostuum achter de perverse betekenis van het leven , nooit compleet te krijgen, zijn zij in hun eigen sprookjes gaan geloven. Het embleem voor ‘de geheime NRO-108 missie’ lijkt sterk op de ring en het oog van Sauron uit Lord of the Rings, typisch magician dark occult symbolisme.

NROL-108 ondersteunt NRO's algemene nationale veiligheidsmissie om inlichtingengegevens te verstrekken aan de senior beleidsmakers van de Verenigde Staten, de inlichtingengemeenschap en het ministerie van Defensie.
The National Reconnaissance Office (NRO-108)

Masons en Nazis

Al sinds jaar en dag zijn de architecten van gebouwen rijk aan onderliggende concepten van symbolen en functie. De masons zijn dit in de breedte gaan expanderen, via verschillende overlopende magicians of andere ‘slachtoffers’, door de kennis over de sterren te redeneren en waar invloed een hoge mate waarschijnlijk laat zien op basis van generatie-tradities binnen de kern van de naamloze cult.. Men kon de waarde van de kennis die zij kregen bij opvoeding niet weten, wanneer zij geboren werden om het te ervaren en vergeten. Ze geven een lichaam aan de sterren, die een constellatie van uitbreiding van leven als projectie op de staat van gehele bewustzijn van de mens als consensus heeft bewezen.

‘god en mijn recht’

Maar het nazisme sneedt een gouden medium met de ‘super-human’, onsterfelijkheid en daarmee deed het concept een groot aanval op onwetende immoraliteit. Mooie dieren worden gebruikt om genetische klasse en schoonheid te representeren. Een 1 zo trots als een leeuw, met geen trotse geest daadwerkelijk in het aggregaat van menselijk gedrag. De ander een verbeterd wezen, een eenhoorn met helende magische krachten. ‘god’ neemt je in de maling, vriend.

De nazis zijn efficiënt met praktische en industrieel toepasbare sociale hiërarchie van controle. Het doet niet af aan hun productiviteit, echter wel aan hun uitwisseling van machten hier. Een productief geheel kan geen ‘doel heiligt de middelen’ visie volgen. De beste intenties doen niet af aan het feit van de misplaatste erkenning en hoogmoed inschatting op moralen.

Occult of geheime kennis, met de nadruk op geheim, zou verboden moeten worden. Al het geheim moet naar het licht. Dat is op zichzelf geen foute gedachte. Maar de strijd om de taart van bestaansrecht is altijd van kracht. Elk mens met goede intenties, heeft een aangeboren vaardigheid en intentie om kennis te willen delen. Waarde wordt gehecht aan de meest betekenisvolle kennis, die men inschat met betrekking op die persoon. Daarin wordt de betekenis in het verloop van de ontbinding van de inschatting op de perceptuele moraliteit en diens gedragsconsequenties, altijd in reactie geredeneerd van sociale gevolgen. Het fundament mist, en sociale culturele conditionering is een voor de hand liggend feit en gevolg van samenloop van oorzaken.

Emotioneel geleden belangen

Echter schieten de opvolgende nazistische erfgenamen daar niets mee op. De mechanismen zijn in werking, en hij is er volledig van ‘op de hoogte’. Deze hoogte beschouwt hij als beter, groter, sterker. Deze vorm van mind control is ontzettend voor de hand liggend. Echter kan niemand het zich meer herinneren, ooit zo’n gedachte-patroon te hebben gehad of redenatie te hebben gedaan. Fantasie is een slachtoffer van tovenaars, de eeuwenoude tradities, verstopt voor onze ogen.

Magicians zijn echter ook ijdel in hun totalitaire meester-onderschikte beeld van de wereld. Een verbastering van natuur en perspectief op menselijk gedrag in hun symboliek als gevolg. Het creëert een ideale hegelian dialectic, die respectievelijke groepen individuen in hun bloed gegriffen hebben gekregen.

Vals licht doctrine masonry

Dan heb je nog de masons of freemasons. De verschillende hermetische scholen en leren die daaruit zijn ontstaan vloeien ver voor de tijd van Rome. Er kan alleen een algemeen gedachtegoed zijn geweest om hermetische leer in het onderwijs aan mensen te willen geven, als daar voorafgaand een conflict is geweest waaruit genoeg generatieve brandstof voor deze breedte van ‘zorg’ is uitgeoefend door concepten of ideeën van de tijd.

Vrije metselaars zijn dromers. Ze zijn de vrijheid strijders. Ze zijn degene die puur allen met goede intenties hun dromen kunnen najagen. Valt deze perceptie van hen weg, dan is elke vorm van macht buiten henzelf een gereedschap dat zij zelf moeten willen besluiten te gebruiken.

De wereld is een mechaniek die de mason wel even zal kunnen verduidelijken aan hen die weten dat er meer is. Het ziel-karakter van zo’n wereldbeeld is paradoxaal op zich zelf, maar voedt een geest die mee-lijden als empathie zien, onzekerheid als een te streven waarde en praktische onkunde als een goed. Onkundige alters waar een waarde in de sterren van wordt bestudeerd.

Het is een linkerhand-pad geweest, sinds de stichting van democratie als een religie, van de stichting tot het concept van de VS. De oprichters waren vrij breed onderlegd en bewust voor hun tijd. Niettemin is het in de cult geen geheim dat ze zichzelf als de ‘goeien’ zien. Daar is waar de oorsprong van de sociale ‘belettering’ van de maatschappij is geworteld. Waar adaptatie naar elke ‘woke’ norm aan een moreel idee of gedragsverandering gekoppeld is. De eeuwige strijd tegen de spirituele symptomen van gevolgen. De masons praten niet zoals magicians over duister en licht in puur astronomische bedoeling, maar als een goed en fout in moreel objectieve perceptie van het imago van hun collectief verbonden set aan concepten en overtuigingen die een bepaalde visie zouden moeten bewerkstelligen.

Mason cultuur

Het spijt me, masons, jullie hebben de woorden van Crowley collectief op grondbasis fout geïnterpreteerd en aan generaties verkeerd doorgegeven. Social engineering is geen magick. De wil waar Crowley het over heeft is het bewustzijn als spiritueel wezen. De bewustzijn als een onderliggend en onmerkbaar bewustzijn dat organische zelf creërende clusters manoeuvreert en tegelijkertijd los staan ervan. De wil is ons alle, niet een individu.

De mason cultuur is in Nederland erg merkbaar, en wint het van het meer individualistisch georiënteerde nazi-cultuur. De masons hebben een eed afgelegd in een hiërarchie, gebaseerd op emotioneel en betekenisgevoel gewicht in de vorm van broederschap. Een eenheid en alle waarden van de perceptuele ‘goed’ of ‘licht’. De menselijke ervaring is waarheid perceptie afhankelijke realiteit. Niets is alles. Interesse in illusie valt weg. De masons zitten in de illusie van een hiërarchie gebaseerde, op emotionele schuld en illusionaire veiligheid in genootschappen tussen soevereine broederschappen, ingebed in mystiek, traditie en kind-verlangen.

Ga maar eens naar een bijeenkomst. Ze zijn erg open over hun gedachtegoed. Dat is de manier hoe het spreidt. De sterren zijn geen goden. Hiërarchie bestaat niet in het organische. Creëren is geen individueel proces. Ook geen buiten menselijk proces. Jouw level is 33, en dat is mooi als 3pi conjured aangezien het een natuurwetenschap van bewustzijn presenteert in harmonische nabootsing. De waarheid moet geheim blijven, omdat het buiten-menselijke voor mensen is dat mensen limieten hebben. De waarheid zal ons einde zijn. Niets is verder dan de waarheid. De waarheid op zich zelf is paradoxaal vanuit onze bewuste lichamelijke perceptie op aarde ten opzichte van de spirituele krachten.

Strijd onder elkaar met elkaar

Een gecreëerde perceptie, met strijdenden groepen zonder identiteit en naam, behalve in symbolisme en de occulte tendenzen. Mijn gevoel zegt dat het logo links een provocatie is vanuit nazi hoek op de ‘mithras’ van de masons, en rechts een provocatie op de magicians hebreeuwse/phoenician cult van de octopus (Dagon/Yahweh).

Iedereen kan een kunstenaar zijn, onderliggende betekenis als collectief met een groep op waarde schatten, en van daaruit een energetische en sociaal gebonden wil neerleggen. Deze vloeit mee met de energie buiten zichzelf. Zij sturen hen, ze hebben alles te danken aan dat afgeven.

Wat bedoel ik met energie? Een waarde-en-normen cultuur in groepen van 20-50 mensen die generatie op generatie deze energie dragen. Kwijt willen geboren worden en niet kwijt willen maken waar men aan lijdt.

Je kunt de dieperliggende betekenis spiritueel beredeneren. Hetgeen daarvoor een voorwaarde is waar voorkennis over de materie voor nodig is, is dat deze energie een idee is. Een concept. Het mentalisme. Voorafgaand aan fysieke is de mentale wereld. Sociale gedragsregels schrijf je niet op, als je wilt dat het zijn macht verliest. Je voelt dat en beredeneert ervaring ervan af. Individuele ervaring is altijd waardevol. Het fysieke is niet een permanentie.

Realiteit van een illusie, illusie van een realiteit

De illusie van een realiteit is dat het een begin en een eind heeft. Zijn wij als mensheid niet bewust van de waarde die wij zijn? Er is niets machtiger in het compleet gemanifesteerde universum die wij observeren, dan een soeverein individu. Een soeverein wezen heeft namelijk de capaciteit om het verschil tussen schadelijk en niet-schadelijk gedrag te kennen.

De dystopie van de collectieve trauma’s in het nu, van het verleden van niet alleen de recente geschiedenis. Een kwart mega annuum zo door de ontwikkeling van het sterrenstelsel waar bewustzijn op het fysieke tot stand gebracht is. Het is altijd iets prachtigs geweest. Een leven los van je, waar ervaring ervaren kan worden. Ik ben persoonlijk een onderdeel geweest van een synthetische macht in een vorige ervaring. De beste intenties kunnen in onwetendheid overstijgen naar moedwillige duisternis. Schaduwen die rechtvaardigheid en balans met een blindhoek om, met weegschaal links en zwaard aan rechterarm tot een ‘wet’ verklaart. Het is een geweldig schouwspel om te aanschouwen.

Geactiveerde herinnering of zelf geinduceerde psychose

Iedereen speelt zijn individuele rol en gespleten alter rollen voortreffelijk. Volgens mij was ik zelf ook onderdeel van een occulte groep, maar dat zou dan een vorig leven geweest moeten zijn. Dat is mijn vermoeden en meer niet. Als ik daar op invoel komen er beelden van herinneringen aan het licht. Simpele concepten die ik vergeten was, kan ik compleet herinneren. Deze ervaring kan tevens een zelf-ge-induceerde-psychose zijn of een MPD (multiple personality disorder) of tegenwoordig DID (dissociative identity disorder) zijn, waar de magicians zo veel waarde aan hechten. Innerlijk weten en kennis weer herinneren, doel heiligt geen middel en een perceptuele macht van intelligentie buiten jezelf is geweld op de geest of mind van ieder individu. En in bepaalde aspecten zijn de gevangenis-’creator beings’ niet meer zeker over de waarde van hun ziel.

Zoals een dier dat in een gevangenis wordt gestopt nadat het in de eerste jaren in een groep leefden in een natuurlijke omgeving in equilibrium. In zo’n geval zal het dier de nieuwe realiteit zien als die 4 muren om zich heen en de afhankelijkheid naar zijn ‘verzorger’. De natuur was slechts een droom, waaruit hij nu ontwaakt is.

In veel aspecten zijn het dierlijke archetypes waaruit de concepten van persoonlijkheden ontstaan. Om een archetype of ‘alter’ te spelen, ligt een grondslag aan een perceptuele misgelopen absolute recht van het bestaan. Een vrije wil die kiest om een vrije wil ervaring te hebben, zal nooit het idee kunnen krijgen om buiten zijn interesse te zullen handelen. De dark occultist is geen persoon van alleen deze tijd. Het is geen bewuste leugen van hun eigen geest.

Roomse jezuïten en egyptische magiërs

Een occultist gelooft in concepten en die laat hij niet los. Een magician, vanuit kabbalistische principes, is grootgebracht met het concept dat je geboren wordt in illusies die je moet accepteren als illusie om verlicht of illuminated te worden. De perverse adoptie van de masons, van verschillende structuren van geaccepteerde groepsnormen. Men is in de geest met sociale druk beïnvloedt om het beeld dat andere te hebben bewust te maken en op perceptuele vaststelling van spirituele mechanismen te meten. Het is, een principe gebaseerd op waarheid, absoluut en los van de mens.

Dus het is niet uit te drukken. Een hogere kracht bestaat wel in een onderliggende spirit. Maar dient hun gekozen rol en haalt trots uit perceptuele macht. Een spirituele kracht, gebaseerd op waarheid die los staan van de mens, is niet in hiërarchie te binden en is aanwezig van veraf, op paradoxaal staat van bewust zijn.

Alle principes en waarden waaruit vanuit een gemiddelde onze werkelijkheid van dingen wordt gevormd, staan in stromen water. Het is een ritme die een sequentie volgt paradoxaal aan de natuurlijke sequenties ten grondslag aan dit ritme. De dark occultist heeft geen naam, want het ritme en de sequentie hebben geen naam. Het idee van rotte appels in de overheid of in een space intelligent agency is niet bestaand en identiteit-loos. Het handelt in vaste patronen, omwille van de natuurlijke sequentie als fundament. Het fundament maakt altijd een medium. Een leugen is op elke laag van controle anders. Het is een complot tegen je illusies.

Nazisme in Nederland

In Nederland is er een vereniging actief met het verspreiden van occulte kennis. Echter is deze organisatie (onbewust) bezig met het creëren van een spiritueel vangnet. Zo worden ‘heilige teksten’ als allegorische waarheden verspreid en vertaald in de zin van de hiërarchie in de kosmos als goden, waar de mens ondergeschikt aan is.

Het is een filosofie waar Hitler, vooral aan het einde van zijn rol in Nazi Duitsland, geobsedeerd over was. Onder andere zijn zoektocht naar de heilige graal en bevolen reizen naar Tibet voor het ontdekken van ‘kennis over de sterren’.

Het algemeen of collectief goed wordt daarin gesteld als objectief goed en het streven naar ‘ego-loosheid’ en het ‘dienen’ van externe machten als de hoogste deugd. Het is inderdaad een godsdienst en desastreus voor waarheidszoekende mensen die alles wat deze nazistische organisatie stelt voor authentieke kennis aannemen.

Hogere entiteiten, 7 juwelen van wijsheid, gevallen engelen, de mens is fout/zondig en moet aan zijn karma/persoonlijkheid goeddoen uit vorige levens en onzelfzuchtig worden.

Soortgelijke organisaties bloeiden tevens op in de VS in de laatste decennia, onder de noemer van vrijheid. Maar het is het ‘new cage’ programma. Waarin ze blind geloof in waarzeggers, kundalini energie en andere charlatan praktijken promoten. Simpel gezegd is het een oude religie in een nieuw jasje, gebaseerd op de verering van de 7 ringen van Saturnus of 7 chakra’s.

Bovendien is het kennis die je ‘uit het hoofd moet leren’, zo stelt de vereniging in Nederland in ieder geval.

Het principe van absoluut juist en waarom slechte mensen niet bestaan

Slechte mensen bestaan niet. Er zijn alleen mensen die een grote fout maken.

Het eerste slachtoffer van deze grote fout is dezelfde persoon die de fout maakt.

Van alle vermogens waarover de mens beschikt, is de vaardigheid om zijn leven te baseren op het principe van absoluut juist het vermogen dat aan de rest ten grondslag ligt. Absoluut juist zal uiteindelijk zegevieren als de eeuwige basis van macht en invloed.

juist of onjuist iconen

Wat is het principe van absoluut juist?

Doe altijd het juiste. De juiste actie leidt tot de juiste resultaten. Verkeerd handelen leidt tot verkeerde resultaten. Het principe van absoluut juist stelt dat een juiste actie niet kan leiden tot een verkeerd resultaat. Daarentegen kan verkeerd handelen niet leiden tot juiste resultaten.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen of doen wat verkeerd is.

Wat juist is, kan niet ondoelmatig of verkeerd zijn. Het principe van absoluut juist is gebaseerd op een natuurlijke gedragswet die ik ontdekte tijdens het uitwerken van mijn morele kompas.

Recht kan nooit de juiste plicht tegenspreken. Ze zijn allemaal per definitie identiek.

Het principe van absoluut juist bestaat uit twee onderdelen:

 1. Herkennen, erkennen en doen wat juist is.
 2. Herkennen, erkennen en weigeren te doen wat verkeerd is.

Voor het herkennen van het juiste is voorwaardelijke kennis nodig.

Als je hier nu voor het eerst in aanraking mee komt, hier een korte samenvatting van de natuurwet.

In dit artikel zal deze kennis namelijk als fundament dienen voor een dieper en beter begrip van het principe van absoluut juist. Door middel van dieper begrip van absoluut juist, kan je er een praktische toepassing ervan vormen.

Denk, zeg en doe altijd het juiste

Denk, zeg en doe altijd het juiste. Het juiste om te doen is logisch, moreel en opportuun.

 1. Logisch komt van ‘logos’, (Grieks: “woord”, “reden” of “plan”) meervoud logoi, in de oud-Griekse filosofie en vroegchristelijke theologie. Logoi is de ‘goddelijke’ rede die impliciet in de kosmos aanwezig is, haar ordent en vorm en betekenis geeft.
 2. Het onderscheid tussen objectief morele handelingen en objectief immorele handelingen is behandeld in het artikel over objectieve moraliteit.
 3. Tenslotte heeft opportuun heeft een etymologie uit het Latijn, en stamt uit de woorden ‘ob’ (naar) en ‘portus’ (haven). Daarmee wordt het Latijnse woord ‘opportunus’ gevormd. De definitie van opportuun (opportunus) is: – goed gelegen– bruikbaar– op het geschikte ogenblik komen– van pas. Andere Nederlandse omschrijvingen van hetgeen op gedoeld wordt met opportuun zijn: bruikbaar, geschikt, doelmatig, gemakkelijk, gepast, passend, betamelijk, toepasselijk, behoorlijk, fatsoenlijk, keurig, voegzaam, welvoeglijk.

Goed kan niet fout zijn

Goed kan niet fout zijn. Fout kan niet goed zijn. Juiste actie kan niet leiden tot verkeerde resultaten. Verkeerd handelen kan niet leiden tot juiste resultaten. Verkeerd handelen moet leiden tot verkeerde resultaten. De juiste actie moet leiden tot de juiste resultaten. Daarom is iedereen het aan zichzelf verplicht om te denken, te zeggen en te doen wat juist is. En te weigeren te denken, zeggen of doen wat verkeerd is. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Vele vormen van stelen zijn naar menselijke wetten illegaal. Desalniettemin zijn er ook manieren om legaal te stelen binnen de mazen van de zogenaamde ‘wet’. Toch gaat het principe tegen stelen verder dan die wetten.

Als je die kennis ver genoeg najaagt, ontdekt iemand dat hij bijna elke situatie kan betreden, hoe ingewikkeld ook, en snel orde kan scheppen. Hij kan het doen zonder planning vooraf en bijna zonder moeite. Hij ontdekt dat het vaak gemakkelijker is om het te doen dan ervan af te zien. Dat is een opwindend stukje kennis – misschien wel het meest opwindende dat een persoon kan bezitten.

Oneerlijkheid is een vorm van stelen

Oneerlijkheid is het plegen van diefstal op de waarheid. Toevlucht nemen tot een leugen toont alleen een gebrek aan de vaardigheid in het omgaan met menselijke relaties. De persoon die achtennegentig procent eerlijk is, is nog steeds twee procent oneerlijk, en dat is genoeg om zijn hele leven op het spel te zetten.

Oneerlijkheid is wijdverbreid, leidt tot verkeerde actie en frustreert actie van absoluut juist. Bovendien vernietigt oneerlijkheid de effectiviteit van het menselijk intellect, waardoor mensen blind worden voor de oorzaken van individuele en collectieve kwalen. Oneerlijkheid de fundamentele bedreiging voor het welzijn en de manier van leven van de samenleving.

Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt om dit recht te zetten.

Oneerlijkheid is altijd een voorwendsel dat de dingen anders zijn dan ze zijn, en dat is precies de reden waarom oneerlijkheid de persoon die het als een denkmiddel gebruikt, in de war brengt.

Het proces van het ontwikkelen van oneerlijkheid bestaat uit slechts twee dingen:

 1. Het vermogen om andere mensen voor de gek te houden.
 2. Het vermogen om zichzelf voor de gek te houden.

Oneerlijkheid verslechtert van nature de intelligentie van een mens

Een mens moet leren dat oneerlijkheid van nature zijn intelligentie verslechtert.

De basis van intellectuele oneerlijkheid is de leugen.

Intelligentie en intellectualiteit zijn twee compleet verschillende begrippen. De meeste intellectuele mensen hebben voor nog geen twee stuivers verstand. Een intellectueel is een persoon die veel uit zijn hoofd heeft geleerd.

Ik ben ook zo’n intellectueel iemand geweest, en op sommige momenten ben ik nog steeds die persoon. Door alle kennis ziet een intellectueel door de vele bomen het bos niet meer. Daardoor is een intellectueel snel vatbaar voor emotionele manipulatie, en kan een intellectueel mentaal extreem in de knoop raken over problemen met vaak een kinderlijk simpele oplossing.

Het is duidelijk dat gewoonte een middel is waarmee oneerlijkheid van de ene generatie op de volgende wordt overgedragen, doorgegeven in de vorm van gedrag en conversatie.

Regels en wetten zijn slechts een uitdrukking van feilbare geesten die proberen moreel recht om te zetten in praktische vormen. Natuurlijke regels en wetten zijn fundamenteel en universeel. Een persoon zou onder de door de mens gemaakte versie moeten kijken voor het echte werk.

Sociale druk

Het bestaan van een pressiegroep die sociale invloed verzoekt uit te oefenen in het maatschappelijk debat is bijna prima facie bewijs van één doel: sociale druk in de plaats stellen van logica. Onpersoonlijke feiten spreken voor zich. De groep die via eerlijke procedures voor het algemeen belang werkt, is geen pressiegroep en hoeft niet strijdbaar te zijn.

In plaats van sociale druk uitoefenen zou intelligent en juist handelen tot een bevredigend resultaat leiden. Het is goed om deze te onthouden wanneer de verleiding om te vechten zich voordoet.

Het is verkeerd om impliciet of door daad een verkeerde indruk te wekken, door fundamentele waarheid te verdoezelen, door essentiële informatie niet te verstrekken, door hypocrisie, schijn, onoprechtheid of schijnvertoning.

Denk, zeg en doe altijd wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Nalatigheid en onverantwoordelijkheid kunnen worden omschreven als onbedoelde oneerlijkheid. Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid van oneerlijkheid in meningsuiting toe.

Eerlijkheid is gelijk hebben in plaats van ongelijk hebben in wat iemand denkt, zegt en doet. Oneerlijkheid is het gebruik van verkeerde gedachten, woorden en methoden om persoonlijke motieven te bevorderen. Bovendien is eerlijkheid de essentiële sleutel tot elke andere deugd. Een eerlijk persoon leert de juiste technieken en beheerst de relevante principes op elk gebied waar hij belangrijke beslissingen neemt.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig

Het is waar dat een persoon pas de volledige voordelen van het principe van absoluut juist verkrijgt als hij de hele weg heeft afgelegd. Echter is het ook waar dat het corrigeren van duidelijke misstanden de manier waarop zijn leven zich ontvouwt aanzienlijk verbetert.

Voor zover iemand door oneerlijkheid lijkt te slagen, maakt hij zijn leven onveilig.

Mensen moeten leren dat alleen eerlijke, juiste acties tot onkwetsbaarheid kunnen leiden. Dan ontdekken ze dat plicht en verlangen werkelijk identiek zijn, dat plichtsbetrachting het gewenste geluk en welzijn brengt, en dat echte vrijheid voortkomt uit denken, zeggen en doen wat juist is.

Georganiseerde oneerlijkheid wordt ontwikkeld en in stand gehouden door een netwerk van wederzijdse gunsten, door omkoping en corruptie van ambtenaren, maar vooral door de steun en medewerking van oneerlijke mensen.

Ieder mens heeft één echte norm, en die norm is absoluut juist.

Absoluut juist is wat werkt zonder enige vorm van nadelen, het moedigt andere mensen aan om aan de kant van het juiste te gaan staan, en het dient de belangen van iedereen die er bij betrokken is.

Het juiste om te doen is altijd logisch, moreel en het meest geschikt om te doen.

Omdat mensen proberen gelijk te hebben, redeneren vanuit dezelfde referentiepunten, is conflict niet mogelijk totdat het verkeerde op de een of andere manier wordt geïntroduceerd.

Een onopzettelijke of ingebeelde fout kan evenveel schade aanrichten als een opzettelijke fout, want elke fout is fout.

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is

Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is. Als een tegenstander kan worden verslagen, is er geen noodzaak om te vechten. Als hij niet verslagen kan worden, is vechten dwaas. Een geschil begint wanneer een persoon, misschien meer dan één, ongelijk heeft. Het wordt alleen gecorrigeerd als degenen die ongelijk hebben gelijk krijgen. Als het juiste antwoord is gevonden, past het bij alle betrokkenen. De persoon die een fout maakt, heeft meer hulp nodig dan de gedupeerde.

Een juiste actie wordt niet bereikt door verzoening, compromis of concessie. Het wordt bereikt door de feiten bloot te leggen en ze te laten heersen.

Absoluut juist kan altijd worden verdedigd, nauwelijks bekritiseerd, zelden terzijde geschoven. Daarentegen maakt het alternatief je kwetsbaar, ondermijnt de kracht van je positie, nodigt anderen uit om je neer te halen en verschaft het principe van absoluut juist de instrumenten om dit te doen. De gemiddelde mens weet niet dat keuzevrijheid bestaat uit het gewetensvol kunnen denken, zeggen en doen wat juist is. Elke vraag heeft vele mogelijke verkeerde antwoorden en slechts één antwoord dat is.

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen

De juiste beslissingen worden gevonden, niet genomen. Elk goed antwoord wordt bepaald door een juiste vraag, en elke juiste vraag wordt bepaald door de juiste interpretatie van een probleem.

De persoon die ervoor kiest gelijk te hebben, is vrij, en elke andere zogenaamde vrijheid is in feite een vorm van onvermoede slavernij. Misschien vervult bewustzijn zijn hoogste functie met betrekking tot beslissingen, en tot een juiste beslissing komen is misschien wel het beste voorbeeld van een vrije wil aan het werk. Bewustzijn is een bewijs van vrije wil en bewijs van de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen wat juist is.

Als het leven een reeks keuzes is in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, dan heeft ieder mens een volmaakt levenspad dat zich voor zich uitstrekt. Als hij de kans krijgt, plant zijn leven zichzelf. De natuur is een betere planner dan een mens. Beslissingen worden vooraf bepaald door relevante feiten. Verkeerde beslissingen zijn gebaseerd op valse premissen of op oneerlijke persoonlijke motieven. Een moeilijk probleem is alleen moeilijk als iemand er niet gemakkelijk mee om kan gaan. Als hij blijft proberen het probleem te begrijpen, wordt het gemakkelijk.

De manier om gelijk te hebben, is door de juiste feiten te verzamelen en te interpreteren. Elk probleem moet worden teruggebracht tot de eenvoudigste mate van begrijpelijkheid. Een genie is een persoon die weet hoe hij gelijk moet hebben. Dat maakt al zijn beslissingen goed. Een persoon hoeft niet perfect te zijn om het effect van perfectie te krijgen. De persoon die regelmatig in de problemen komt, is iemand die niet probeert te doen wat juist is.

Oneerlijkheid komt niemand ten goede

Oneerlijkheid komt niemand ten goede. In het beste geval is het een truc om iets van schijnbare waarde te krijgen in ruil voor iets wat onbetaalbaar is. Oneerlijke denkers hebben moeite om juiste gedachten van verkeerde gedachten te onderscheiden; bijgevolg hebben ze geen gemakkelijke methode om problemen op te lossen. Tenzij ze veranderen, zijn ze voorbestemd om hun dagen in verwarring door te brengen zonder de oorzaak te begrijpen.

Steevast is de boosdoener 1 van zijn slachtoffers. Hoe succesvol hij ook lijkt te zijn, de verkeerde denker is een slaaf van zijn verkeerdheid. De manier om verkeerde beslissingen te vermijden, is door de intentie om gelijk te hebben over te nemen, en de manier om dat te doen is door eerlijk te zijn. De volledig eerlijke persoon is emotioneel veilig.

Zijn intentie om te denken, zeggen en doen wat juist is, maakt hem onkwetsbaar voor andermans problemen, en hij veroorzaakt geen problemen voor zichzelf. Terwijl de gemiddelde persoon alert is op elke kans om iets voor niets te krijgen, zorgt die alertheid ervoor dat hij mentaal beperkt wordt.

De gewoonlijk oneerlijke persoon baseert veel van zijn denken op valse premissen, en in zoverre zijn zijn conclusies verkeerd.

Bovenal is de oneerlijke persoon een bedreiging voor zichzelf, omdat zijn voortdurende oneerlijke denken zijn denken gescheiden houdt van de werkelijkheid.

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken

Wat iemand problemen bezorgt, is niet zozeer een gebrek aan intelligentie als wel een gebrek aan eerlijk nadenken. Het mag waar zijn dat eerlijkheid op zich geen garantie voor succes is, maar eerlijkheid maakt iemands creatieve vermogen vrij en geeft het een goede richting.

De persoon die zichzelf verlost van oneerlijkheid en verkeerd denken, maakt zich daardoor los van het gebruik van hogere entiteiten. De persoon die zichzelf niet schaart aan het principe van absoluut juist, werkt in die mate tegen zichzelf.

Oneerlijkheid in gesprekken komt zo vaak voor dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd, veelal niet opgemerkt. De fundamentele verleiding tot oneerlijkheid is de wens van de gemiddelde persoon om zichzelf, zijn interesses en ambities te bevoordelen in alles wat hij denkt, zegt en doet.

Er is maar één manier om realistisch te zijn: handel in termen van absolute eerlijkheid en absoluut juist. Ik heb de regel niet gemaakt, ik kan hem niet veranderen en niemand anders kan dat omdat de regel in de natuur bestaat. Eerlijkheid ontwikkelt automatisch vermogens in de gemiddelde persoon waarvan hij het bestaan niet wist.

Eerlijkheid is onbetaalbaar

Een persoon moet leren dat vrijwel alle problemen door de persoon zelf kunnen worden voorkomen. Misschien is niemand gevaarlijker oneerlijk dan de persoon die puur op zichzelf uit is. Hij uit zijn egoïstische neigingen en neigingen totdat hij wordt tegengehouden door gebrek aan gelegenheid, door geweld of totdat hij dwingender wordt tegengehouden door verlichting.

Het wordt duidelijk dat de persoon die geneigd is tot oneerlijkheid degene is die egoïstische verlangens boven de bedoeling stelt om gelijk te hebben in wat hij denkt, zegt of doet. Steevast ontdekt hij dat het juiste werkt en tegelijkertijd aan de behoefte van elke situatie voldoet. Geen enkel eerlijk persoon zou bereid zijn om zijn integriteit op te offeren als hij begrijpt hoe dit hem van zijn natuurlijke geboorterecht afhoudt.

Een klein deel van de mensen die eerlijke technieken gebruiken, kan een groot deel verslaan die dat niet doet. Als iemand ziet dat hij oneerlijk is, dat zijn oneerlijkheid zichtbaar is voor anderen, en dat zijn oneerlijkheid hem meer kost dan hij eruit haalt, verandert hij. Volledige eerlijkheid maakt het individu onkwetsbaar, doet zijn leven voor hem opengaan, confronteert hem met oneindige kansen en constructieve plannen en bekroont zijn inspanningen terecht met succes.

Denk, zeg en doe wat juist is

Denk, zeg en doe wat juist is. Weiger te denken, zeggen en doen wat verkeerd is.

Wanneer mensen zich realiseren dat groepsoneerlijkheid nationale en internationale problemen veroorzaakt, kunnen die problemen worden gecorrigeerd.

Iedereen die doet waarvan hij weet dat het goed is en weigert te doen waarvan hij weet dat het verkeerd is, verzekert een veilige toekomst. Wat nodig is, is een meerderheid van mensen die gewoonlijk onderscheid maken tussen juist en verkeerd en hun geweten gebruiken om in de richting van het juiste te gaan.

Feit is dat vrede, constructief handelen en welvaart zich ontwikkelen als resultaat van denken, zeggen en doen wat juist is. Begin met het nemen van de juiste actie en angst vermindert. Blijf in de goede richting bewegen en de angst lost op. De manier om angst te overwinnen is om elke situatie in volledige eerlijkheid aan te pakken.

Een leven dat wordt geleefd in overeenstemming met het principe van het absoluut juist, zal een leven van voldoening en prestatie zijn. De persoon die zo’n leven leidt, komt iedereen op aarde ten goede. Hij zal het nageslacht ten goede komen. Voordat hij iemand anders ten goede komt, profiteert hij van zichzelf, omdat hij een dynamische formule heeft voor succesvolle prestaties.

De emotionele onwerkelijkheid van het leven

Het is het waard om te erkennen dat wat er mis is in het leven gebaseerd is op emotionele onwerkelijkheid en tijdelijk is. Wat juist is in het leven, maakt deel uit van de realiteit die altijd standhoudt, en stelt het principe vast dat absoluut juist macht is.

Een constructieve spanning is een emotionele kracht die gebruikt moet worden voor constructieve actie. Het kan worden beschouwd als een onbevredigde drang naar een goed resultaat. Uiteindelijk zal ontdekt worden dat constructieve spanningen het gevolg zijn van eerlijkheid en negatieve spanningen het gevolg zijn van oneerlijkheid.

Op dit moment zijn religies gefragmenteerd over definities van goed en fout gedrag gebaseerd op dogma’s en doctrines die werden afgekondigd door mensen die redeneerden vanuit goed en slecht. Politieke partijen zijn door dezelfde gebrekkige benadering gefragmenteerd.

Vanwege de veranderende sociale waarden die deel uitmaken van het moreel relatief systeem lijken mensen vaak onbetrouwbaar, met twee gezichten en stiekem. De fout is niet in de mensen zelf. De fout zit in het systeem van de redenering die ze gebruiken. Wanneer ze zouden redeneren vanuit absoluut juist lijken ze rationeel, betrouwbaar en ongecompliceerd. Die sociale waarden worden weergegeven door absoluut juist systeem denkers omdat zij de waarden zijn die inherent deel uitmaken van dat systeem. Met één onbuigzame standaard: denken, zeggen en doen wat logisch, moreel en opportuun is.

Corona: een dark occulte blik op corona pandemie, hoe & waarom.

Disclaimer bij dit artikel

De perceptie over de corona pandemie, voornamelijk uit de ‘wakkere’ wereld of ‘het verzet’, mist een redeneringsfundament gebaseerd op principes en waarheid. De focus ligt namelijk vrijwel altijd nog steeds op de gevolgen. En de aandacht dikwijls gericht naar de effecten. Met als gevolg dat het aan het licht brengen van mogelijke effecten en schadelijke gevolgen als mentale masturbatie opereert. Als men de samenleving observeert, is moedwillige onverschilligheid met lange-termijn mensonterende gevolgen snel waarneembaar. Dit vertelt mij dat de interne wereld een chaos is. Waarvan de externe wereld een weerspiegeling is. Kortom, een grote clownshow dus.

De nadruk zou moeten liggen op het delen van kennis, gebaseerd op principes en eeuwige waarheid. De pandemie heeft een significante onderliggende ‘missing link’ van de waarheid, die ieder mens kan ontdekken of in zichzelf kan herinneren. Ontdekkers zijn van alle tijden en occulte kennis openbaren is de sleutel.

99,9 procent, wat overigens het daadwerkelijke satanische getal is, van ‘wakkere’ individuen begeven zich in een staat van moedwilllige onwetendheid en/of onverschilligheid. Het onthullen en het blootstellen van (occulte) kennis is dé belangrijkste taak voor enige (effectieve) vorm van evolutie in menselijk bewustzijn.

Harde rode pil

Als jij dit nog niet volgt, dan ben je niet ‘wakker’ naar mijn mening. Ga naar binnen, adviseer ik je. Ik vraag je om naar binnen te gaan. Te kijken naar emotionele gebeurtenissen in je leven waar deze blokkades voor je een grondslag hebben.

Is het wantrouw of zelf-‘ver‘-trouwen? ‘Ver’trouw jij jezelf?

Stel jezelf de vraag: ‘wat zou ik doen met occulte kennis?’

Is het haat (klinkt als: da’at) of ‘af‘-gunst? Haat jij aspecten van jezelf? Aspecten in een ander? Haat jij? Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou ik worden met occulte kennis?’

Is het t’wijf‘-el of ‘ver’-‘denking’? Ben jij in twijfel met jezelf? Verdenking van jezelf? ‘Ver‘-denk jij een ander? Vraag af: ‘Wie zou ik zijn met occulte kennis?’

Of is het gewoon dat je psychologisch nog een kind bent, niet opgewassen tegen de illusie van machteloosheid die je over jezelf of de perceptie van jezelf gecreeërd hebt?

Jij bent het antwoord. Jij hebt die keuze. Alleen jij.

Wil jij kennis moedwillig (klinkt als: moet-wil-ik) afwijzen die de progressie van menselijk bewustzijn in handen heeft? Op grond waarvan denk jij dat morele recht te hebben? Dat heb jij niet. Jij bent nog een kind.

De apocalypse is al eeuwen voor jouw geboorte aan de gang. Jij hebt dit leven uitgekozen. Een leven in een tijd waarin een over-‘vloedvan kennis binnen handbereik is.

Onkunde is in een tijd van informatie een leugen. Een illusie van denken.

Apocalypse heeft een etymologie uit de klassieke talen: Latijn en oud Grieks. ‘Apokalypsum’ betekent: onthulling, blootstelling en ontmaskering.

Welke ontmaskering? Ontmaskering van kennis. Kennis over bewustzijn en kennis over jou. En over mij. Over de ‘zelf’. Kennis over de macht.

Dan nu het artikel!

Middels dit artikel draag ik graag bij aan de kennis van de mens door mechanismes achter de pandemie toe te lichten aan de hand van de kabbalah. En specifiek de esoterische ‘tree of knowledge‘ of in het nederlands ‘boom der kennis’.

Vrijheid in lichaam, geest en ziel is inherent vanuit creatie het absolute recht van ieder mens. Desalniettemin weerhoudt gebrek aan kennis de mens ervan om van dit recht de vruchten te plukken. Kennis is altijd neutraal en kan dus niet ‘slecht’ zijn. Maar kennis kan daarentegen ook niet ‘goed’ zijn. Kennis aan het licht brengen kan alleen door het duister, opererend vanuit de schaduw, bloot te stellen aan licht.

Rituele magie en de wetenschap van entiteiten oproepen

Rituele magie is de oude kunst van het oproepen en beheersen van entiteiten door een wetenschappelijke toepassing van bepaalde formules. Dit zijn rituelen die middels spraak en symbolisme onzichtbare bewoners van de elementen en de kosmos oproepen. Het element waaruit de wezens zich manifesteren wordt volgens de occulte tradities ‘ether’ genoemd.

Dit is kennis die al eeuwen onderwezen wordt in esoterische scholen zoals in oud Egypte, Sumer, Babylon, Judea, Griekenland en Rome. Een valse of perverse leer, zonder respect voor traditie binnen menselijke gedragsethiek, heet tovenarij of zwarte magie.

In het oude Egypte was magie een generiek begrip. Het volk langs de rivier de Nijl en gebieden omstreken waren zich bewust van de invloed en het bestaan van magie.

Manly P. Hall en de mysteries of all ages

Manly P. Hall, die een student van de occult was, spreekt over zwarte magiërs (sorcerers) van Atlantis. Hij schrijft dat deze magiërs bepaalde morele grenzen overschreden hadden in het praktiseren van zwarte magie. Hall schreef dat onder andere in zijn boek: The secret teachings of all ages.

Zwarte magie bepaalde de religie van de overheid van Atlantis. Dit bracht de intellectuele en spirituele ontwikkeling van het individu tot stilstand. Door volledige acceptatie te eisen van het dogma, oftewel de religie van de staat, zoals geformuleerd door de klasse van hogere priesters.

In samenspraak met wilsmatige acceptatie van deze externe controle door een groot aantal van laffe en immorele individuen van die samenleving. Met als gevolg de complete verdwijning van een hoog technologisch ontwikkelde samenleving. Een politiek matriarchisch gestructureerde samenleving onder de aardschors verdwenen in mysterie.

Het speelveld is anno 2021 weliswaar anders, maar de wijze waarop deze ‘black magick’ opereert is al die tijd onveranderd gebleven. Echter is kennis over de occult voorwaardelijk om het speelveld te kunnen veranderen, te transformeren of in enige mate te beïnvloeden.

De Qliphoth, de boom des levens in de tijdgeest

De dark occulte versie van de ‘boom des levens’, Sefirot, staat bekend als de Qliphoth.

De boom bestaat uit cirkels en representeren elk een ‘staat van zijn’ van het proces van bewustzijn van ‘de mens’. ‘De mens’ is een wezen met potentie tot intelligentie. Echter is het proces naar intelligentie te programmeren. De menselijke natuur is dat mensen te programmeren zijn. De volgende archetypes leggen de bewustzijn van ‘de zelf’ compleet uit. En leggen de blauwdrukken van het mechanisme van ‘het individu’ in de tijdgeest vast.

 1. ‘De twee strijdende krachten’ is een entiteit eeuwig in dualiteit. In traditionele Tarot en Sefirot is de Magiër dit archetype.
 2. ‘Degene die hindernissen plaatsen’. In positieve zin: De Hogepriesteres.
 3. ‘De verhullende’, ‘de samenzweerder’ of ‘degenen die de onthulling in twijfel trekken’. In positieve zin: De Keizerin.
 4. ‘De gewelddadigen’. Betekent in positieve zin: De Keizer.
 5. ‘Degene die branden’. In positieve zin: branden met vuur van kennis. In Tarot is dit: De Priester.
 6. De betwisters. ‘Zij die het in twijfel trekken’. In positieve zin: De Geliefden.
 7. ‘De raven van verspreiders’. In positieve zin: De Zegenwagen.
 8. ‘Het vergif van god’. In positieve zin: Kracht.
 9. ‘De immorelen’. De obscenen. In positieve zin: De Heremiet.
 10. Lillith. Lillith is de koningin van het duister. In positieve zin: Het rad van fortuin.

De sinistere of kabbalistische interpretatie van deze ‘boom der kennis’ is dat het de zielen bevat van gewetensloze mensen. Daarom wordt de Qliphoth in de eeuwenoude hebreeuwse traditie de boom des doods genoemd.

Interpretatie Qliphoth

De interpretatie die ik zou geven aan de Qliphoth is dat het heel specifiek alters of archetypes weergeeft in dystopia. Aspecten van persoonlijkheden voor coping met trauma’s, snel veranderende sociale omstandigheden en chaos.

Daar zou ik stellen dat het gevolg van inherent en persoonsgebonden gedragsmechanismes collectief te voorspellen is. Dit bewerkstelligt men middels 2 stappen.

 1. Door de beschikbare informatie en kennis te controleren die individuen tot zich nemen.
 2. Door de perceptie en het gedrag van individuen op sociale omstandigheden te vormen.

De Qliphoth is niet noodzakelijk het tegenovergestelde van de Sefirot. Eerder is het de schaduw van de Sefirot te noemen. Deze boom van kennis, over ‘de dood’, laat zien wat er kan gebeuren. In een situatie dat ‘de boom van kennis over het leven’, de Sefirot, onvolledig of beschadigd is. De gedragsconsequenties per alter/archetype (spirituele kracht die gedrag van mensen handhaaft) zal bij een laag niveau van moraliteit zorgen voor vrijheidsberoving en het ontnemen van rechten.

Nummer 66 is niet slecht

Een nummer zoals ‘666’ of ’66’ kan nooit slecht zijn. De Qliphoth heeft een nummer en dat nummer is 66. In het Hebreeuws schrijf je dat zo: ‘ו ו’. Overigens betekent 66 in deze ‘oude’ joodse taal ook ‘vv‘. Referenties waar het nummer 66 wordt genoemd:

 • ‘’The fallen angel number 66. Aleister Crowley, in Book of The Lies’’
 • ‘’Engel Nummer 66 herinnert je dat gevaar op elke hoek loert. En zorgt voor focus op familiekwesties, relaties en huishoudelijke problemen, esoterische woordenboek.”
 • US Route 66, ‘’The Mother road’’, 1 van de eerste snelwegen van Amerika”.
 • ”Westerse occult: Er zijn 66 legioenen demonen die door Baäl worden bestuurd.”
 • ‘’Execute order 66’’, Star Wars Attack of the clones.”

Nummer van corona is 66

De numerieke waarde van de letters van het woord ‘corona‘, dat internationaal wordt gehanteerd, bedraagt dikwijls 66. De berekening is als volgt.

 • C = 3.
 • O = 15.
 • R = 18.
 • O = 15.
 • N = 14.
 • A = 1.

3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66.

Bovendien bestaat het woord ‘corona’ zelf ook uit 6 letters, aldus 666.

De simpele complotdenkers en religieus geïndoctrineerden zullen hier betekenis van emotionele waarde uit halen. Deze personen zullen, objectief gesteld, waarde voor interpretatie van emotie toeschrijven aan dit numerieke feit.

Deze personen verbind ik graag door naar de kinderafdeling en adviseer ’trauma’s verwerken’ als top prioriteit op hun to-do list. Jij kan de kennis over de betekenis achter 666 vergaren, die door de dark occult gepropageerd en gecontroleert wordt.

Wat betekent 666 mark of the beast?

Het nummer 666 staat symbool voor de mens. Het is het symbool dat de ‘basale of primaire bewustzijn’ representeert. Basaal betekent animaal bewustzijn of zoogdieren/reptiel-bewustzijn. De betekenis van 666 bestaat uit de kosmische synthese over de kennis van dit bewustzijn, waarbij aantrekkingskrachten en afstotingskrachten elkaar kruisen op het punt van een mathematisch absoluut. Het is de mens zelf, als spirituele mensheid, als reflectie in de kosmos.

Een preciserende dag is een dag dat zich herhaalt en gekenmerkt wordt door samenkomende factoren, krachten en opstellingen en verhouding in de kosmische arena. Zo’n preciserende dag gebeurt elke 2160 jaren. Waaruit je, vanuit kabbalistische leer de 0 kunt wegdenken, de 0 is immer een door de mens bedacht rekenkundig hulpmiddel en wiskundig concept.

 • Een zwangere vrouw, meestal naar verwezen als een maagdelijke zwangerschap, baart in 9 maanden een kind. 9 maanden is gelijk aan 270 dagen.
 • Een kind, of nieuwgeborene onder het spectrum van de dierenriem, heeft een horoscoop of zodiac die 360 graden bedragen.
 • Omwille van de vader de zon. De zon heeft een esoterische, alchemische en astronomisch nummer van 36.

270 + 360 + 36 = 666.

Tenslotte, om de quadrivium redenatie hermetisch af te sluiten, is het menselijk genoom van belang. De occulte wetenschap beschouwt deze volgende stap als bevestiging voor de kosmische redenatie over het nummer 666.

 • Het menselijk genotype heeft 23 chromosomen paren. Chromosomen zijn genetische mogelijkheden in paren van twee. 2 delen door 3 = 0,666.

De redenering is middels 4-zijdige kwantificeringsmethode van de quadrivium hiermee volgens occulte tradities in balans.

Wat is de quadrivium methode?

De quadrivium methode is een wijze van kwantificeren van kosmische sterrenkundige observaties vanuit perceptuele menselijke realiteit op aarde. De onderliggende principes van de arithmetiek, de geometrie, het ritme van muziek en van astronomie zijn de 4 frequenties waarop de kosmos actief is.

Arithmetiek redeneert puur vanuit absolute kwanificaties, dus getallen zonder eenheid. Getallen zonder eenheid zoals bijvoorbeeld 2 delen door 3 (=0,666 ofwel genotype mens).

Geometrie redeneert vanuit kwantificaties van afstand, graden of dichtheid. Kwantificaties uit te drukken in bijvoorbeeld meters en graden, dus 360 graden (zodiac).

Muziek redeneert vanuit kwantificaties van tijd en dikwijls in noten, minuten en dagen. Uit te drukken in bijvoorbeeld 270 dagen (baring).

Tenslotte redeneert astronomie vanuit kwantificaties van relatieve posities in een absolute eenheid. Uit te drukken in eenheden zoals tijd en ruimte of lichtjaren van planetaire orde. Zoals bijvoorbeeld voor de zon dus het getal 36 (zon).

NROL 66 Get Your Kicks On 66

Bovenstaaande redenatie zijn filosofische redenaties met holistische principes die een zelfverklarende spirituele onderliggende intelligentie in creatie blootstellen.

Voor de mensen die denken dat dit een geloof of spiritueel dogma van mij is, ik verzeker je dat dit niet het geval is. Het is kennis. Kennis die absoluut wordt gehanteerd door de machten en overheden van de dark occult order.

Denk je dat intelligence agencies van machtige overheden deze kennis niet serieus nemen? Wees dan een naïef kind en geloof dat de afbeelding hiernaast niet het patch-logo is van de NRO (National Reconnaisance Office), die controle heeft over ruimteprogramma’s en satellieten rond de aarde en in de kosmos.

Minerva en de slang of de uil

Lillith is de koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld door alle demonen. Zij is de eerste vrouw van Adam. Adam was, voordat hij en Eva een bijbels koppel vormden, samen met een andere vrouw. Deze andere vrouw draagt verscheidene namen in de verschilende occulte genootschappen.

Andere namen voor deze vrouwelijke entiteit zijn:

 • Ashtaroth, Britannica, Artemis, Aphrodite, Juno, Lilith, Minerva, Columbia, Niké, Astarte, Athena, Beltis, Diana, Isis, Anahita, Inanna, Tanat en Ishtar. 

Deze synthetische vrouwelijke entiteit wordt vaak met haar spirit-animal afgebeeld. Deze spirit is de mascotte van haar. Haar mascotte dier is de slang of de uil.

De slang en de uil heersen namelijk in de nacht over hun prooien, vanuit een superieure positie van zicht. Dit ‘superieure zicht’ staat symbool voor licht of kennis. Af en toe zal alleen het mascotte dier van de Lillith in dark occulte symbolisme gebruikt worden om haar aan te duiden. Zij en haar spirituele dieren zijn volgens de tradities omhelst door vrouwelijke energie. De slang en de uil wordt als vrouwelijk beschouwd. Emoties die heersen over het duister, oftewel de onwetendheid.

Lillith, koningin van de nacht. Vereerd in de onderwereld. ‘verbannen’ 1e vrouw van de mensheid.
Uil (van Minerva) heerst over schedel (onwetendheid/duister) d.m.v. boeken (occulte kennis) met de kreet: ‘Wijze mensen zwijgen’.

Gevangen in de abyss

De mensheid zit vast in evolutie en ontwikkeling van bewustzijn. Voornamelijk door onwetendheid, gebrek aan kennis en door macht uit handen te geven. Door de verering, of beter gezegd: ‘overwaardering’, van de ‘god’ van de dood. 

Met ‘god’ doel ik hier op een verzameling van archetypische spirituele krachten. Deze energetische krachten vormen het spirituele karakter van de natuur en omhulsen deze als ware als een schil.

De krachten Lillith en Qliphoth hebben hun inwerking op dit moment in de mensheid. Lillith representeert of projecteert de moraliteit van de mensheid. Het gedrag van de mens is in het aggregaat (alle energetische verbindingen tussen elkaar samenkomend) in een staat van acceptatie voor oorlog, pijn en slavernij.

Zwarte magie van de tovenaars achter de corona pandemie

Corona is het middel dat de dark occultisten gebruiken voor hun zwarte magie of tovenarij. Specifiek is de techniek die gebruikt wordt: Simulacra en Simulatie. Simulacra zijn kopieën die dingen representeren die geen origineel hadden. Ofwel kopieën die niet langer een origineel hebben. Simulatie is de imitatie van een wereldlijk proces of systeem over tijd. Het simulacrum is nooit datgene wat de waarheid verbergt. Het is de waarheid die verbergt dat er geen is. Het simulacrum is waar.

Respecteer de vijand

Elke naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid als zodanig, wordt gezien als het ontbreken van kritisch zelfbewustzijn, en dus als overdreven gevoelig, geneigd zich door gevoelens te laten meeslepen. Overeenkomsten zijn wel duidelijk genoeg, toch?

Ik vind het geniaal, en ik heb veel respect voor de slinksheid en wilskracht achter hun ‘Corona pandemie’.

Echter ben ik NIET in een naïeve veronderstelde perceptie van de waarheid. Ieder rationeel redenerend mens, in bezit van de occulte kennis die ik met alle liefde deel, kan zien dat de schrijvers van de perceptuele ‘waarheden’ een psychologische oorlog verklaren aan de mensheid. Een psychologische oorlog die wij met onszelf als mensheid voeren.

 1. Blijven accepteren van gedragsconsequenties van alle vormen van slavernij, vrijheidsbeperkingen en vereringen van leed & dood.
 2. De occulte kennis in grote aantallen verspreiden en positieve invloed teweegbrengen in de structuur van een mondiale samenleving.

Boom der kennis werkwijze en mechanisme

De makers van Tarot zijn erg wijze mensen geweest. Zo wijs dat zij, in een deck met kaarten van middeleeeuwse karakters, enorm veel occulte kennis over bewustzijn hebben kunnen stoppen. Dark occulten propageren bewust Tarot als ‘zweverig, lacherig en onbelangrijk’.

Waarom heeft Aleister Crowley een eigen Tarot deck gemaakt met de principes en kennis ingebed volgens zijn smaak en interpretatie? De man heeft een standbeeld ter verering van hem gekregen, na zijn overleden, van invloedrijke globalisten. Hij heeft alleen nog geen planeet naar hem vernoemd gekregen. Maar de machthebbers nemen zijn kennis en inbreng erg serieus.

Corona pandemie archetypes analyse van de Qliphoth en de Tarot

1: De strijdende krachten/tweeling goden

God van de dood (corona/klimaat-religie) versus (perceptie van) objectieve moraliteit.

Je hebt in dit karakter, de magiër, als uiting van ‘zijn’, 2 persoonlijkheden: (kunstmatige) god-van-de-dood/Corona-religie vererende karakter OF (perceptuele) objectieve moraliteit vererende karakter. In het aggregraat van menselijke bewustzijn in archetypes/logo’s/compartimenten. Als je iets weet over magie (magick met een k), dan weet je dat een individiuele magiër niet kan bestaan.

2: Degene die hindernissen plaatsen

Je hebt in dit archetype, hogepriesteres, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting heeft volgende karakteristieken. Externe afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focussen op intelligentie van creatie. Neemt de positie van ‘controlled opposition’ in.

Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven
Twee strijdende krachten (leeuwen),waardoor dark occult (kleine leeuw) heerst met lucht (zwaard) & vuur (pijlen) Je maintiendrai = ik zal heersen/handhaven

3. De samenzweerders

Je hebt in dit archetype, keizerin, een uiting van ‘zijn’, middels deze persoonlijkheidsuiting: interne afwijzing (van corona-religie/beide goden). Je gedrag focust op schoonheid van creatie. Kan ook profiteren of mee promoten van corona-religie betekenen.

4. De geweldadigen

Je hebt in dit karakter, keizer, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: actieve bestrijding van corona religie, overhalen. Overtuigen van mensen om dit ook te doen. Vaak geen alternatief bieden.

qliphoth-boom-des-doods

5: Degene die branden

Je hebt in dit karakter, priester, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting: interne hevige emoties, vanwege het innerlijk weten over (perceptuele) objectieve moraliteit. Je deelt kennis over corona-religie bescheiden. Geen alternatief expressie van weten.

6: De betwisters

Je hebt in dit karakter, de geliefden, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Nadruk op positieve emoties en hoop in de mensheid ‘willen voelen’. En dus corona-religie in twijfel trekken. Mensen, die over corona-religie vragen stellen, eerlijk beantwoorden.

7: De raven van verspreiders

Je hebt in dit karakter, de zegewagen, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Extern hevige emoties, ervaringen over corona-religie met mensen delen. Actieve promotie van corona religie en bewust willen overhalen of overtuigen van mensen om dit ook te doen.

8: Het vergif van god

Je hebt in dit karakter, kracht, een uiting van ‘zijn’ middels volgende persoonlijkheidsuiting. Intern in balans. Ervaringen en kennis over corona-religie niet met mensen delen, meegaand in gedragscodes van corona-religie. Geen behoefte voelen voor het overhalen of overtuigen van mensen.

9: De immorelen

Je hebt in dit karakter, de heremiet, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Intern in twijfel aan zelf. Ervaringen en kennis over corona-religie van mensen willen weten. Verbazing en verwondering over corona-religie. Het (obsessief) overnemen en verspreiden van kennis over corona-religie.

De meeste mensen zullen bij ‘corona-nieuws’ zich als een heremiet opstellen. Hun onwetendheid maakt hen immoreel.

10: Lillith

Je hebt in dit karakter, het rad van fortuin, een uiting van ‘zijn’ middels deze persoonlijkheidsuiting. Openstaan voor wat komen gaat. Corona-religie omarmen maar niet overnemen. Ook niet afwijzen. Een mogelijkheid die positief schijnt aangrijpen. Ervan uitgaan dat ‘iedereen’ corona-religie accepteert of gelooft.

nl_NLDutch